ردیف عنوان شاخص ترجمه عنوان تعریف شاخص منبع شاخص نماگرها توسعه ساز یا توسعه سنج
۱ Safety and Security ایمنی و امنیت زیر شاخص ایمنی و امنیت میزان بی ثباتی امنیت افراد یک جامعه را برابر اثرات کوتاه مدت و بلند مدت عواملی همچون جنگ، درگیری و جرم و جنایت ، اندازه گیری می نماید و شامل نماگرهای جنگ و درگیری داخلی، تروریسم، ترور و جرائم مرتبط با عوامل سیاسی، نرخ جرائم خشن و جرائم اموال می باشد. این شاخص از موسسه لگاتوم گرفته شده است که این موسسه نماگرهای آن را از منبع های زیر دریافت کرده است: Uppsala Conflic Data Program ، Internal Displacement Monitoring Center،  United Nations High Commissioner for Refugees، Global Terrorism Database War and Civil Conflict
Terrorism
Politically Related Terror and Violence
Violent Crime
Property Crime
توسعه سنج
۲ Personal Freedom آزادی های فردی زیر شاخص آزادی فردی، میزان آزادی مردم یک کشور را در تعیین مسیر زندگی خود بدون محدودیت های بی مورد را نشان میدهد و پیشرفت حقوق اولیه قانونی، آزادی های مدنی و آستانه تحمل اجتماعی را اندازه گیری می نماید و شامل نماگرهای آژانس، آزادی اجتماعات و انجمن ها، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، عدم وجود تبعیض قانونی و تحمل اجتماعی می باشد . Freedom House ،  World Justice Project  (Rule of Law Index)،  The WomanStats Project ، Gallup ، Global Slavery Index ،  Varieties of Democracy Agency
Freedom of Assembly and Association
Freedom of Speech and Access to Information
Absence of Legal Discrimination
Social Tolerance
توسعه سنج
۳ Governance حکمرانی زیرشاخص حکمرانی میزان کنترل و محدودیت قدرت سیاسی و اینکه آیا دولت ها به طور مؤثر و بدون فساد عمل می کنند را اندازه گیری می نماید و شامل نماگرهای محدودیت های اجرایی، پاسخگویی سیاسی، حاکمیت قانون، یکپارچگی دولت، کارآمدی دولت، کیفیت نظارتی می باشد .حاکمیت قانون، نهادهای قوی و کیفیت نظارتی به طور قابل توجهی به رشد اقتصادی کمک می‌کنند. World Justice Project  (Rule of Law Index) , Fraser Institute , Bertelsmann Stiftung Transformation Index , Center for Systemic Peace Executive Constraints
Political Accountability
Rule of Law
Government Integrity
Government Effectiveness
Regulatory Quality
توسعه سنج
۴ social Capital سرمایه اجتماعی زیرشاخص سرمایه اجتماعی، قدرت روابط فردی و اجتماعی، اعتماد نهادی، هنجارهای اجتماعی و مشارکت مدنی در یک کشور را اندازه گیری می کند و شامل نماگرهای روابط فردی و خانوادگی ، شبکه های اجتماعی ، اعتماد بین شخصی ، اعتماد نهادی و مشارکت اجتماعی و مدنی می باشد .همچمنین سرمایه اجتماعی میزان انسجام یک جامعه را از نظر اعتماد، احترام و کمک مردم به یکدیگر و ساختارهای نهادی که با آنها در تعامل هستند را نیز میسنجد. رفاه یک فرد در جامعه ای که افراد به یکدیگر اعتماد دارند و از حمایت دوستان و خانواده خود برخوردار هستند به بهترین وجه تامین می شود. World Economic Forum Global Competitiveness Index,  Gallup Personal and Family Relationships
Social Networks
Interpersonal Trust
Institutional Trust
Civic and Social Participation
توسعه ساز
۵ Investment Environment کیفیت محیط سرمایه گذاری زیرشاخص محیط سرمایه گذاری میزان حفاظت کافی از سرمایه گذاری ها و دسترسی آسان به آنها را اندازه گیری می کند و شامل نماگرهای حقوق مالکیت، حمایت از سرمایه گذار، اجرای قرارداد، اکوسیستم تامین مالی و محدودیت های سرمایه گذاری بین المللی می باشد. World Economic Forum Global Competitiveness Index, World Bank Doing Business Index , Bertelsmann Stiftung Transformation Index Property Rights
Investor Protection
Contract Enforcement
Financing Ecosystem
Restrictions on International Investment
توسعه ساز
۶ Enterprise Conditions شرایط کسب‌و‌کار زیرشاخص شرایط کسب و کار میزان اجازه مقررات به کسب و کارها جهت شروع، رقابت و گسترش را اندازه گیری می نماید و شامل نماگرهای قابلیت رقابت در بازار داخلی، محیطی برای ایجاد کسب و کار، انعطاف پذیری بازار کار، قوانین و مقررات و تحریف قیمت می باشد.امکان ورود کسب‌وکارها برای نوآوری و توسعه ایده‌های جدید در بازارهایی که شرایط رقابتی داشته و دارای موانع کمتری می باشند، بیشتر می باشد که برای یک اقتصاد پویا و مبتکر ضروری است. Bertelsmann Stiftung Transformation Index ,World Economic Forum Global Competitiveness Index
,World Bank Enterprise Surveys ,World Bank Doing Business Index
Domestic Market Contestability
Environment for Business Creation
Burden of Regulation
Labour Market Flexibility
Price Distortions
توسعه ساز
۷ Infrastructure and Market Access دسترسی به بازار و زیرساخت‌ها زیرشاخص دسترسی به بازار و زیرساخت ها( ارتباطات، حمل و نقل، منابع) تجارت را امکان‌پذیر می‌سازد و موانع جریان کالاها و خدمات را (به و از) شرکای تجاری یک کشور در بازار کالاها و خدمات اندازه گیری می نماید و شامل نماگرهای موانع بازار، موانع تعرفه ای واردات، مقیاس بازار آزاد، مدیریت مرزی، حمل و نقل، آب ، انرژی و ارتباطات می باشد. International Benchmarking Network for Water and Sanitation , International Telecommunications Union ,United Nations Energy Statistics Database , Groupe Spéciale Mobile Association,World Bank Doing Business Index Communications
Resources
Transport
Border Administration
Open Market Scale
Import Tariff Barriers
Market Distortions
توسعه ساز
۸ Economic Quality کیفیت اقتصاد کلان زیر شاخص کیفیت اقتصادی میزان توان یک اقتصاد برای تولید ثروت پایدار با مشارکت کامل نیروی کار را اندازه گیری می کند و شامل نماگرهای ثبات کلان اقتصادی، بهره وری و رقابت پذیری، پویایی، مشارکت نیروی کار و ثبات مالی می باشد. International Monetary Fund World Economic Outlook, Trading Economics ,Aswath Damodaran
, World Bank World Development Indicators,Economic Complexity Index , United Nations Comtrade Database
Fiscal Sustainability
Macroeconomic Stability
Productivity and Competitiveness
Dynamism
Labour Force Engagement
توسعه ساز
۹ Living Conditions کیفیت شرایط زندگی زیرشاخص شرایط زندگی میزان برخوداری جمعیت یک کشور را از کیفیت زندگی معقول اندازه گیری می نماید و شامل منابع مادی، سرپناه مناسب، رژیم غذایی سالم و نیازهای اولیه همچون دسترسی به برق ، آب سالم ، و امنیت در محل زندگی و کار می باشد. Gallup, World Bank World Development Indicators,Food and Agriculture Organisation ,Oxford Poverty and Human Development Initiative ,
WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply, Institute for Health Metrics and Evaluation
Material Resources
Nutrition
Basic Services
Shelter
Connectedness
Protection from Harm
توسعه سنج
۱۰ Health سلامتی زیرشاخص سلامتی میزان سلامت مردم و دسترسی به خدمات لازم برای حفظ سلامتی را اندازه می گیرد و شامل نماگرهای عوامل ریسک رفتاری، مداخلات پیشگیری، سیستم های مراقبتی، سلامت روان،سلامت جسمانی و طول عمر می باشد. World Health Organisation , Global Burden of Disease study ,United Nations International Children’s Emergency Fund , Joint United Nations Programme on HIV and AIDS . Behavioural Risk Factors
Preventative Interventions
Care Systems
Mental Health
Physical Health
Longevity
توسعه سنج
۱۱ Education کیفیت آموزش زیرشاخص آموزش میزان ثبت نام در مقاطع تحصیلی و کیفیت آموزش را اندازه گیری کرده و شامل نماگرهای آموزش پیش دبستانی، آموزش متوسطه، آموزش ابتدایی، آموزش دانشگاهی و مهارت های بزرگسالان می باشد. UNESCO Institute for Statistics , Angrist et al. (2021), Varieties of Democracy ,QS World University Rankings ,World Economic Forum Global Competitiveness Index Pre-Primary Education
Primary Education
Secondary Education
Tertiary Education
Adult Skills
توسعه سنج
۱۲ Natural Environment کیفیت محیط طبیعی زیرشاخص محیط طبیعی تاثیرات مستقیم محیط طبیعی بر زندگی روزمره و تغییراتی که ممکن است بر رفاه نسل های آینده تأثیر بگذارد را اندازه گیری نموده و شامل نماگرهای میزان آلودگی هوا، جنگل، زمین ، خاک، اقیانوس ها ، آب شیرین، تلاش برای حفظ و نگهداری محیط زیست و میزان انتشار آلاینده ها می باشد. Carbon Dioxide Information Analysis Center ,Emissions Database for Global Atmospheric Research,Yale and Columbia Universities (Environmental Performance), Institute for Health Metrics and Evaluation , Gallup ,World Economic Forum Global Competitiveness Index Emissions
Exposure to Air Pollution
Forest, Land and Soil
Freshwater
Preservation Efforts
توسعه سنج
۱۳ War and Civil Conflict جنگ و درگیری مسلحانه داخلی این شاخص شامل میزان مرگ و میر ناشی از جنگ ۲ طرفه ، جنگ داخلی و قومی ، جابه جایی اجباری داخلی ناشی از تعارض و میزان پناهندگان کشور مبدأ می باشد. Internal Displacement Monitoring Center Two-sided conflict deaths
Civil and ethnic war
Conflict-driven internal displacement
Refugees (origin country)
توسعه ساز
۱۴ Terrorism تروریسم این شاخص شامل میزان مرگ و میر ناشی از تروریسم، آسیب های تروریستی ، نرخ متوسط حوادث تروریستی رخ داده در ۵ سال گذشته و هزینه اموال تروریسم می باشد. Global Terrorism Database Terrorism deaths
Terrorism injuries
Terrorism incidents
Property cost of terrorism
توسعه ساز
۱۵ Politically Related Terror and Violence ترور و خشونت سیاسی معیار ترکیبی از خشونت و سرکوب سیاسی تحت حمایت دولت در داخل یک کشور، با در نظر گرفتن ناپدید شدن، شکنجه و خشونت سیاسی CIRIGHTC Dataset Political terror
Extrajudicial killings
Use of torture
Disappearance cases
Political imprisonment
One-sided conflict deaths
توسعه ساز
۱۶ Violent Crime جرم خشن میزان قتل‌های غیرقانونی که عمداً در نتیجه اختلافات خانوادگی، خشونت بین فردی، درگیری‌های خشونت‌آمیز بر سر منابع زمین، خشونت‌های بین باندی بر سر زمین یا کنترل، و خشونت و کشتار غارتگرانه توسط گروه‌های مسلح انجام می‌شود. همچنین شامل احساس امنیت در شب و امنیت جسمانی زنان نیز می باشد. United Nations Office on Drugs and Crime,World Justice Project (Rule of Law Index) Intentional homicides
Dispute settlement through violence
Safety walking alone at night
Physical security of women
توسعه سنج
۱۷ Property Crime جرم مالکیت درصد افرادی که به سؤال نظرسنجی «بله» پاسخ دادند: «در ۱۲ ماه گذشته، آیا پول یا اموالی از شما یا یکی دیگر از اعضای خانواده به سرقت رفته است؟» World Economic Forum Global Competitiveness Index,Gallup Dailies Property stolen.
Business costs of crime and violence.
Business costs of organised crime.
توسعه سنج
۱۸ Executive powers are effectively limited by the judiciary and legislature محدودیت اختیارات قوه مجریه توسط قوه مقننه و قضائیه معیار ترکیبی برای اینکه آیا قوای مجریه به طور مؤثر توسط (الف) قوه قضائیه و (ب) قوه مقننه با دو برابر وزنی که برای محدودیت توسط قوه قضائیه قائل شده است، محدود می‌شود یا خیر. World Justice Project (Rule of Law Index) توسعه سنج
۱۹ Government powers are subject to independent and non-governmental checks نظارت سازمان های مستقل و غیردولتی بر دولت معیار ترکیبی از اینکه آیا اختیارات دولتی مشمول (الف) حسابرسی و بازنگری مستقل، و (ب) بررسی های غیردولتی، هستند یا خیر. World Justice Project (Rule of Law Index توسعه سنج
۲۰ Transition of power is subject to the law انتقال قدرت در چارچوب قانون معیار ترکیبی از (الف) انتخاب یا انتصاب مقامات دولتی مطابق با قوانین و رویه های مندرج در قانون اساسی، و (ب) یکپارچگی روند انتخابات، از جمله دسترسی به برگه های رأی، عدم ارعاب، و عموم مردم. بررسی دقیق نتایج انتخابات World Justice Project توسعه سنج
۲۱ Military involvement in rule of law and politics دخالت نظامیان در سیاست و حاکمیت قانون معیار ترکیبی از دخالت ارتش در سیاست، که ممکن است ناشی از یک تهدید خارجی یا داخلی باشد، نشانه مشکلات اساسی باشد، یا یک تسلط نظامی در مقیاس کامل باشد. Fraser Institute توسعه ساز
۲۲ Government officials are sanctioned for misconduct مجازات مقامات دولتی متخلف معیار ترکیبی از اینکه آیا مقامات دولتی در قوه مجریه، مقننه، قوه قضائیه و پلیس به دلیل تخلفات رسمی و سایر تخلفات مورد تحقیق، تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند یا خیر. World Justice Project (Rule of Law Index) توسعه سنج
۲۳ Burden of Regulation بار مقررات در کشور شما، رعایت الزامات مدیریت دولتی (مانند مجوزها، مقررات، گزارش‌دهی) برای شرکت‌ها تا چه میزان سخت گیرانه و الزام آور می باشد؟ World Economic Forum Global Competitiveness Index Burden of government regulation
Time spent complying with regulations
Number of tax payments
Time spent filing taxes
Burden of obtaining a building permit
Building quality control index
توسعه سنج
۲۴ Freedom from arbitrary interference with privacy رهایی از دخالت خودسرانه در حریم خصوصی یک معیار ترکیبی از (الف) اینکه آیا ماموران دولتی احتمالاً ارتباطات خصوصی شهروندان را بدون حکم رهگیری می‌کنند یا خیر، و (ب) اینکه آیا شهروندان ممکن است بدون حکم دستگیر شوند یا خیر. World Justice Project (Rule of Law Index) توسعه سنج
۲۵ Freedom of Assembly and Association آزادی انجمن و اجتماعات معیاری برای میزان برخورداری افراد از حقوق انجمنی و سازمانی، از جمله (الف) تجمع، (ب) سازمان‌های غیردولتی، به‌ویژه سازمان‌هایی که در کارهای مرتبط با حقوق بشر و حکومت‌داری مشغولند، و (ج) اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مشابه. World Justice Project (Rule of Law Index) توسعه سنج
۲۶ Government Integrity تمامیت و صداقت حکومت این شاخص نشانگر استفاده از مناصب دولتی برای منافع شخصی است که معیار ترکیبی از میزان استفاده مقامات دولتی در قوه قضائیه، مجریه، پلیس و نظامی و قوه مقننه از مناصب دولتی برای منافع شخصی میباشد . همچنین بیانگر سیاست مبارزه با فساد است که یک معیار ترکیبی که نشان می‌دهد چگونه به طور معمول اعضای قوه مجریه یا عوامل آنها در ازای دریافت رشوه، یا سایر انگیزه‌های مادی امتیازاتی را اعطا می‌کنند و چگونه اغلب آنها سرمایه‌های عمومی یا سایر منابع دولتی را برای استفاده شخصی یا خانوادگی سرقت می‌کنند، اختلاس می‌کنند، یا سوء استفاده می‌کنند؟ World Economic Forum Global Competitiveness Index,World Justice Project (Rule of Law Index) Use of public office for private gain
Diversion of public funds
Right to information
Publicised laws and government data
Transparency of government policy
Budget transparency
توسعه ساز
۲۷ Political Accountability پاسخگویی سیاسی این شاخص شامل اجماع در مورد دموکراسی و اقتصاد بازار به عنوان یک هدف، مشارکت سیاسی و حقوق و سطح دموکراسی به عنوان معیاری از میزان استبدادی یا دموکراتیک بودن یک جامعه، از جمله رقابت پذیری استخدام مدیران اجرایی، محدودیت های مدیران اجرایی، تنظیم مشارکت سیاسی، و رقابت پذیری مشارکت سیاسی و مکانیسم های شکایت می باشد. Bertelsmann Stiftung Transformation Index,Freedom House,Center for Systemic Peace Consensus on democracy and a market economy as a goal.
Political participation and rights
Democracy level
Complaint mechanisms
توسعه ساز
۲۸ Property Rights حقوق مالکیت معیاری برای اینکه آیا دولت: (الف) به حقوق مالکیت مردم و شرکت‌ها احترام می‌گذارد، (ب) از مصادره غیرقانونی اموال خصوصی خودداری می‌کند، و (ج) در صورت سلب مالکیت قانونی اموال، غرامت کافی را ارائه می‌کند. World Justice Project (Rule of Law Index) Protection of property rights
Lawful process for expropriation
Intellectual property protection
Quality of land administration
Procedures to register property.
Regulation of property possession and exchange
توسعه ساز
۲۹ Freedom from forced labour آزادی از کار اجباری یک معیار ترکیبی، ارزیابی اینکه آیا شهروندان بالغ از بندگی و سایر انواع کار اجباری آزاد هستند یا خیر. varieties of democracy توسعه سنج
۳۰ Absence of Legal Discrimination عدم وجود تبعیض قانونی این شاخص شامل رفتار برابر و فقدان تبعیض است که یک معیار ترکیبی برای اینکه آیا افراد بر اساس وضعیت اجتماعی-اقتصادی، قومیت، جنسیت، یا عدالت مدنی غیر تبعیض آمیز، در دادگاه، مشاغل، پلیس یا سایر موسسات احتمالاً مورد تبعیض قرار می گیرند یا خیر ، می باشد . همچنین موارد تبعیض در محل کار ، حقوق دگرباشان جنسی و آزادی عقیده و مذهب را در برمیگیرد. World Justice Project (Rule of Law Index) توسعه سنج
۳۱ Freedom of Speech and Access to Information آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات معیاری ترکیبی از میزانی که مردم می توانند عقاید سیاسی خود را بیان کنند، آزادی رسانه ها رعایت می شود، آزادی سازمان های مدنی و سیاسی رعایت می شود. World Justice Project (Rule of Law Index) توسعه سنج
۳۲ Freedom of movement آزادی رفت و آمد ارزیابی میزان احترام یا عدم احترام به آزادی شهروندان برای حرکت در سطح بین المللی یا ملی (به ترتیب). World Justice Project (Rule of Law Index) توسعه سنج
۳۳ Judicial independence استقلال قوه قضائیه در کشور شما، سیستم قضایی چقدر مستقل از تأثیرات دولت، افراد یا شرکت ها است، از اینکه اصلاً مستقل نیست، تا کاملاً مستقل است؟» World Economic Forum Global Competitiveness Index توسعه ساز
۳۴ Integrity of the legal system یکپارچگی سیستم حقوقی معیاری ترکیبی از استحکام و بی طرفی نظام حقوقی و رعایت عمومی قانون. (بر اساس راهنمای ریسک بین المللی کشور مؤلفه ریسک سیاسی برای قانون و نظم.) fraser institute توسعه سنج
۳۵ Efficiency of dispute settlement کارایی حل و فصل اختلافات در کشور شما، سیستم های حقوقی و قضایی شرکت ها در حل و فصل اختلافات، از بسیار ناکارآمد تا بسیار کارآمد، چقدر کارآمد هستند؟ World Economic Forum Global Competitiveness Index توسعه سنج
۳۶ Civil justice عدالت مدنی معیار ترکیبی از کیفیت عدالت مدنی، که شامل موارد زیر است: (الف) مقرون به صرفه بودن آن، (ب) عدم وجود تبعیض، (ج) جلوگیری از نفوذ نادرست دولت، و (د) اینکه آیا به طور موثر اجرا می شود یا در معرض تاثیرات غیرمنطقی است. World Economic Forum Global Competitiveness Index توسعه ساز
۳۷ Institutional Trust اعتماد نهادی شامل اعتماد به پلیس محلی ، اعتماد به موسسات مالی و بانک ها ، اعتماد به سیستم قضایی و دادگاه ها ، اعتماد به دولت ملی و اعتماد به ارتش می باشد. World Economic Forum Global Competitiveness Index,Gallup Dailies Confidence in local police
Public trust in politicians
Confidence in financial institutions and banks
Confidence in judicial system and courts
Confidence in national government
Confidence in military
توسعه سنج
۳۸ Civic and Social Participation مشارکت مدنی و اجتماعی این شاخص شامل اهدای پول به امور خیریه، مشارکت داوطلبانه در رای‌دهندگان و اظهار نظر به یک مقام دولتی می باشد. International Institute for Democracy and Electoral Assistance,Gallup Dailies Donated money to charity
Voter turnout
Volunteering
Voiced opinion to a public official
توسعه ساز
۳۹ Labour Force Engagement اشتغال نیروی کار این شاخص شامل مشارکت نیروی کار (درصدی از جمعیت در سن کار (۶۴-۱۵ ساله) که از نظر اقتصادی فعال و جویای کار هستند)،  مشارکت زنان در نیروی کار، کارگران مزدبگیر و حقوق بگیر و نرخ بیکاری جوانان (درصد نیروی کار جوانان (افراد ۱۶ تا ۲۴ ساله شاغل یا جویای کار) که شاغل نیستند) می باشد. International Labour Organisation Labour force participation
Female labour force participation
Waged and salaried workers
Unemployment
Youth unemployment
توسعه ساز
۴۰ Preventative Interventions مداخلات پیشگیرانه این شاخص شامل اقدامات ایمن سازی کودکان در برابر سرخک، ایمن سازی در برابر هپاتیت، اقدامات پیشگیری از بارداری ، پوشش مراقبت های دوران بارداری و وجود برنامه های ملی غربالگری می باشد. World health organisation Diphtheria immunisation
Measles immunisation
Hepatitis immunisation
Contraceptive prevalence
Antenatal care coverage
Existence of national screening programs
توسعه سنج
۴۱ Political Stability and Absence of Violence/Terrorism ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم این زیرشاخص تصورات احتمال بی‌ثبات شدن یا سرنگونی دولت با ابزارهای غیرقانونی یا خشونت‌آمیز، از جمله خشونت با انگیزه سیاسی و تروریسم را اندازه‌گیری می‌کند. worldbank توسعه ساز
۴۲ Rule of Law حاکمیت قانون این زیرشاخص درکی از میزانی  که نمایندگان به قوانین جامعه اطمینان دارند و از آن تبعیت می‌کنند اشاره دارد،  به‌ویژه کیفیت اجرای قراردادها، حقوق مالکیت، پلیس و دادگاه‌ها و همچنین احتمال جرم و خشونت. worldbank توسعه ساز
۴۳ Control of Corruption کنترل فساد این زیرشاخص برداشت هایی از میزان اعمال قدرت عمومی برای منافع خصوصی، هم به شکل جزئی و هم در اشکال بزرگ فساد و نیز پوشش دولت توسط نخبگان و منافع خصوصی را نشان می دهد. worldbank توسعه ساز
۴۴ Voice and Accountability پاسخگویی و حق اظهارنظر دریافت ادراکی از میزانی که شهروندان یک کشور می توانند در انتخاب دولت شان شرکت کنند و همچنین آزادی بیان ، آزادی تشکل و رسانه آزاد. همچنین این شاخص طیف گسترده ای از ایده ها را در مورد چگونگی بیان ترجیحات شهروندان، حفظ حقوق خود، طرح مطالبات از دولت و در نهایت دستیابی به نتایج توسعه بهتر پوشش می دهد. worldbank توسعه سنج
۴۵ Rail lines (total route-km) طول خطوط راه آهن خطوط ریلی، طول مسیر راه آهنی است که برای خدمات قطار در دسترس است، صرف نظر از تعداد خطوط موازی. Internation Union of Railways (UIC) توسعه ساز
۴۶ Foreign direct investment, net (BoP, current US$) سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI)، سرمایه گذاری است که توسط یک شرکت ، در شرکتی دیگر و در کشوری دیگر صورت می‌گیرد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی اصولا با سرمایه گذاری غیرمستقیم مانند که در آن در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری می کنند تفاوت دارد. International Monetary Fund, Balance of Payments Statistics Yearbook and data files. توسعه ساز
۴۷ New businesses registered (number) کسب و کارهای جدید ثبت شده کسب و کارهای جدید ثبت شده تعداد شرکت های با مسئولیت محدود جدید ثبت شده در سال تقویمی هستند. World Bank’s Entrepreneurship Survey and database . توسعه ساز
۴۸ Researchers in R&D (per million people) پژوهشگران در بخش تحقیق و توسعه  محققین متخصصانی هستند که تحقیقات را انجام می دهند و مفاهیم، نظریه ها، تکنیک های مدل سازی ابزار دقیق، نرم افزار روش های عملیاتی را بهبود می بخشند یا توسعه می دهند. تحقیق و توسعه تحقیقات پایه، تحقیقات کاربردی و توسعه تجربی را در بر می گیرد. UNESCO Institute for Statistics توسعه ساز
۴۹ Patent applications, nonresidents (per 1000 people) ثبت اختراع غیر مقیم ها درخواست‌های ثبت اختراع، درخواست‌های ثبت اختراع در سراسر جهان هستند که از طریق رویه معاهده همکاری ثبت اختراع یا با یک دفتر ثبت اختراع ملی برای حفاظت از حقوق انحصاری یک اختراع – محصول یا فرآیندی که روش جدیدی برای انجام کاری ارائه می‌کند یا راه‌حل فنی جدیدی برای یک مشکل ارائه می‌دهد، ثبت می‌شود. حق اختراع برای مدت محدودی، معمولاً ۲۰ سال، از اختراع حمایت می کند. World Intellectual Property Organization (WIPO), WIPO Patent Report: Statistics on Worldwide Patent Activity. The International Bureau of WIPO assumes no responsibility with respect to the transformation of these data. توسعه ساز
۵۰ Patent applications, residents ثبت اختراع مقیم ها درخواست‌های ثبت اختراع، درخواست‌های ثبت اختراع در سراسر جهان هستند که از طریق رویه معاهده همکاری ثبت اختراع یا با یک دفتر ثبت اختراع ملی برای حفاظت از حقوق انحصاری یک اختراع – محصول یا فرآیندی که روش جدیدی برای انجام کاری ارائه می‌کند یا راه‌حل فنی جدیدی برای یک مشکل ارائه می‌دهد، ثبت می‌شود. حق اختراع برای مدت محدودی، معمولاً ۲۰ سال، از اختراع حمایت می کند. World Intellectual Property Organization (WIPO), WIPO Patent Report: Statistics on Worldwide Patent Activity. The International Bureau of WIPO assumes no responsibility with respect to the transformation of these data. توسعه ساز
۵۱ Exports of goods and services (% of GDP) صادرات کالاها و خدمات (درصدی از تولید کل) صادرات کالاها و خدمات نشان دهنده ارزش تمام کالاها و خدماتی است که به بقیه جهان ارائه می شود که شامل ارزش کالا، حمل و نقل، بیمه، مسافرت، حق امتیاز، هزینه های مجوز، و سایر خدمات مانند ارتباطات، زیرساخت ها، مالی، اطلاعات، تجاری، شخصی و خدمات دولتی است. World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. توسعه ساز
۵۲ The Gini coeficient ضریب جینی شاخص جینی میزان انحراف توزیع درآمد (یا در برخی موارد، مخارج مصرف) بین افراد یا خانوارهای داخل یک اقتصاد را از توزیع کاملاً برابر اندازه‌گیری می‌کند. منحنی لورنز درصد تجمعی کل درآمد دریافتی را در برابر تعداد تجمعی دریافت‌کنندگان ترسیم می‌کند که از فقیرترین فرد یا خانواده شروع می‌شود. شاخص جینی مساحت بین منحنی لورنز و یک خط فرضی به نام برابری مطلق را اندازه گیری می کند که به صورت درصدی از حداکثر مساحت زیر خط بیان می شود. بنابراین شاخص جینی ۰ برابری کامل را نشان می دهد، در حالی که شاخص ۱۰۰ دلالت بر نابرابری کامل دارد. World Bank national accounts data توسعه سنج
۵۳ Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) نرخ بیکاری بیکاری به سهمی از نیروی کار اطلاق می شود که بدون کار است اما در دسترس و جویای کار است. International Labour Organization, ILOSTAT database. Data retrieved on June 15, 2021. توسعه سنج
۵۴ Adjusted net savings, excluding particulate emission damage (% of GNI) پس انداز تعدیل شده شاخص پس انـداز خـالص تعـدیل شده، پس انداز خـالص ملی به علاوه هزینه آموزش منهـای ارزش کـاهش منـابع و کیفیـت زیسـت محیطـی، مبتنـی بـرفرضـیه پایداری کامل منابع میباشد. The World Bank توسعه سنج
۵۵ Inflation, consumer prices (میانگین ۵ سال اخیر) نرخ تورم مصرف کننده نرخ تورم از جمله شاخص هایی است که همواره مورد توجه سیاستگذاران و علاقمندان اقتصادی بوده است. این نرخ بیانگر تغییر در هزینه پرداختی برای خرید سبد معینی از کالاها و خدمات مصرفی یا تولید سبد معینی از کالاها و خدمات می‌باشد. بهترین شاخص برای محاسبه نرخ تورم، شاخص قیمت کالاها و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ(cpi) می باشد. شاخص  قیمت، متغیری در اقتصاد است که تحولات قیمت کالا ها و خدمات را بر مبنای یک سال پایه نشان می‌دهد. International Monetary Fund, International Financial Statistics and data files. توسعه ساز
۵۶ GDP per unit of energy use (PPP $ per kg of oil equivalent) تولید به ازای هر واحد انرژی (شدت انرژی) تولید ناخالص داخلی به ازای هر واحد مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی PPP به ازای هر کیلوگرم نفت معادل مصرف انرژی است. تولید ناخالص داخلی PPP، تولید ناخالص داخلی است که با استفاده از نرخ برابری قدرت خرید بر اساس دور ICP 2017 به دلار بین‌المللی فعلی تبدیل می‌شود. IEA Statistics © OECD توسعه سنج
۵۷ proportion of seats held by women in tiol parliments سهمی از صندلی های پارلمان که توسط زنان اشغال شده این شاخص درصدی از کرسی های پارلمان است که در اختیار زنان قرار دارد. Inter-Parliamentary Union (IPU) (www.ipu.org).  For the year of 1998, the data is as of August 10, 1998. توسعه سنج
۵۸ mortality caused by road traffic injury مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای مرگ و میر ناشی از صدمات ناشی از تصادفات جاده ای، مرگ و میر ناشی از جراحات مرگبار از تصادفات جاده ای به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت تخمین زده می شود. World Health Organization, Global Health Observatory Data Repository (http://apps.who.int/ghodata/). توسعه سنج
۵۹ adequacy of social protection and labor programs کفایت برنامه حمایت اجتماعی و برنامه های کارگری کفایت برنامه‌های حمایت اجتماعی و کار (SPL) با کل مبلغ دریافتی توسط جمعیت شرکت‌کننده در بیمه‌های اجتماعی، شبکه امنیت اجتماعی و مزایای بیکاری و برنامه‌های فعال بازار کار به عنوان سهمی از کل رفاه آنها اندازه‌گیری می‌شود. رفاه به عنوان کل درآمد یا کل هزینه خانوارهای ذی نفع تعریف می شود. ASPIRE: The Atlas of Social Protection – Indicators of Resilience and Equity, The World Bank. Data are based on national representative household surveys. (datatopics.worldbank.org/aspire/) توسعه ساز
۶۰ adequacy of social insurance programs کفایت برنامه های بیمه اجتماعی کفایت برنامه های بیمه اجتماعی با کل مبلغ دریافتی توسط افراد در برنامه های بیمه اجتماعی به عنوان سهمی از رفاه کل آنها اندازه گیری می شود. رفاه به عنوان مجموع درآمد یا هزینه کل خانوارهای ذی نفع تعریف می شود. برنامه های بیمه اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی سنی (شامل بازماندگان و از کارافتادگی) و مزایای تامین اجتماعی و بیمه درمانی (شامل مزایای آسیب شغلی، مرخصی استعلاجی با حقوق، زایمان و سایر بیمه های اجتماعی) است. ASPIRE: The Atlas of Social Protection – Indicators of Resilience and Equity, The World Bank. Data are based on national representative household surveys. (datatopics.worldbank.org/aspire/) توسعه ساز
۶۱ Net migration خالص مهاجرت عبارت است از حاصل تفریق “تعداد افرادی که منطقـه مشخـصی را طـی دوره زمـانی معین ترک میکنند از “تعداد افرادی که طی همان دوره زمانی وارد منطقه مـذکور مـیشـوند. اگر این دو رقم با هم برابر باشند میزان خالص مهاجرت برابر با صفر میشود. اگر تعداد مهـاجران وارد شده بیش از مهاجران خارج شده باشد این میزان مثبت و چنانچه تعداد مهاجران خارج شـده بیش از مهاجران وارد شده باشد، این میزان منفی خواهد بود . United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. توسعه سنج
۶۲ Intertiol migrant stock (% of population) حجم مهاجرت بین الملل (درصدی از جمعیت) تعداد مهاجران بین المللی تعداد افرادی است که در کشوری غیر از کشوری که در آن زندگی می کنند متولد شده اند که پناهندگان را نیز در بر می گیرد. داده‌های مورد استفاده برای تخمین تعداد مهاجران بین‌المللی در یک زمان خاص عمدتاً از سرشماری‌های جمعیت به‌دست می‌آیند. United Nations Population Division, Trends in Total Migrant Stock: 2008 Revision. توسعه سنج
۶۳ secure internet servers امنیت خدمات اینترنتی تعداد گواهی‌های متمایز و مورد اعتماد عمومی TLS/SSL که در نظرسنجی سرور امن Netcraft یافت می‌شود. Netcraft (http://www.netcraft.com/) and World Bank population estimates. توسعه ساز
۶۴ suicide mortality rate نرخ خودکشی نرخ مرگ و میر ناشی از خودکشی تعداد مرگ و میر خودکشی در سال به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت است. World Health Organization, Global Health Observatory Data Repository (http://apps.who.int/ghodata/). توسعه سنج
۶۵ Economy کیفیت اقتصادی در جامعه این زیرشاخص شامل موارد اشتغال، تولید ناخالص داخلی و بدهی عمومی می باشد. sustainable Society Foundation GDP
Employment
Public Debt
توسعه ساز
۶۶ natural Resources میزان و کیفیت منابع طبیعی این زیرشاخص شامل موارد تنوع زیستی، منابع آب تجدید پذیر و میزان مصرف می باشد. sustainable Society Foundation Biodiversity
forest area
Biodiversity
protect. area
Renewable Water Resources
Consumption
توسعه ساز
۶۷ Climate &Energy کیفیت آب و هوا و انرژی پاک این زیرشاخص شامل مصرف انرژی، میزان صرفه جویی در انرژی، گازهای گلخانه ای و انرژی تجدید پذیر می باشد. sustainable Society Foundation Energy Use
Energy Savings
Greenhouse Gases
Renewable Energy
توسعه سنج
۶۸ Transition اقدمات گذار برای حمایت از محیط زیست این زیرشاخص شامل موارد کشاورزی ارگانیک و پس اندازهای واقعی می باشد. sustainable Society Foundation Organic Farming
Genuine Savings
توسعه ساز
۶۹ Well-balanced Society جامعه متعادل این زیرشاخص شامل موارد توزیع درآمد، رشد جمعیت و حکمرانی خوب می باشد. sustainable Society Foundation Income Distribution
Population Growth
Good Governance
توسعه ساز
۷۰ Personal Dev. & Health توسعه فردی و سلامتی این زیرشاخص شامل موارد تحصیلات، زندگی سالم و برابری جنسیتی می باشد. sustainable Society Foundation Education
Healthy Life
Gender Equality
توسعه سنج
۷۱ Basic Needs نیازهای اساسی این زیر شاخص شامل غذای کافی ، آب آشامیدنی کافی و سرویس بهداشتی مناسب می باشد. sustainable Society Foundation Sufficient Food
Sufficient to Drink
Safe Sanitation
توسعه سنج
۷۲ industry, innovation and infrastucture صنعت، نوآوری و زیرساختها ایجاد زیرساخت های مقاوم، ارتقای فرایند صنعتی سازی پایدار و توجه به نوآوری در سپتامبر ۲۰۱۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار (۲۰۳۰ Agenda for Sustainable Development) را تصویب کرد که شامل ۱۷ هدف توسعه‏ پایدار (SDG) است. بر اصل «leaving no one behind»، برنامه‏ جدید بر یک رهیافت جامع برای دستیابی به توسعه‏ پایدار برای همه تأکید می ‏کند Population using the internet (%)
Mobile broadband subscriptions (per 100 population)
Logistics Performance Index: Quality of trade and transport-related infrastructure (worst 1-5 best)
Scientific and technical journal articles (per 1,000 population)
Expenditure on research and development (% of GDP)
Researchers (per 1,000 employed population)
Triadic patent families filed (per million population)
Gap in internet access by income (percentage points)
Female share of graduates from STEM fields at the tertiary level (%)
توسعه ساز
۷۳ partnerships for the goals میزان مشارکت هدفمند تقویت ابزار لازم برای اجرا و احیای همکاری جهانی جهت اهداف توسعه پایدار در سپتامبر ۲۰۱۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار (۲۰۳۰ Agenda for Sustainable Development) را تصویب کرد که شامل ۱۷ هدف توسعه‏ پایدار (SDG) است. بر اصل «leaving no one behind»، برنامه‏ جدید بر یک رهیافت جامع برای دستیابی به توسعه‏ پایدار برای همه تأکید می ‏کند Government spending on health and education (% of GDP)
For high-income and all OECD DAC countries: International concessional public finance, including official development assistance (% of GNI)
Other countries: Government revenue excluding grants (% of GDP)
Statistical Performance Index (worst 0-100 best)
توسعه ساز
۷۴ responsible consumption and production تولید و مصرف مسئولانه با توجه به محیط زیست تضمین الگوهای مصرف و تولید پایدار در سپتامبر ۲۰۱۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار (۲۰۳۰ Agenda for Sustainable Development) را تصویب کرد که شامل ۱۷ هدف توسعه‏ پایدار (SDG) است. بر اصل «leaving no one behind»، برنامه‏ جدید بر یک رهیافت جامع برای دستیابی به توسعه‏ پایدار برای همه تأکید می ‏کند Municipal solid waste (kg/capita/day)
Electronic waste (kg/capita)
Production-based SO₂ emissions (kg/capita)
SO₂ emissions embodied in imports (kg/capita)
Production-based nitrogen emissions (kg/capita)
توسعه ساز
۷۵ climate action کمتر بودن اقداماتی که منجر به تغییر آب و هوا شود اتخاد اقدامات جهت مقابله با تغییرات اقلیمی و اثرات آن در سپتامبر ۲۰۱۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار (۲۰۳۰ Agenda for Sustainable Development) را تصویب کرد که شامل ۱۷ هدف توسعه‏ پایدار (SDG) است. بر اصل «leaving no one behind»، برنامه‏ جدید بر یک رهیافت جامع برای دستیابی به توسعه‏ پایدار برای همه تأکید می ‏کند CO₂ emissions from fossil fuel combustion and cement production (tCO2/capita)
CO₂ emissions embodied in imports (tCO₂/capita)
Carbon Pricing Score at EUR60/tCO₂ (%, worst 0-100 best)
توسعه ساز
۷۶ life below water کیفیت زیست زیر آب حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار در سپتامبر ۲۰۱۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار (۲۰۳۰ Agenda for Sustainable Development) را تصویب کرد که شامل ۱۷ هدف توسعه‏ پایدار (SDG) است. بر اصل «leaving no one behind»، برنامه‏ جدید بر یک رهیافت جامع برای دستیابی به توسعه‏ پایدار برای همه تأکید می ‏کند Mean area that is protected in marine sites important to biodiversity (%)
Ocean Health Index: Clean Waters score (worst 0-100 best)
Fish caught from overexploited or collapsed stocks (% of total catch)
Fish caught by trawling or dredging (%)
توسعه ساز
۷۷ life on land کیفیت زیست بر روی خشکی حفاظت، بازسازی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های خاکی، مدیریت پایدار جنگل ها، مقابله با بیابان زایی و متوقف نمودن و معکوس کردن جریان نشست زمین و متوقف نمودن از دست رفتن تنوع  زیستی در سپتامبر ۲۰۱۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار (۲۰۳۰ Agenda for Sustainable Development) را تصویب کرد که شامل ۱۷ هدف توسعه‏ پایدار (SDG) است. بر اصل «leaving no one behind»، برنامه‏ جدید بر یک رهیافت جامع برای دستیابی به توسعه‏ پایدار برای همه تأکید می ‏کند Mean area that is protected in terrestrial sites important to biodiversity (%)
Mean area that is protected in freshwater sites important to biodiversity (%)
Red List Index of species survival (worst 0-1 best)
توسعه ساز
۷۸ peace, justice and strong institutions نهادهای قوی عادلانه و صلح طلب ترویج جوامع صلح آمیز و فراگیر برای توسعه پایدار ، در اختیار قرار دادن عدالت برای همه و ساخت نهاد های موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح در سپتامبر ۲۰۱۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار (۲۰۳۰ Agenda for Sustainable Development) را تصویب کرد که شامل ۱۷ هدف توسعه‏ پایدار (SDG) است. بر اصل «leaving no one behind»، برنامه‏ جدید بر یک رهیافت جامع برای دستیابی به توسعه‏ پایدار برای همه تأکید می ‏کند Homicides (per 100,000 population)
Unsentenced detainees (% of prison population)
Population who feel safe walking alone at night in the city or area where they live (%)
Property Rights (worst 1-7 best)
Corruption Perception Index (worst 0-100 best)
توسعه سنج
۷۹ gender equality برابری جنسیتی دستیابی به برابری جنسیتی و توانمند سازی همه زنان و دختران در سپتامبر ۲۰۱۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار (۲۰۳۰ Agenda for Sustainable Development) را تصویب کرد که شامل ۱۷ هدف توسعه‏ پایدار (SDG) است. بر اصل «leaving no one behind»، برنامه‏ جدید بر یک رهیافت جامع برای دستیابی به توسعه‏ پایدار برای همه تأکید می ‏کند. Demand for family planning satisfied by modern methods (% of females aged 15 to 49)
Ratio of female-to-male mean years of education received (%)
Ratio of female-to-male labor force participation rate (%)
Seats held by women in national parliament (%)
Gender wage gap (% of male median wage)
توسعه سنج
۸۰ reduced inequality نابرابری کاهش یافته کاهش نابرابری داخل کشورها و میان آن ها در سپتامبر ۲۰۱۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار (۲۰۳۰ Agenda for Sustainable Development) را تصویب کرد که شامل ۱۷ هدف توسعه‏ پایدار (SDG) است. بر اصل «leaving no one behind»، برنامه‏ جدید بر یک رهیافت جامع برای دستیابی به توسعه‏ پایدار برای همه تأکید می ‏کند Gini coefficient adjusted for top income
Palma ratio
Elderly poverty rate (% of population aged 66 or over)
توسعه سنج
۸۱ sustaible cities and communities شهر و جامعه پایدار امن و پایدار نمودن شهرها و مکان های اسکان بشری و مقاوم نمودن آن ها در برابر حوادث به صورت فراگیر و ایجاد شهرها و اجتماع محلی پایدار و تاب آور در سپتامبر ۲۰۱۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار (۲۰۳۰ Agenda for Sustainable Development) را تصویب کرد که شامل ۱۷ هدف توسعه‏ پایدار (SDG) است. بر اصل «leaving no one behind»، برنامه‏ جدید بر یک رهیافت جامع برای دستیابی به توسعه‏ پایدار برای همه تأکید می ‏کند Proportion of urban population living in slums (%)
Annual mean concentration of particulate matter of less than 2.5 microns in diameter (PM2.5) (μg/m³)
Access to improved water source, piped (% of urban population)
Satisfaction with public transport (%)
Population with rent overburden (%)
توسعه سنج
۸۲ zero hunger نبود گرسنگی پایان دادن به گرسنگی ، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار در سپتامبر ۲۰۱۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار (۲۰۳۰ Agenda for Sustainable Development) را تصویب کرد که شامل ۱۷ هدف توسعه‏ پایدار (SDG) است. بر اصل «leaving no one behind»، برنامه‏ جدید بر یک رهیافت جامع برای دستیابی به توسعه‏ پایدار برای همه تأکید می ‏کند Prevalence of undernourishment (%)
Prevalence of stunting in children under 5 years of age (%)
Prevalence of wasting in children under 5 years of age (%)
Prevalence of obesity, BMI ≥ ۳۰ (% of adult population)
Human Trophic Level (best 2-3 worst)
توسعه سنج
۸۳ no poverty نبود فقر پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن و در همه نقاط در سپتامبر ۲۰۱۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار (۲۰۳۰ Agenda for Sustainable Development) را تصویب کرد که شامل ۱۷ هدف توسعه‏ پایدار (SDG) است. بر اصل «leaving no one behind»، برنامه‏ جدید بر یک رهیافت جامع برای دستیابی به توسعه‏ پایدار برای همه تأکید می ‏کند Cereal yield (tonnes per hectare of harvested land)
Sustainable Nitrogen Management Index (best 0-1.41 worst)
Yield gap closure (% of potential yield)
Exports of hazardous pesticides (tonnes per million population)
توسعه سنج
۸۴ good health and well-beinh سلامتی و به زیستی تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه و ارتقاء به زیستن برای همه در همه گروه های سنی در سپتامبر ۲۰۱۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار (۲۰۳۰ Agenda for Sustainable Development) را تصویب کرد که شامل ۱۷ هدف توسعه‏ پایدار (SDG) است. بر اصل «leaving no one behind»، برنامه‏ جدید بر یک رهیافت جامع برای دستیابی به توسعه‏ پایدار برای همه تأکید می ‏کند Neonatal mortality rate (per 1,000 live births)
Mortality rate, under-5 (per 1,000 live births)
Incidence of tuberculosis (per 100,000 population)
New HIV infections (per 1,000 uninfected population)
Age-standardized death rate due to cardiovascular disease, cancer, diabetes, or chronic respiratory disease in adults aged 30–۷۰ years (%)
Age-standardized death rate attributable to household air pollution and ambient air pollution (per 100,000 population)
Traffic deaths (per 100,000 population)
Life expectancy at birth (years)
Adolescent fertility rate (births per 1,000 females aged 15 to 19)
توسعه سنج
۸۵ clean water and sanitayion کیفیت آب آشامیدنی و سرپناه تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه در سپتامبر ۲۰۱۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار (۲۰۳۰ Agenda for Sustainable Development) را تصویب کرد که شامل ۱۷ هدف توسعه‏ پایدار (SDG) است. بر اصل «leaving no one behind»، برنامه‏ جدید بر یک رهیافت جامع برای دستیابی به توسعه‏ پایدار برای همه تأکید می ‏کند Population using at least basic drinking water services (%)
Population using at least basic sanitation services (%)
Scarce water consumption embodied in imports (m³/capita)
Population using safely managed water services (%)
Population using safely managed sanitation services (%)
توسعه ساز
۸۶ affordable and clean energy دسترسی به انرژی پاک تضمین دسترسی به انرژی پاک، ارزان ، قابل اتکا، پایدار و پیشرفته برای همه در سپتامبر ۲۰۱۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار (۲۰۳۰ Agenda for Sustainable Development) را تصویب کرد که شامل ۱۷ هدف توسعه‏ پایدار (SDG) است. بر اصل «leaving no one behind»، برنامه‏ جدید بر یک رهیافت جامع برای دستیابی به توسعه‏ پایدار برای همه تأکید می ‏کند Population with access to electricity (%)
Population with access to clean fuels and technology for cooking (%)
CO₂ emissions from fuel combustion for electricity and heating per total electricity output (MtCO₂/TWh)
Share of renewable energy in total primary energy supply (%)
توسعه ساز
۸۷ quality education کیفیت آموزش و تحصیل تضمین آموزش با کیفیت برابر، فراهم سازی آموزش فراگیر و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه در سپتامبر ۲۰۱۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار (۲۰۳۰ Agenda for Sustainable Development) را تصویب کرد که شامل ۱۷ هدف توسعه‏ پایدار (SDG) است. بر اصل «leaving no one behind»، برنامه‏ جدید بر یک رهیافت جامع برای دستیابی به توسعه‏ پایدار برای همه تأکید می ‏کند Net primary enrollment rate (%)
Lower secondary completion rate (%)
Literacy rate (% of population aged 15 to 24)
Participation rate in pre-primary organized learning (% of children aged 4 to 6)
Tertiary educational attainment (% of population aged 25 to 34)
توسعه سنج
۸۸ decent work and economic growth توانایی دسترسی به شغل شایسته و رشد اقتصادی ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر،اشتغال کامل و بهره وری مناسب و کار شایسته برای همه در سپتامبر ۲۰۱۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار (۲۰۳۰ Agenda for Sustainable Development) را تصویب کرد که شامل ۱۷ هدف توسعه‏ پایدار (SDG) است. بر اصل «leaving no one behind»، برنامه‏ جدید بر یک رهیافت جامع برای دستیابی به توسعه‏ پایدار برای همه تأکید می ‏کند Adults with an account at a bank or other financial institution or with a mobile-money-service provider (% of population aged 15 or over)
Unemployment rate (% of total labor force)
Fundamental labor rights are effectively guaranteed (worst 0–۱ best)
Fatal work-related accidents embodied in imports (per 100,000 population)
Employment-to-population ratio (%)
توسعه سنج
۸۹ Environmental Quality کیفیت محیط زیست این زیرشاخص شامل موارد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای باز، مرگ و میر ناشی از قرارگرفتن در معرض سرب، آلودگی ذرات معلق و حفاظت از گونه های طبیعی می باشد. Environmental Performance Index
Map of Life
Outdoor air pollution attributable deaths
Deaths from lead exposure
Particulate matter pollution
Species protection
توسعه سنج
۹۰ Inclusiveness فراگیری توسعه اجتماعی این شاخص شامل موارد برابری قدرت سیاسی بر حسب جنسیت، برابری قدرت سیاسی بر اساس گروه های اجتماعی، برابری قدرت سیاسی بر اساس موقعیت اجتماعی و اقتصادی، تبعیض و خشونت علیه اقلیت ها می باشد. Varieties of Democracy (V-Dem) Project Equality of political power by gender
Equality of political power by social group
Equality of political power by socioeconomic position
Discrimination and violence against minorities
توسعه سنج
۹۱ Personal Safety ایمنی فردی این شاخص شامل مرگ و میر ناشی از خشونت بین فردی، تلفات ناشی از حمل و نقل، جرم انگاری ، کشتار و شکنجه سیاسی می باشد. Institute for Health Metrics and Evaluation Deaths from interpersonal violence
Transportation related fatalities
Perceived criminality
Political killings and torture
توسعه ساز
۹۲ Water and Sanitation آب و بهداشت این شاخص شامل دسترسی به سرویس بهداشتی مناسب، دسترسی به منابع آبی مناسب و میزان مرگ و میر ناشی از آب ناسالم و عدم بهداشت می باشد. Institute for Health Metrics and Evaluation Access to improved sanitation
Access to improved water source
Unsafe water, sanitation and hygiene attributable deaths
توسعه ساز
۹۳ Health and Wellness سلامتی این شاخص شامل امید به زندگی در ۶۰ سالگی، مرگ و میر زودرس ناشی از بیماری های غیرواگیردار، دسترسی برابر به خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت و دسترسی به خدمات بهداشتی ضروری می باشد. Institute for Health Metrics and Evaluation Life expectancy at 60
Premature deaths from non-communicable diseases
Equal access to quality healthcare
Access to essential health services
توسعه ساز
۹۴ Shelter کیفیت سرپناه این شاخص شامل مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای خانوار، نارضایتی از قیمت مسکن و دسترسی به برق و استفاده از سوخت های پاک و تکنولوژی برای پخت و پز می باشد. Institute for Health Metrics and Evaluation
Gallup World Poll
Household air pollution attributable deaths
Dissatisfaction with housing affordability
Access to electricity
Usage of clean fuels and technology for cooking
توسعه ساز
۹۵ Nutrition and Basic Medical Care تغذیه و مراقبت‌های پزشکی این شاخص شامل مرگ و میر ناشی از بیماری های عفونی، میزان مرگ و میرکودکان ، کوتاه قدی کودکان ، میزان مرگ و میر مادران و سوءتغذیه می باشد. Institute for Health Metrics and Evaluation
UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation
Institute for Health Metrics and Evaluation
Institute for Health Metrics and Evaluation
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Deaths from infectious diseases
Child mortality rate
Child stunting
Maternal mortality rate
Undernourishment
توسعه سنج
۹۶ Access to Basic Knowledge دسترسی به آموزش اولیه این شاخص شامل تعداد زنان بدون تحصیل، دسترسی برابر به آموزش باکیفیت، ثبت نام مقطع ابتدایی، ثبت نام مقطع متوسطه، برابری جنسیتی در تحصیلات عالی می باشد. UN Educational, Scientific, and Cultural Organization Institute for Statistics Women with no schooling
Equal access to quality education
Primary school enrollment
Secondary school attainment
Gender parity in secondary attainment
توسعه سنج
۹۷ Access to Advanced Education دسترسی به آموزش پیشرفته این شاخص شامل میزان آزادی تحصیلی، زنان با تحصیلات عالی، سالهای مورد انتظار برای تحصیل در آموزش عالی، دانشگاه های با کیفیت و مدارک قابل استناد می باشد. UN Educational, Scientific, and Cultural Organization Institute for Statistics Citable documents
Academic freedom
Women with advanced education
Expected years of tertiary schooling
Quality weighted universities
توسعه سنج
۹۸ Access to Information and Communications دسترسی به اطلاعات و ارتباطات این شاخص شامل دسترسی به خدمات دولت آنلاین، تعداد کاربران اینترنت، سانسوررسانه و میزان اشتراک تلفن های همراه می باشد. UN Department of Economic and Social Affairs E-Government Survey
International Telecommunications Union
Varieties of Democracy (V-Dem) Project
International Telecommunications Union
Access to online governance
Internet users
Media censorship
Mobile telephone subscriptions
توسعه ساز
۹۹ Personal Rights حقوق فردی این زیرشاخص شامل دستیابی به عدالت، آزادی بیان، آزادی مذهب، حقوق سیاسی و حقوق مالکیت زنان می باشد Varieties of Democracy (V-Dem) Project Access to justice
Freedom of expression
Freedom of religion
Political rights
Property rights for women
توسعه سنج
۱۰۰ Personal Freedom and Choice انتخاب و آزادی فردی این شاخص شامل موارد ازدواج زودهنگام، اشتغال آسیب پذیر، درک فساد، جوانانی که در حال تحصیل، اشتغال یا ازدواج نیستند و پیشگیری از بارداری می باشد. United Nations Population Division
Transparency International
International Labor Organization/World Bank
Satisfied demand for contraception
Perception of corruption
Early marriage
Young people not in education, employment or training
Vulnerable employment
توسعه سنج
۱۰۱ Property Price قیمت دارایی ها این زیرشاخص نسبت قیمت به درآمد سنجه ای بنیادین برای توانایی خرید آپارتمان است (هر چه پایینتر – بهتر). که عموماً به صورت نسبت قیمـت هـای میانـه آپارتمـان بـه درآمد قابل تصرف خانوار محاسبه می شود و به صورت سال های در آمد بیان می شود. پایگاه داده های نامبئو (Numbeo) توسعه سنج
۱۰۲ Cost of living هزینه زندگی این شاخص اندازه گیری تغییرات متوسط در طول زمـان در قیمت های پرداخت شده بوسیله مصرف کنندگان برای یک سبد بازاری از کالاها و خدمات مصرفی میباشد. هر چه شاخص کمتر باشد نشان از وضعیت بهتر یک کشور دارد. پایگاه داده های نامبئو (Numbeo) توسعه سنج
۱۰۳ purchasing power قدرت خرید مردم این شاخص قدرت نسبی خرید کالا و خدمات را در شهری معـین و برای دستمزدهای متوسط آن شهر نشان میدهد. هرچه میزان شاخص قدرت خرید بالاتر باشد ، کشور در جایگاه بالاتری قرار می گیرد. پایگاه داده های نامبئو (Numbeo) توسعه سنج
۱۰۴ Traffic Commute Time زمان درگیر شدن در ترافیک این یک شـاخص مرکـب اسـت از زمـان سـپری شـده در ترافیک به منظور انجام کارها، میزان co2 ایجاد شده در ترافیک و نارضایتی کلی از سیستم حمل و نقل می باشد. پایگاه داده های نامبئو (Numbeo) توسعه سنج
۱۰۵ Pollution میزان آلودگی های زیست محیطی شاخص آلودگی برآورد کلی از میزان آلودگی در شهرها است. بزرگترین وزن در این شاخص به آلودگی هوا و آب داده شده است که دو فاکتور مهم در آلودگی می باشند. پایگاه داده های نامبئو (Numbeo) توسعه سنج
۱۰۶ Climate کیفیت آب و هوا وجود آب و هوای مطلوب و بهره مندی از حداقل شرایط مناسب بـرای زنـدگی، از جملـه عوامل تاثیرگذار بر کیفیت زندگی در مناطق مختلف میباشد. پایگاه داده های نامبئو (Numbeo) توسعه سنج
۱۰۷ Safty ایمنی و امینیت شاخص ایمنی بر خلاف شاخص جرم می باشد و هر چه میزان جرایم در یک شهر کمتر باشد، شاخص ایمنی آن بالاتر است. پایگاه داده های نامبئو (Numbeo) توسعه ساز
۱۰۸ Healthcare مراقبت های پزشکی این شاخص یک بـرآورد کلـی از سیـستم مراقبـت بهداشـتی، متخصصان مراقبت بهداشتی، تجهیزات، کارکنان، پزشکان، هزینه و غیره است. پایگاه داده های نامبئو (Numbeo) توسعه ساز
۱۰۹ intertiol property rights index حقوق مالیکیت بین الملل شاخص جهانی حقوق مالکیت بر اساس سه رکن محیط قانونی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری اندازه گیری می شود. اتحادیه حقوق مالکیت (IPIR) توسعه ساز
۱۱۰ Government spending مخارج دولت هزینه، اندازه و دخالت دولت در کنار هم یکی از موضوعات اصلی آزادی اقتصادی است که در شاخص به روش‌های مختلف اندازه‌گیری می‌شود. مخارج دولت انواع مختلفی دارد که همه آنها به یک اندازه برای آزادی اقتصادی مضر نیستند. برخی از مخارج دولت (مثلاً برای تأمین زیرساخت ها، تأمین مالی تحقیقات یا بهبود سرمایه انسانی) می باشد. The Heritage Foundation and The Wall Street Journal . توسعه ساز
۱۱۱ Tax burden کم بودن بار مالیاتی همه دولت ها از طریق اخذ مالیات و استقراض، بار مالی را بر فعالیت های اقتصادی تحمیل می کنند. دولت‌هایی که به افراد و شرکت‌ها اجازه می‌دهند تا سهم بیشتری از درآمد و ثروت خود را برای منافع و استفاده خود حفظ و مدیریت کنند، آزادی اقتصادی را به حداکثر می‌رسانند. The Heritage Foundation and The Wall Street Journal . توسعه سنج
۱۱۲ Property rights حقوق مالکیت حقوق مالکیت یک عامل اولیه در انباشت سرمایه برای تولید و سرمایه گذاری است. مالکیت امن برای ایجاد ثروت املاک، در دسترس قرار دادن منابع طبیعی برای استفاده اقتصادی، و ارائه وثیقه برای تامین مالی سرمایه‌گذاری، عامل کلیدی است.  The Heritage Foundation and The Wall Street Journal . توسعه ساز
۱۱۳ Business freedom آزادی کسب و کار توانایی یک فرد برای ایجاد و اداره یک شرکت بدون دخالت بی مورد از سوی دولت یکی از اساسی ترین شاخص های آزادی اقتصادی است. مقررات سنگین رایج ترین موانع برای انجام آزادانه فعالیت های کارآفرینی هستند. با افزایش هزینه های تولید، مقررات می تواند موفقیت کارآفرینان را در بازار دشوار کند. The Heritage Foundation and The Wall Street Journal . توسعه ساز
۱۱۴ Labor freedom آزادی نیروی کار توانایی افراد برای یافتن فرصت های شغلی و کار جزء کلیدی آزادی اقتصادی است. به همین ترتیب، توانایی کسب‌وکارها برای عقد قرارداد آزادانه برای نیروی کار و اخراج کارگران مازاد در زمانی که دیگر مورد نیاز نیستند، برای افزایش بهره‌وری و حفظ رشد اقتصادی کلی ضروری است. The Heritage Foundation and The Wall Street Journal . توسعه ساز
۱۱۵ Monetary freedom آزادی پولی نظام آزاد پولی مستلزم یک ارز ثابت و قیمت های تعیین شده توسط بازار است. چه به عنوان کارآفرین و چه به عنوان مصرف کننده، افراد آزاد از نظر اقتصادی به یک ارز ثابت و قابل اعتماد به عنوان وسیله مبادله، واحد حساب و ذخیره ارزش نیاز دارند. بدون آزادی پولی، ایجاد ارزش بلندمدت یا جمع آوری سرمایه دشوار است. The Heritage Foundation and The Wall Street Journal . توسعه ساز
۱۱۶ Investment freedom آزادی سرمایه گذاری یک محیط سرمایه گذاری آزاد و باز حداکثر فرصت ها و انگیزه های کارآفرینی را برای گسترش فعالیت های اقتصادی، بهره وری بیشتر و ایجاد شغل فراهم می کند. مزایای چنین محیطی نه تنها برای شرکت‌هایی که ریسک کارآفرینی را به انتظار بازدهی بیشتر می‌پذیرند، بلکه به کل جامعه نیز سرازیر می‌شود. یک چارچوب سرمایه‌گذاری مؤثر با شفافیت و برابری مشخص می‌شود، از همه انواع شرکت‌ها به جای شرکت‌های بزرگ یا مهم استراتژیک حمایت می‌کند، و به جای دلسردی، نوآوری و رقابت را تشویق می‌کند. The Heritage Foundation and The Wall Street Journal . توسعه ساز
۱۱۷ Trade freedom آزادی تجارت بسیاری از دولت ها توانایی شهروندان خود را برای تعامل آزادانه به عنوان خریدار یا فروشنده در بازار بین المللی محدود می کنند. محدودیت های تجاری می تواند خود را به شکل تعرفه ها، مالیات صادراتی، سهمیه های تجاری یا ممنوعیت های تجاری آشکار نشان دهد. The Heritage Foundation and The Wall Street Journal . توسعه ساز
۱۱۸ Fincial freedom آزادی مالی یک سیستم مالی رسمی قابل دسترس و کارآمد، در دسترس بودن خدمات متنوع پس انداز، اعتبار، پرداخت و سرمایه گذاری را برای افراد و مشاغل تضمین می کند. The Heritage Foundation and The Wall Street Journal . توسعه ساز
۱۱۹ Rule of Law حاکمیت قانون این زیرشاخص درکی از میزانی  که نمایندگان به قوانین جامعه اطمینان دارند و از آن تبعیت می‌کنند اشاره دارد،  به‌ویژه کیفیت اجرای قراردادها، حقوق مالکیت، پلیس و دادگاه‌ها و همچنین احتمال جرم و خشونت. The Heritage Foundation and The Wall Street Journal . توسعه ساز
۱۲۰ Judicial effectiveness اثربخشی نظام قضایی چارچوب های قانونی با عملکرد خوب از حقوق همه شهروندان در برابر نقض قوانین توسط دیگران، از جمله توسط دولت ها و احزاب قدرتمند محافظت می کند. به عنوان یک مؤلفه اساسی حاکمیت قانون، اثربخشی قضایی مستلزم سیستم های قضایی کارآمد و عادلانه است تا اطمینان حاصل شود که قوانین کاملاً رعایت می شوند و اقدامات قانونی مناسب در برابر تخلفات انجام می شود. The Heritage Foundation and The Wall Street Journal . توسعه سنج
۱۲۱ Government integrity تمامیت و صداقت دولت فساد سیستماتیک نهادهای دولتی با اعمالی مانند رشوه خواری، خویشاوندی، همدستی، حمایت و اختلاس انجام میشود. اگرچه همه آنها در هر جامعه یا شرایطی جرم نیستند، اما این اقدامات در هر جایی که انجام می شود، یکپارچگی حکومت را از بین می برد. با اجازه دادن به برخی افراد یا منافع خاص برای به دست آوردن منافع دولتی با هزینه دیگران، آنها به شدت با اصول رفتار منصفانه و برابر که اجزای اساسی یک جامعه از نظر اقتصادی آزاد هستند، ناسازگار هستند. The Heritage Foundation and The Wall Street Journal . توسعه ساز
۱۲۲  per capita income درآمد سرانه بعد اقتصادی شاخص توسعه انسانی از طریق سرانه درآمد ناخالص داخلی نشان داده می شود . این شاخص در سال ۲۰۱۰ جایگزین شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی گردید. برنامه توسعه ملل متحد UNDP توسعه سنج
۱۲۳ Expected years of schooling (years) سالهای مورد انتظار تحصیل سال های مورد انتظار تحصیل عبارت است از تعداد کل سال های تحصیلی که انتظار می رود یک کودک ۶ ساله در بدو ورود به مدرسه طی کند. این شاخص مقایسه اندازه جمعیت دانش آموزی را در سطوح آموزشی مختلف با استفاده از یک معیار تحت عنوان تعداد سال های تحصیل امکان پذیر می سازد که مقایسه بین کشورها با طول متفاوت برنامه آموزشی و ترکیب متفاوت دوره های آموزشی را ممکن می سازد. برنامه توسعه ملل متحد UNDP توسعه سنج
۱۲۴ Mean years of schooling (years) میانگین سالهای تحصیل شاخص آموزش، از ترکیب دو شاخص جزیی میانگین سالهای تحصیل و شاخص سالهای مورد انتظار آموزش تشکیل میگردد. در برنامه توسعه سازمان ملل در سال ۲۰۱۰، شاخص میانگین سالهای تحصیل ، جایگزین شاخص میزان باسوادی بزرگسالان شد . این شاخص ساختار آموزشی جمعیت بالای ۲۵ سال و بنابراین موجودی و کیفیت سرمایه انسانی را نشان میدهد . تراکم بالای جمعیت در یک مقطع یا سطح آموزشی ظرفیت بالای سیستم آموزشی در آن مقطع را نشان می دهد. برنامه توسعه ملل متحد UNDP توسعه سنج
۱۲۵ life expectency امید به زندگی امید به زندگی در بدو تولد ، متوسط سالهایی است که شخص در هنگام تولد انتظار دارد زندگی کند به شرط آن که الگوی رایج در مرگ و میر در زمان تولد فرد به همان صورت باقی بماند . این شاخص تابع سلامتی ، کیفیت زندگی، امکانات بهداشتی و درمانی، دسترسی به حداقل های زندگی و برخورداری از امنیت اقتصادی و اجتماعی می باشد. برنامه توسعه ملل متحد UNDP توسعه سنج
۱۲۶ global talent competitiveness index جهانی رقابت پذیری استعدادها شاخص رقابت پذیری استعداد شامل موارد شرایط محیط کسب و کار و قوانین، اعمال و سیاست هایی که یک کشور برای جذب استعدادها انجام می دهد، اعمال و سیاست هایی که کشور برای رشد استعدادها و نگهداری آن ها انجام می دهد، وضعیت مهارت مردم و وضعیت دانش عمومی می باشد. موسسه INSEAD در همکاری با موسسه «رهبری سرمایه انسانی سنگاپور» و شرکت چندملیتی مشاوره منابع انسانی آدکو (Adecco)، اولین رده‌بندی از ۱۰۳ کشور را در مورد توان آن‌ها در جذب و پرورش مهارت ایجاد کرده است. توسعه سنج
۱۲۷ Resource magement کیفیت مدیریت منابع این زیرشاخص به معنای توانایی استفاده از منابع در دسترس با بالاترین بهره وری ممکن مانند منابع طبیعی, منابع انسانی, منابع فکری , منابع مالی می باشد . شاخص های مورد استفاده ، مصرف و شدت آب, مصرف انرژی, شدت و منابع انرژی, انتشار و شدت تغییرات آب و هوا و همچنین مصرف مواد خام خاص را پوشش می دهند. با این حال, در دسترس بودن داده های جهانی برای مصرف مواد خام به غیر از فولاد محدود است و بنابراین نمی توان آن را در نظر گرفت. SolAbility is an independent sustainability think-tank and advisory, with presence in Korea and Switzerland. The compilation and calculation of this Index would not have been possible without the data and time series made available by the World Bank Indicator database, various UN agencies (UNDP, UNEP, UNICEF, FAO, WHO, WMO, www.data.un.org), the International Monetary Fund (IMF), and other nongovernmental organisations (including Transparency International, Reporters without Borders, The New Economics Foundation, The Institute for Economics and Peace, and The Fund For Peace). توسعه ساز
۱۲۸ Intellectual capital سرمایه فکری این زیرشاخص بر اساس توانایی رقابت و تولید ثروت در یک بازار رقابتی جهانی شده از طریق طراحی و ساخت محصولات و خدمات با ارزش افزوده است که مبنایی برای قابلیت های مدیریتی می باشد. شاخص‌های مورد استفاده برای زیرشاخص قابلیت نوآوری، سطوح آموزش، شاخص‌های عملکرد تحقیق و توسعه، سطوح سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، شاخص‌های اشتغال، و تعادل بخش‌های کشاورزی-صنعتی-خدماتی را دربرمی‌گیرد. SolAbility is an independent sustainability think-tank and advisory, with presence in Korea and Switzerland. The compilation and calculation of this Index would not have been possible without the data and time series made available by the World Bank Indicator database, various UN agencies (UNDP, UNEP, UNICEF, FAO, WHO, WMO, www.data.un.org), the International Monetary Fund (IMF), and other nongovernmental organisations (including Transparency International, Reporters without Borders, The New Economics Foundation, The Institute for Economics and Peace, and The Fund For Peace). توسعه ساز
۱۲۹ natural capital میزان سرمایه های طبیعی سرمایه طبیعی اصلی ترین زیرشاخص می باشد و با ویژگی های محیط زیستی مشخص یک کشور تعریف می شود. سرمایه طبیعی شامل ترکیبی از اندازه، جمعیت، جغرافیا، آب و هوا، تنوع زیستی و در دسترس بودن منابع طبیعی (تجدیدپذیر و غیر قابل تجدید) و همچنین میزان کاهش/تخریب منابع موجود است. مجموعه این عوامل و میزان کاهش منابع تجدید ناپذیر ناشی از فعالیت های انسانی و تغییرات آب و هوایی نشان دهنده پتانسیل یک کشور برای حفظ معیشت برای جمعیت و اقتصاد یک ملت در آینده است.شاخص‌های مورد استفاده شامل شاخص‌های آب، جنگل و تنوع زیستی، شاخص‌های کشاورزی، تخریب زمین و بیابان‌زایی، مواد معدنی و منابع انرژی، شاخص‌های آلودگی و شاخص‌های تخلیه( تخریب محیط زیست) است. SolAbility is an independent sustainability think-tank and advisory, with presence in Korea and Switzerland. The compilation and calculation of this Index would not have been possible without the data and time series made available by the World Bank Indicator database, various UN agencies (UNDP, UNEP, UNICEF, FAO, WHO, WMO, www.data.un.org), the International Monetary Fund (IMF), and other nongovernmental organisations (including Transparency International, Reporters without Borders, The New Economics Foundation, The Institute for Economics and Peace, and The Fund For Peace). توسعه ساز
۱۳۰ social Capital سرمایه اجتماعی برای رقابت پذیری این زیرشاخص نشان دهنده ی انسجام بین نسل‌ها، جنسیت‌ها، گروه‌های درآمدی و سایر گروه‌های اجتماعی می باشد. انسجام اجتماعی برای توسعه سرمایه انسانی لازم است و فقدان انسجام اجتماعی در هر یک از جنبه‌های فوق منجر به شکاف‌های اجتماعی شده که در نهایت به افزایش جرم، خشونت و ناامنی دامن می زند که می‌تواند به طور جدی ثبات اقتصاد را جهت رشد بلند مدت به مخاطره اندازد. شاخص‌های مورد استفاده شامل شاخص‌های عملکرد سلامت، آمار تولد، تفاوت‌ درآمدی، فرصت‌های برابر (جنسیت، اقتصادی)، آزادی مطبوعات، ملاحظات حقوق بشر، حقوق مالکیت سطوح درک شده از رفاه و شادی می باشد. SolAbility is an independent sustainability think-tank and advisory, with presence in Korea and Switzerland. The compilation and calculation of this Index would not have been possible without the data and time series made available by the World Bank Indicator database, various UN agencies (UNDP, UNEP, UNICEF, FAO, WHO, WMO, www.data.un.org), the International Monetary Fund (IMF), and other nongovernmental organisations (including Transparency International, Reporters without Borders, The New Economics Foundation, The Institute for Economics and Peace, and The Fund For Peace). توسعه ساز
۱۳۱ Militarisation نظامی گری این زیرشاخص شامل هزینه های نظامی، تعداد پرسنل خدمات مسلح ، سهولت دسترسی به سلاح های کوچک می باشد. (Institute for Economics & Peace) موسسه اقتصاد و صلح Military expenditure as a  percentage of GDP
Number of armed services  personnel per 100,000 people
Volume of transfers of major conventional weapons as recipient (imports) per 100,000 people
Volume of transfers of major conventional weapons as supplier (exports) per 100,000 people
Financial contribution to  UN peacekeeping missions
Nuclear and heavy weapons capabilities
Ease of access to small arms  and light weapons
توسعه ساز
۱۳۲ ONGOING DOMESTIC & INTERTIOL CONFLICT نزاع های داخلی و بین المللی این زیر شاخص شامل شدت درگیری های داخلی سازمان یافته، روابط با کشورهای همسایه و تعداد تلفات ناشی از درگیری می باشد. (Institute for Economics & Peace) موسسه اقتصاد و صلح Number and duration of internal conflicts
Number of deaths from external organised conflict
Number of deaths from internal organised conflict
Number, duration and role in external conflicts
Intensity of organised internal conflict
Relations with neighbouring countries
توسعه ساز
۱۳۳ social safety and security امنیت و ایمنی اجتماعی این زیر شاخص شامل تعداد پناهندگان و آوارگان داخلی، تأثیر تروریسم، میزان قتل و زندانی شدن می باشد. (Institute for Economics & Peace) موسسه اقتصاد و صلح Level of perceived criminality  in society
Number of refugees and internally displaced people as a percentage of the population
Political instability  Qualitative assessment
Political Terror
Impact of terrorism
Number of homicides per  ۱۰۰,۰۰۰
Level of violent crime Qualitative assessment
Likelihood of violent demonstrations  Qualitative assessment
Number of jailed population per 100,000 people
Number of internal security officers and police per 100,000 people
توسعه ساز
۱۳۴ drinking water کیفیت آب آشامیدنی خانوار محروم محسوب می گردد زمانی که به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارد ، یا برای تهیه آب آشامیدنی سالم ۳۰ دقیقه پیاده روی یا بیشتر، از خانه برای رفت و برگشت ، نیاز می باشد. شاخص فقر چندبعدی در سال ۲۰۰۷ برای اولین بار توسط آلکایر و فاستر برای ۱۰۹ کشور در جهان محاسبه شد و سپس در سال ۲۰۱۰ توسط طرح مبارزه با فقر و توسعه انسانی مؤسسه آکسفورد (OPHI) و برنامه توسعه سازمان ملل گسترش یافت. شاخص فقر چند بعدی هر ساله توسط مؤسسه OPHI محاسبه و نتایج آن بر روی وب‌سایت رسمی آن منتشر می‌شود. شاخص فقر چندبعدی یک اندازه‌گیری بین‌المللی از فقر حاد است و بیش از ۱۰۰ کشور در حال توسعه به محاسبه این شاخص پرداخته‌اند. توسعه سنج
۱۳۵ nutrition کیفیت تغذیه یک خانوار وقتی محروم حساب می شود که مصرف سرانه کالری افراد خانوار روزانه کمتر از ۲۳۰۰ کالری باشد. شاخص فقر چندبعدی در سال ۲۰۰۷ برای اولین بار توسط آلکایر و فاستر برای ۱۰۹ کشور در جهان محاسبه شد و سپس در سال ۲۰۱۰ توسط طرح مبارزه با فقر و توسعه انسانی مؤسسه آکسفورد (OPHI) و برنامه توسعه سازمان ملل گسترش یافت. شاخص فقر چند بعدی هر ساله توسط مؤسسه OPHI محاسبه و نتایج آن بر روی وب‌سایت رسمی آن منتشر می‌شود. شاخص فقر چندبعدی یک اندازه‌گیری بین‌المللی از فقر حاد است و بیش از ۱۰۰ کشور در حال توسعه به محاسبه این شاخص پرداخته‌اند. توسعه سنج
۱۳۶ child mortality مرگ و میر کودکان خانوار محروم محسوب می شود وقتی طی پنج سال گذشته هر کودکی در خانه فوت کرده باشد. شاخص فقر چندبعدی در سال ۲۰۰۷ برای اولین بار توسط آلکایر و فاستر برای ۱۰۹ کشور در جهان محاسبه شد و سپس در سال ۲۰۱۰ توسط طرح مبارزه با فقر و توسعه انسانی مؤسسه آکسفورد (OPHI) و برنامه توسعه سازمان ملل گسترش یافت. شاخص فقر چند بعدی هر ساله توسط مؤسسه OPHI محاسبه و نتایج آن بر روی وب‌سایت رسمی آن منتشر می‌شود. شاخص فقر چندبعدی یک اندازه‌گیری بین‌المللی از فقر حاد است و بیش از ۱۰۰ کشور در حال توسعه به محاسبه این شاخص پرداخته‌اند. توسعه سنج
۱۳۷ sanitation کیفیت سرپناه خانوار محروم محسوب می شود زمانی که تأسیسات بهداشتی خانوار بهبود نیافته است یا با سایر خانواده ها مشترک است. شاخص فقر چندبعدی در سال ۲۰۰۷ برای اولین بار توسط آلکایر و فاستر برای ۱۰۹ کشور در جهان محاسبه شد و سپس در سال ۲۰۱۰ توسط طرح مبارزه با فقر و توسعه انسانی مؤسسه آکسفورد (OPHI) و برنامه توسعه سازمان ملل گسترش یافت. شاخص فقر چند بعدی هر ساله توسط مؤسسه OPHI محاسبه و نتایج آن بر روی وب‌سایت رسمی آن منتشر می‌شود. شاخص فقر چندبعدی یک اندازه‌گیری بین‌المللی از فقر حاد است و بیش از ۱۰۰ کشور در حال توسعه به محاسبه این شاخص پرداخته‌اند. توسعه سنج
۱۳۸ assets میزان دارایی افراد خانواده محروم محسوب می شود زمانی که بیش از یک رادیو، تلویزیون، تلفن، دوچرخه، موتور سیکلت یا یخچال ندارد و صاحب خودرو یا کامیون نیست. شاخص فقر چندبعدی در سال ۲۰۰۷ برای اولین بار توسط آلکایر و فاستر برای ۱۰۹ کشور در جهان محاسبه شد و سپس در سال ۲۰۱۰ توسط طرح مبارزه با فقر و توسعه انسانی مؤسسه آکسفورد (OPHI) و برنامه توسعه سازمان ملل گسترش یافت. شاخص فقر چند بعدی هر ساله توسط مؤسسه OPHI محاسبه و نتایج آن بر روی وب‌سایت رسمی آن منتشر می‌شود. شاخص فقر چندبعدی یک اندازه‌گیری بین‌المللی از فقر حاد است و بیش از ۱۰۰ کشور در حال توسعه به محاسبه این شاخص پرداخته‌اند. توسعه سنج
۱۳۹ housing توانایی خانه دار شدن خانوار محروم محسوب می شود زمانی که خانه دارای کف خاکی، شنی یا خاکی است. شاخص فقر چندبعدی در سال ۲۰۰۷ برای اولین بار توسط آلکایر و فاستر برای ۱۰۹ کشور در جهان محاسبه شد و سپس در سال ۲۰۱۰ توسط طرح مبارزه با فقر و توسعه انسانی مؤسسه آکسفورد (OPHI) و برنامه توسعه سازمان ملل گسترش یافت. شاخص فقر چند بعدی هر ساله توسط مؤسسه OPHI محاسبه و نتایج آن بر روی وب‌سایت رسمی آن منتشر می‌شود. شاخص فقر چندبعدی یک اندازه‌گیری بین‌المللی از فقر حاد است و بیش از ۱۰۰ کشور در حال توسعه به محاسبه این شاخص پرداخته‌اند. توسعه سنج
۱۴۰ electricity دسترسی به برق خانوار محروم است زمانی که به برق دسترسی ندارد. شاخص فقر چندبعدی در سال ۲۰۰۷ برای اولین بار توسط آلکایر و فاستر برای ۱۰۹ کشور در جهان محاسبه شد و سپس در سال ۲۰۱۰ توسط طرح مبارزه با فقر و توسعه انسانی مؤسسه آکسفورد (OPHI) و برنامه توسعه سازمان ملل گسترش یافت. شاخص فقر چند بعدی هر ساله توسط مؤسسه OPHI محاسبه و نتایج آن بر روی وب‌سایت رسمی آن منتشر می‌شود. شاخص فقر چندبعدی یک اندازه‌گیری بین‌المللی از فقر حاد است و بیش از ۱۰۰ کشور در حال توسعه به محاسبه این شاخص پرداخته‌اند. توسعه ساز
۱۴۱ cooking fuel کیفیت سوخت پخت غذا خانوار محروم محسوب می شود زمانی که با سرگین، چوب یا زغال آشپزی می کند. شاخص فقر چندبعدی در سال ۲۰۰۷ برای اولین بار توسط آلکایر و فاستر برای ۱۰۹ کشور در جهان محاسبه شد و سپس در سال ۲۰۱۰ توسط طرح مبارزه با فقر و توسعه انسانی مؤسسه آکسفورد (OPHI) و برنامه توسعه سازمان ملل گسترش یافت. شاخص فقر چند بعدی هر ساله توسط مؤسسه OPHI محاسبه و نتایج آن بر روی وب‌سایت رسمی آن منتشر می‌شود. شاخص فقر چندبعدی یک اندازه‌گیری بین‌المللی از فقر حاد است و بیش از ۱۰۰ کشور در حال توسعه به محاسبه این شاخص پرداخته‌اند. توسعه ساز
۱۴۲ school attendance حضور در مدرسه خانوار محروم محسوب می شود وقتی هر کودکی که در سن مدرسه است تا سنی که کلاس ۸ را در آن کامل کند ، به مدرسه نمی رود. شاخص فقر چندبعدی در سال ۲۰۰۷ برای اولین بار توسط آلکایر و فاستر برای ۱۰۹ کشور در جهان محاسبه شد و سپس در سال ۲۰۱۰ توسط طرح مبارزه با فقر و توسعه انسانی مؤسسه آکسفورد (OPHI) و برنامه توسعه سازمان ملل گسترش یافت. شاخص فقر چند بعدی هر ساله توسط مؤسسه OPHI محاسبه و نتایج آن بر روی وب‌سایت رسمی آن منتشر می‌شود. شاخص فقر چندبعدی یک اندازه‌گیری بین‌المللی از فقر حاد است و بیش از ۱۰۰ کشور در حال توسعه به محاسبه این شاخص پرداخته‌اند. توسعه سنج
۱۴۳ years of schooling سالهای تحصیلی خانوار محروم محسوب می شود وقتی هیچ یک از اعضای خانوار ۱۰ ساله یا بزرگتر ۵ سال تحصیل را تکمیل نکرده اند. شاخص فقر چندبعدی در سال ۲۰۰۷ برای اولین بار توسط آلکایر و فاستر برای ۱۰۹ کشور در جهان محاسبه شد و سپس در سال ۲۰۱۰ توسط طرح مبارزه با فقر و توسعه انسانی مؤسسه آکسفورد (OPHI) و برنامه توسعه سازمان ملل گسترش یافت. شاخص فقر چند بعدی هر ساله توسط مؤسسه OPHI محاسبه و نتایج آن بر روی وب‌سایت رسمی آن منتشر می‌شود. شاخص فقر چندبعدی یک اندازه‌گیری بین‌المللی از فقر حاد است و بیش از ۱۰۰ کشور در حال توسعه به محاسبه این شاخص پرداخته‌اند. توسعه سنج
۱۴۴ Institutions وضعیت نهادهای نوآوری این زیر شاخص شامل محیط سیاسی، محیط نظارتی، محیط کسب‌وکار می باشد. این شاخص از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری با کمک دانشگاه آمریکایی cornel و موسسه فرانسوی INSEAD انتشار می یابد. Political environment
Political and operational stability
Government effectiveness
Regulatory environment
Regulatory quality
Rule of law
Cost of redundancy dismissal, salary weeks
Business environment
Ease of starting a business
Ease of resolving insolvency
توسعه ساز
۱۴۵ Infrastructure وضعیت زیرساختهای نوآوری این زیرشاخص شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساخت‌های عمومی، پایداری زیست‌بوم می باشد. این شاخص از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری با کمک دانشگاه آمریکایی cornel و موسسه فرانسوی INSEAD انتشار می یابد. Information and communication technologies (ICTs)
ICT access
ICT use
Government’s online service
Online e-participation
General infrastructure
Electricity output
Logistics performance
Gross capital formation
Ecological sustainability
GDP per unit of energy use
Environmental performance
ISO 14001 environmental certificates
توسعه ساز
۱۴۶ Creative outputs میزان خروجی های خلاقانه نوآوری این زیرشاخص دارایی‌های نامشهود، کالاها و خدمات خلاقانه، خلاقیت آنلاین می باشد. این شاخص از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری با کمک دانشگاه آمریکایی cornel و موسسه فرانسوی INSEAD انتشار می یابد. Intangible assets
Trademark application class count by origin
Global brand value, top 5000, % GDP
Industrial designs by origin/bn PPP$ GDP
ICTs and organizational model creation
Creative goods and services
Cultural and creative services exports
National feature films produced
Entertainment and media market
Printing & other media, % manufacturing
Creative goods exports
Online creativity
Generic top-level domains (gTLDs)
Country-code top-level domains (ccTLDs)
Wikipedia yearly edits
Mobile app creation
توسعه ساز
۱۴۷ Knowledge and technology outputs میزان خروجی های دانش و نوآوری این زیرشاخص شامل خلق دانش، تأثیر دانش، انتشار دانش می باشد. این شاخص از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری با کمک دانشگاه آمریکایی cornel و موسسه فرانسوی INSEAD انتشار می یابد. Knowledge creation
Patent applications by origin
PCT international applications by origin
Utility model applications by origin
Scientific and technical publications
Citable documents H index
Knowledge impact
Growth rate of GDP per person engaged
New business density
Total computer software spending
ISO 9001 quality certificates
High-tech and medium high-tech manufacturing, %
Knowledge diffusion
Intellectual property receipts
High-tech exports
ICT services exports
Foreign direct investment, net outflows
توسعه ساز
۱۴۸ Business sophistication پیچیدگی کسب و کار این زیرشاخص شامل نیروی کار دانشی، زنجیره نوآوری، جذب دانش می باشد. این شاخص از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری با کمک دانشگاه آمریکایی cornel و موسسه فرانسوی INSEAD انتشار می یابد. Knowledge workers
Employment in knowledge-intensive services
Firms offering formal training, %
GERD performed by business enterprise
GERD financed by business enterprise
Females employed with advanced degrees
Innovation linkages
University/industry research collaboration
State of cluster development
GERD financed by abroad
Joint venture/strategic alliance deals
Patent families filed in at least two offices
Knowledge absorption
Intellectual property payments
High-tech imports
ICT services imports
Foreign direct investment, net inflows
Research talent in business enterprise
توسعه ساز
۱۴۹ Market sophistication پیچیدگی بازار این زیرشاخص شامل اعتبار، سرمایه‌گذاری، تجارت، رقابت و مقیاس بازار می باشد. این شاخص از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری با کمک دانشگاه آمریکایی cornel و موسسه فرانسوی INSEAD انتشار می یابد. Credit
Ease of getting credit
Domestic credit to private sector
Microfinance institutions’ gross loan portfolio
Investment
Ease of protecting minority investors
Market capitalization
Venture capital deals
Trade, competition, and market scale
Applied tariff rate, weighted mean
Intensity of local competition
Domestic market scale
توسعه ساز
۱۵۰ Human capital and research درون داد نواوری: سرمایه انسانی و تحقیق این زیرشاخص شامل آموزش و پرورش، آموزش دانشگاهی، تحقیق‌و‌توسعه می باشد. این شاخص از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری با کمک دانشگاه آمریکایی cornel و موسسه فرانسوی INSEAD انتشار می یابد. Education
Expenditure on education, % GDP
Government funding per secondary student
School life expectancy
Assessment in reading, mathematics, and science
Pupil-teacher ratio, secondary
Tertiary education
Tertiary enrolment
Graduates in science and engineering
Tertiary level inbound mobility
Research and development (R&D)
Researchers
Gross expenditure on R&D (GERD)
Global R&D companies, top 3, mn US$
QS university ranking average score top 3 universities
توسعه ساز
۱۵۱ the proportion of children under five suffering from stunted growth درصدی از کودکان زیر ۵ سال که از گرسنگی رنج میبرند سهم کودکان زیر پنج سال که کوتاه‌قد هستند (قد کم نسبت به سن) که نشان دهنده سوء تغذیه مزمن است. گزارش سالانه شاخص گرسنگی جهانی اولین بار در سال ۲۰۰۶ میلادی منتشر شد. مؤسسه تحقیقات بین‌المللی سیاستگذاری غذا (IFPRI) در واشنگتن با همکاری سازمان غیرانتفاعی آلمانی (Welthungerhilfe) و سازمان غیردولتی ایرلندی (Concern Worldwide) این گزارش را منتشر می‌کنند. توسعه سنج
۱۵۲ the proportion of children under five suffering from wasting درصدی از کودکان زیر ۵ سال که از سوء تغذیه رنج میرد سهم کودکان زیر پنج سال دارای(وزن کم به ازای قد) که منعکس کننده سوء تغذیه حاد است. گزارش سالانه شاخص گرسنگی جهانی اولین بار در سال ۲۰۰۶ میلادی منتشر شد. مؤسسه تحقیقات بین‌المللی سیاستگذاری غذا (IFPRI) در واشنگتن با همکاری سازمان غیرانتفاعی آلمانی (Welthungerhilfe) و سازمان غیردولتی ایرلندی (Concern Worldwide) این گزارش را منتشر می‌کنند. توسعه سنج
۱۵۳ the proportion of undernourished as a percentage of the population سهم افراد دارای سوء تغذیه از کل جمعیت تغذیه کم: سهم جمعیتی که دچار سوءتغذیه هستند که منعکس کننده دریافت کالری ناکافی است. گزارش سالانه شاخص گرسنگی جهانی اولین بار در سال ۲۰۰۶ میلادی منتشر شد. مؤسسه تحقیقات بین‌المللی سیاستگذاری غذا (IFPRI) در واشنگتن با همکاری سازمان غیرانتفاعی آلمانی (Welthungerhilfe) و سازمان غیردولتی ایرلندی (Concern Worldwide) این گزارش را منتشر می‌کنند. توسعه سنج
۱۵۴ child mortality under the age of five مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال گزارش سالانه شاخص گرسنگی جهانی اولین بار در سال ۲۰۰۶ میلادی منتشر شد. مؤسسه تحقیقات بین‌المللی سیاستگذاری غذا (IFPRI) در واشنگتن با همکاری سازمان غیرانتفاعی آلمانی (Welthungerhilfe) و سازمان غیردولتی ایرلندی (Concern Worldwide) این گزارش را منتشر می‌کنند. توسعه سنج
۱۵۵ High Growth رشد اقتصادی رشد بالا یک معیار ترکیبی از درصد مشاغل با رشد بالا است که قصد دارند حداقل ۱۰ نفر را استخدام کنند و قصد دارند در مدت پنج سال بیش از ۵۰ درصد رشد کنند. سوال های مطرح شده عبارت اند از : آیا به طورکلی در کشور شما کسب وکارها قصد رشد دارند؟ – آیا در کشور شما کسب وکارها ظرفیت استراتژیک برای دستیابی به رشد را دارند؟ موسسه جهانی توسعه و کارآفرینی (GEDI) توسعه سنج
۱۵۶ Networking شبکه سازی شبکه سازی دانش شخصی یک کارآفرین را با توانایی آنها در ارتباط با دیگران در یک کشور و در کل دنیا ترکیب نشان می دهد.  این ترکیب به عنوان یک پروکسی برای شبکه سازی عمل می کند، که همچنین یک عنصر مهم برای ایجاد سرمایه گذاری موفق و کارآفرینی است. کارآفرینانی که شبکه های بهتری دارند موفق ترند، می توانند فرصت های بادوام تری را شناسایی کنند و به منابع بیشتر و بهتری دسترسی داشته باشند. سوال های اصلی عبارت اند از: .آیا کارآفرینان یکدیگر را میشناسند؟ – تا چه اندازه شبکه های کارآفرینان ازنظر جغرافیایی باهم ارتباط دارند؟ موسسه جهانی توسعه و کارآفرینی (GEDI) توسعه ساز
۱۵۷ Technology Absorption میزان جذب فناوری در اقتصاد مدرن، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارند.  متغیر سطح فناوری معیاری از کسب و کارهایی است که در بخش های فناوری فعالیت می کنند. همانطور که توسط مجمع جهانی اقتصاد گزارش شده است، متغیر نهادی جذب فناوری، اندازه‌گیری ظرفیت یک کشور برای جذب تکنولوژی نشان میدهد. اشاعه فناوری جدید و قابلیت جذب آن برای شرکت های نوآور با پتانسیل رشد بالا ، حیاتی است. سوال های مطرح شده عبارت است از: .میزان استفاده از فنآوری در کشور شما تا چه حد است؟ – آیا کسب وکارها قابلیت آن رادارند که فناوری های جدید را به سرعت جذب نمایند؟ موسسه جهانی توسعه و کارآفرینی (GEDI) توسعه ساز
۱۵۸ Competition میزان رقابت رقابت معیاری است از منحصر به فرد بودن محصول یا بازار یک کسب و کار، همراه با قدرت بازار کسب و کارها و گروه های تجاری موجود و اثربخشی مقررات ضد انحصاری. اثربخشی نهادهای نظارتی (Rregulation) نیز می تواند بر سطح رقابت در یک کشور تأثیر بگذارد. متغیر نهادی رقابت ترکیبی از مقررات و تسلط بر بازار است . سوال های اساسی مطرح شده عبارت است از : آیا در کشور شما کارآفرینان محصولات و خدمات منحصربه فرد ارائه میدهند؟ – آیا کارآفرینان میتوانند توسط محصولات و خدمات منحصربه فرد خود وارد بازار شوند؟ موسسه جهانی توسعه و کارآفرینی (GEDI) توسعه ساز
۱۵۹ Product Innovation نوآوری تولید محصولات جدید نقش مهمی در اقتصاد همه کشورها دارند. زیر شاخص نوآوری محصول معیاری از پتانسیل یک کشور برای تولید محصولات جدید است.سوال های اصلی مطرح شده عبارت اند از : آیا کارآفرینان در کشور قادر به توسعه محصولات جدید هستند؟ – آیا کارآفرینان در کشور مبادرت به ایجاد فنآوری جدید نمایند؟ موسسه جهانی توسعه و کارآفرینی (GEDI) توسعه ساز
۱۶۰ Process Innovation نوآوری فرایندی به کارگیری و/یا ایجاد فناوری جدید یکی دیگر از ویژگی های مهم کسب و کارهای با پتانسیل رشد بالا است. فناوری جدید به عنوان درصدی از مشاغل تعریف می شود که فناوری اصلی زیربنایی آنها کمتر از پنج سال قدمت دارد.سوال های اصلی مطرح شده عبارت اند از : آیا در کشور شما کسب وکارها از فنآوری جدید استفاده میکنند؟ – آیا در کشور شما کسب وکارها میتوانند به سرمایه های انسانی سطح بالا در حوزه های علم، فنآوری، مهندسی و ریاضیات (STEM)دسترسی داشته باشند؟ موسسه جهانی توسعه و کارآفرینی (GEDI) توسعه ساز
۱۶۱ Intertiolization بین المللی سازی بازار بین المللی شدن عامل اصلی رشد است. این زیر شاخص میزان باز بودن یک کشور برای کارآفرینان بین المللی – یعنی پتانسیل بین المللی شدن – را اندازه گیری می نماید. سوال های اصلی مطرح شده عبارت اند از: .آیا در کشور شما کارآفرینان تمایل به ورود به بازارهای جهانی رادارند؟ – آیا اقتصاد کشور شما درحدی است که بتواند ایده های جدید باارزش جهانی تولید کنند؟ موسسه جهانی توسعه و کارآفرینی (GEDI) توسعه ساز
۱۶۲ Risk Acceptance میزان پذیرش ریسک بین کارآفرینان از بین ویژگی‌های کارآفرینی شخصی، ترس از شکست یکی از مهم‌ترین موانع یک استارت‌آپ است. درک ریسک به عنوان درصدی از جمعیتی تعریف می شود که باور ندارند ترس از شکست مانع از راه اندازی یک کسب و کار می شود.سوال های اصلی عبارت اند از: آیا افراد تمایل به پذیرش ریسک راه اندازی کسب وکار رادارند؟ – آیا محیط کسب وکار در کشور نسبتاً کم ریسک است؟ – آیا وجود نهادهای بی ثبات، به ریسک راه اندازی کسب وکار می افزایند؟ موسسه جهانی توسعه و کارآفرینی (GEDI) توسعه ساز
۱۶۳ Risk Capital سرمایه ریسک در دسترس بودن منابع مالی، یک پیش شرط ضروری برای تحقق یک کارآفرینی است که فراتر از منابع مالی شخصی یک کارآفرین است.سوال های اساسی مطرح شده عبارت اند از: آیا در کشور شما سرمایه گذار شخصی و نهادی وجود دارد؟ موسسه جهانی توسعه و کارآفرینی (GEDI) توسعه ساز
۱۶۴ Startup Skills مهارت های ایجاد استارتاپ راه اندازی یک سرمایه گذاری موفق مستلزم آن است که کارآفرین ، مهارت های لازم را در راه اندازی کسب و کار داشته باشد. این زیرشاخص، درصدی از جمعیتی را که معتقدند مهارت‌های استارت‌آپ کافی دارند، اندازه‌گیری می‌کند. اکثر مردم در کشورهای در حال توسعه فکر می کنند که مهارت های لازم برای راه اندازی یک کسب و کار را دارند، اما مهارت های آنها معمولاً از طریق آزمون و خطا در محل کار در فعالیت های تجاری نسبتاً ساده به دست می آید. در کشورهای توسعه یافته، تشکیل کسب و کار، بهره برداری، مدیریت و غیره نیازمند مهارت هایی است که از طریق آموزش و پرورش رسمی به دست می آید. از این رو آموزش، به ویژه تحصیلات تکمیلی، نقشی حیاتی در آموزش و توسعه مهارت های کارآفرینی ایفا می کند.سوال های اصلی این زیرشاخص شامل موارد زیر است: آیا مردم به اعتقاد خودشان مهارتهای لازم جهت راهاندازی کسب وکار رادارند؟ – میزان دسترسی به آموزشهای دانشگاهی، مؤسسات آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی به چه میزان است؟ موسسه جهانی توسعه و کارآفرینی (GEDI) توسعه ساز
۱۶۵ Opportunity Startup میزان فرصت استارتآپ این زیرشاخص در مورد بررسی استارت‌آپ‌های افرادی است که انگیزه و فرصت‌ دارند اما با تشریفات اداری و پرداخت مالیات مواجه هستند. انگیزه یک کارآفرین برای راه اندازی یک کسب و کار، یک سیگنال مهم از کیفیت اداری در داخل کشور است.  انگیزه فرصت به عنوان درصدی از کل فعالیت‌های کارآفرینی (TEA) تعریف می‌شود که شروع به بهره‌برداری از یک فرصت خوب، افزایش درآمد یا تحقق اهداف شخصی کرده‌اند. سوال های مطرح شده عبارت اند از : آیا کارآفرینان برحسب ضرورت دست به کارآفرینی میزنند یا برحسب فرصت؟ – آیا دولت نقش تسهیل گری را در فرآیند کارآفرینی داشته است؟ موسسه جهانی توسعه و کارآفرینی (GEDI) توسعه ساز
۱۶۶ Opportunity Perception میزان درک فرصت ها در مردم این زیرشاخص با در نظر گرفتن وضعیت حقوق مالکیت و بار نظارتی که می‌تواند بهره‌برداری واقعی از فرصت های کارآفرینی را محدود کند، «ادراک فرصت» بالقوه یک جمعیت را به تصویر می‌کشد. این زیرشاخص درصد جمعیتی را که می‌توانند فرصت‌های خوبی را برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار در منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، شناسایی کنند، را اندازه‌گیری می‌کند. با این حال، ارزش این فرصت ها به اندازه بازار نیز بستگی دارد. سوال های اساسی این زیر شاخص عبارت است از : آیا مردم قدرت شناسایی فرصت ها را برای شروع کسب وکار دارند؟ – آیا نهادهای محیطی امکان استفاده و بهره برداری از آن فرصت ها را می دهند؟ موسسه جهانی توسعه و کارآفرینی (GEDI) توسعه ساز
۱۶۷ Cultural Support حمایت های فرهنگی این زیرشاخص معیاری ترکیبی از نحوه نگاه ساکنان یک کشور به کارآفرینان از نظر موقعیت و انتخاب شغل است و اینکه سطح فساد در آن کشور چگونه بر این دیدگاه تأثیر می‌گذارد. بدون پشتوانه فرهنگی قوی، افراد مستعد کارآفرنی نمی خواهند کارآفرینی مسئولیت پذیر باشند و تصمیم می گیرند وارد یک حرفه سنتی شوند. سطوح بالای فساد می‌تواند موقعیت عالی و مسیرهای شغلی ثابت کارآفرینان قانونی را تضعیف کند.سوال های اصلی مطرح شده عبارت است از : دیدگاه افراد جامعه نسبت به کارآفرین چگونه است؟ – آیا کارآفرین شدن ساده است یا اینکه فساد باعث شده افراد شغل های دیگر را به کارآفرین شدن ترجیح دهند؟ موسسه جهانی توسعه و کارآفرینی (GEDI) توسعه ساز
۱۶۸ Human Capital سرمایه انسانی افزایش سرمایه انسانی با کیفیت بالا برای سرمایه گذاری هایی که بسیار نوآور هستند و برای ادامه رشد به نیروی کار تحصیل کرده، با تجربه و سالم نیاز دارند، بسیار مهم است. یکی از ویژگی های مهم یک سرمایه گذاری با پتانسیل رشد بالا، سطح تحصیلات کارآفرین است. متغیر سطح آموزشی ، کیفیت کارآفرینان را نشان می دهد چرا که کارآفرینان با مدرک تحصیلات عالی، توانایی و تمایل بیشتری برای راه اندازی و مدیریت کسب و کارهای با رشد بالا دارند. امکانات بازار کار و قابلیت استخدام آسان کارکنان با کیفیت نیز بر توسعه کسب و کار، نوآوری و پتانسیل رشد تأثیر دارد. سوال های اصلی مطرح شده عبارت است از : آیا کارآفرینان آموزش های سطح سوم (دانشگاهی، فنی و حرفهای و مهارتی) را گذرانده اند؟ – آیا کارآفرینان از آموزش های مناسب کسب وکار استفاده نموده اند؟ – آیا نیروی کار میتواند آزادانه در بازار کار جابه جا شود؟ موسسه جهانی توسعه و کارآفرینی (GEDI) توسعه ساز
۱۶۹ Innovation میزان نوآوری استاندارد زندگی و رفاه جامعه در بلند مدت در گرو رکن نوآوری و فناوری است. سرمایه گذاری در R&D ، حمایت از حقوق مالکیت فکری، ارتباط تنگاتنگ دانشگاه و صنعت و موسسات علمی تحقیقی پیشرو از لوازم توان رقابت کشورهاست. مجمع جهانی اقتصاد (WEF) توسعه ساز
۱۷۰ infrastructure زیرساخت های رقابت پذیری ارتباط بازارهای داخلی با سایر کشورها، مکان یابی فعالیت های اقتصادی، بهبود توزیع درآمد بین مناطق مختلف کشور و برخورداری از ثمرات رشد اقتصادی موثر، وابسته به کیفیت زیرساخت های کشور است. زیرساخت های حمل و نقل، زیرساخت های مربوط به انرژی و شبکه های ارتباطات و اطلاعات از ابعاد مهم مرتبط با توان رقابت ملی است که هزینه ها را کاهش و کارآیی بنگاه ها را افزایش می دهد. مجمع جهانی اقتصاد (WEF) توسعه ساز
۱۷۱ Technological readiness آمادگی فنی برای رقابت پذیری آمادگی های تکنولوژیک: این خصوصیت ناظر به چابکی واکنش اقتصاد به تحولات فناوری و پیشرفت های صنایع است. مجمع جهانی اقتصاد (WEF) توسعه سنج
۱۷۲ Macroeconomic environment کیفیت محیط کلان اقتصادی فضای عدم قطعیت و عدم پیش بینی پذیری منجر به کاهش اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری است. اگرچه ثبات اقتصاد کلان به تنهایی موجب بهره وری نمی شود، اما نبود آن ضربه جدی به رشد اقتصاد و بهره وری بنگاهها وارد می کند. مجمع جهانی اقتصاد (WEF) توسعه ساز
۱۷۳ Institutions کیفیت نهادهای اقتصادی محیط نهادی نقش محوری در چگونگی تقسیم منافع و تحمل هزینه های سیاست ها دارد. سهام داران شرکت ها، مالکان زمین و مالکان حقوق معنوی و فکری، تا به بستر بازدهی مناسب سرمایه و امنیت محیط اعتماد نکنند، در تولید ثروت ملی مشارکت جدی نمی کنند. بوروکراسی های زائد، مقررات بیش از حد، فساد در روابط مالی و قراردادها، عدم شفافیت و عدم پیش بینی پذیری، همگی از مواردی است که هزینه اقتصاد را افزایش و تحقق توسعه را دشوار می سازند. مجمع جهانی اقتصاد (WEF) توسعه ساز
۱۷۴ Efficient goods markets کارامدی بازار کالا بازارهای رقابتی سالم، عامل مهمی برای میل به افزایش بهره وری بنگاهها در رقابت داخلی و خارجی به شمار می روند. بهترین شرایط بازاری زمانی فراهم می شود که دولت در عین بستر سازی برای عملکرد رقابتی بازار، مداخلات غیر ضرور و اختلال زا را به حداقل برساند. مجمع جهانی اقتصاد (WEF) توسعه ساز
۱۷۵ Market size اندازه بازار بازار بزرگ داخلی امکان استفاده از اقتصاد مقیاس و بهره وری بالاتر را به بنگاه ها می دهد و با استفاده از ظرفیت هایی که در اثر اقتصاد مقیاس به وجود می آید، می توان امکانات بیشتری را جهت کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری فراهم کرد. مجمع جهانی اقتصاد (WEF) توسعه ساز
۱۷۶ Business sophistication پیچیدگی کسب و کار برای رقابت پذیری انعطاف کسب و کار: منظور از انعطاف کسب و کار، شبکه های ملی و همچنین ویژگی های خرد بنگاههاست. به بیان دیگر، محیط عمومی کسب و کار، صنایع پشتیبان و راهبردها و ساختارهای بنگاه، در مرکز توجه این رکن قرار دارد. مجمع جهانی اقتصاد (WEF) توسعه ساز
۱۷۷ Efficient labor markets کاآمدی بازار نیروی کار بازار کار باید شرایط را برای انتقال کم هزینه نیروی کار به سمت کسب و کار بهره ور تر و رقابتی تر فراهم سازد و تعدیل مناسب دستمزد با کمترین فشار اجتماعی را تسهیل کند. مجمع جهانی اقتصاد (WEF) توسعه ساز
۱۷۸ Developed fincial markets توسعه یافتگی بازارهای مالی بازار مالی کارا جزء بسیار مهمی برای بهترین استفاده از پس اندازهای ملی و دارایی های وارداتی برای بهره ورترین فعالیت های اقتصادی است. کارایی بازار مالی موجب می شود فراز و فرودهای اقتصادی و ریسک اقتصاد در آیینه بازار مالی قابل پیگیری و مراقبت باشد. مجمع جهانی اقتصاد (WEF) توسعه ساز
۱۷۹ good health and primary education سلامتی و آموزش اولیه سلامت نیروی کار از عوامل موثر بر توان، انگیزه و بهره وری کار شمرده می شود. هم چنین نیروی کاری که از سطح قابل قبولی از آموزش برخوردار نباشد، نمی تواند با پیشرفت های فنی بنگاه، همگام شود و بر بهره وری و خلاقیت خود بیفزاید. مجمع جهانی اقتصاد (WEF) توسعه ساز
۱۸۰ higher education and training مهارت آموزی و آموزشهای تکمیلی پیشرفت از سطح تولید ساده و متکی بر منابع ارزان، نیازمند آموزش عالی و مهارت افزایی نیروی کار است. این شاخص، کیفیت و نرخ پوشش آموزش عالی و دوره های مهارت افزایی را لحاظ می کند. مجمع جهانی اقتصاد (WEF) توسعه ساز
۱۸۱ gender development index توسعه جنیسیتی GDI شکاف‌های جنسیتی در دستاوردهای توسعه انسانی را با در نظر گرفتن تفاوت‌های بین زنان و مردان در سه بعد اساسی توسعه انسانی – سلامت، دانش و استانداردهای زندگی با استفاده از همان شاخص‌های مؤلفه در HDI اندازه‌گیری می‌کند. GDI نسبت HDI است که به طور جداگانه برای زنان و مردان با استفاده از روش مشابه در HDI محاسبه می شود. این یک اندازه گیری مستقیم از شکاف جنسیتی است که HDI زن را به عنوان درصدی از HDI مرد نشان می دهد. برنامه توسعه ملل متحد UNDP life expectancy
education
per capita income
توسعه سنج
۱۸۲ Human Flight and Brain Drain مهاجرت نیروی انسانی و فرار مغزها این شاخص تأثیر اقتصادی مهاجرت افراد (به دلایل اقتصادی یا سیاسی) و پیامدهایی که ممکن است بر توسعه یک کشور داشته باشد را در نظر می گیرد . برای مثال مهاجرت داوطلبانه طبقه متوسط – به ویژه بخش‌های مولد اقتصادی از جمعیت، مانند کارآفرینان، یا کارگران ماهر و پزشکان – به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی در کشور خود و امید به فرصت‌های بهتر در آینده. این شاخص توسط «موسسه صلح» تهیه و منتشر می‌شود. توسعه ساز
۱۸۳ Group Grievance اعتراضات گروهی شاخص شکایات گروهی بر تقسیم‌بندی‌ها و شکاف‌ها بین گروه‌های مختلف جامعه – به‌ویژه تقسیم‌بندی‌های مبتنی بر ویژگی‌های اجتماعی یا سیاسی – و نقش آن‌ها در دسترسی به خدمات یا منابع و مشارکت در فرآیند سیاسی متمرکز است. این شاخص توسط «موسسه صلح» تهیه و منتشر می‌شود. توسعه سنج
۱۸۴ Refugees and IDPs پناهجویان و مشمولان جابجایی اجباری در داخل مرزها این شاخص فشار بر یک دولت را بر اثر جابجایی اجباری افراد در نتیجه علل اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی یا موارد دیگر و میزان جابجایی در داخل کشورها و همچنین جریان پناهجویان به کشورهای دیگر را می سنجد. در صورتی که کشور مبداء ظرفیت جذب و منابع کافی را نداشته باشد، جریان ورودی جمعیت می تواند فشار بیشتری را بر خدمات عمومی وارد کند، و گاهی اوقات می تواند چالش های بشردوستانه و امنیتی گسترده تری را برای دولت پذیرنده ایجاد کند، این شاخص همچنین مشمولان جابه جایی اجباری در داخل یک کشور را اندازه گیری می کند، که می تواند بر اثرعوامل محیطی یا عوامل دیگری مانند همه گیری یک بیماری باشد. این شاخص توسط «موسسه صلح» تهیه و منتشر می‌شود. توسعه سنج
۱۸۵ uneven Economic development نامتوازن بودن توسعه اقتصادی شاخص توسعه اقتصادی نابرابر، نابرابری در اقتصاد را بدون توجه به عملکرد واقعی یک اقتصاد در نظر می گیرد. به عنوان مثال، این شاخص به نابرابری های ساختاری توجه دارد که بر اساس گروه (مانند گروه های نژادی، قومی، مذهبی، یا سایر هویت ها) یا بر اساس تحصیلات، وضعیت اقتصادی، یا منطقه (مانند شکاف شهری- روستایی) است. این شاخص توسط «موسسه صلح» تهیه و منتشر می‌شود. توسعه سنج
۱۸۶ External Intervention مداخلات خارجی شاخص مداخله خارجی، تأثیر بازیگران خارجی را در عملکرد امنیتی و اقتصادی یک دولت در نظر می‌گیرد. این شاخص توسط «موسسه صلح» تهیه و منتشر می‌شود. توسعه سنج
۱۸۷ Economic Decline and Poverty افول اقتصادی و فقر این شاخص عوامل مرتبط با افول اقتصادی در داخل یک کشور را در نظر می گیرد که با درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ بیکاری، تورم، بهره وری، بدهی، سطح فقر، یا شکست های تجاری اندازه گیری می شود. همچنین کاهش ناگهانی قیمت کالاها، درآمدهای تجاری یا سرمایه گذاری خارجی و هر گونه سقوط یا کاهش ارزش پول ملی را در نظر می گیرد. این شاخص توسط «موسسه صلح» تهیه و منتشر می‌شود. توسعه سنج
۱۸۸ Security Apparatus میزان تهدیدات امنیتی شاخص دستگاه امنیتی تهدیدات امنیتی یک کشور مانند بمب گذاری، حملات و مرگ و میر به علت نبردها، جنبش های شورشی، کودتا، یا تروریسم را در نظر می گیرد. دستگاه امنیتی همچنین عوامل جنایی جدی مانند جنایات سازمان یافته و قتل و اعتماد شهروندان به امنیت داخلی را در نظر می گیرد. این شاخص توسط «موسسه صلح» تهیه و منتشر می‌شود. توسعه ساز
۱۸۹ Human Rights and Rule of Low حقوق بشر و حاکمیت قانون شاخص حقوق بشر و حاکمیت قانون، رابطه بین دولت و مردم را از نظر حفاظت از حقوق اساسی و آزادی ، مورد توجه قرار می دهد. این شاخص به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا سوء استفاده گسترده از حقوق قانونی، سیاسی و اجتماعی، از جمله حقوق افراد، گروه‌ها و نهادها وجود دارد یا خیر. . این شاخص توسط «موسسه صلح» تهیه و منتشر می‌شود. توسعه ساز
۱۹۰ State Legitimacy مشروعیت دولت شاخص مشروعیت دولت، نمایندگی و باز بودن دولت و رابطه آن با شهروندان را در نظر می گیرد. این شاخص به سطح اعتماد مردم به نهادها و فرآیندهای دولتی اشاره دارد و تأثیرات عدم وجود اعتماد که خود را به شکل تظاهرات عمومی گسترده، نافرمانی مدنی پایدار، یا ظهور شورش های مسلحانه آشکار می سازد، ارزیابی می کند. این شاخص توسط «موسسه صلح» تهیه و منتشر می‌شود. توسعه سنج
۱۹۱ Public Services خدمات عمومی شاخص خدمات عمومی به وجود کارکردهای اساسی دولتی جهت خدمت به مردم اشاره دارد که شامل ارائه خدمات ضروری مانند بهداشت، آموزش، آب و فاضلاب، زیرساخت های حمل و نقل، برق و اینترنت باشد. از سوی دیگر، ممکن است شامل توانایی دولت برای محافظت از شهروندان خود، از جمله در برابر تروریسم و خشونت، از طریق یک سیستم امنیتی مؤثر باشد. این شاخص توسط «موسسه صلح» تهیه و منتشر می‌شود. توسعه سنج
۱۹۲ Demographic Pressures فشارهای اجتماعی شاخص فشارهای اجتماعی، فشارهای وارده بر دولت از طرف مردم را، در نظر می گیرد. به عنوان مثال،  فشارهای جمعیتی مربوط به تامین غذا، دسترسی به آب سالم، و سایر منابع حیاتی، یا سلامت، مانند شیوع بیماری ها و اپیدمی ها را اندازه گیری می کند. این شاخص توسط «موسسه صلح» تهیه و منتشر می‌شود. توسعه سنج
۱۹۳ Factionalized Elites چند دستگی نخبگان شاخص شکاف میان نخبگان و دولت، فاصله نهادهای دولتی را با گروه های قومی، طبقاتی، قبیله ای، نژادی یا مذهبی، و نیز شکاف بین نخبگان جامعه را مورد توجه قرار می دهد. این شاخص توسط «موسسه صلح» تهیه و منتشر می‌شود. توسعه ساز
۱۹۴ Score-Starting a business سادگی شروع یک کسب و کار این شاخص شامل رویه ها ، زمان ، هزینه و حداقل سرمایه پرداخت شده برای شروع فعالیت یک شرکت با مسئولیت محدود است. بررسی فضای کسب و کار(Doing Business) در کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۴ در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است. این طرح که توسط موسسه IFC ، بازوی توسعه بخش خصوصی بانک، راهبری می‌شود، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه بخش‌ خصوصی واکاوی کرده و بر اساس شاخص‌هایی که تدوین نموده، اقتصاد کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. توسعه ساز
۱۹۵ Dealing with construction permits درگیری با مجوزهای ساخت و ساز این شاخص شامل رویه ها ، زمان و هزینه صرف شده برای ساخت یک انبار ،کنترل کیفیت و مکانیزم ایمنی در ساخت و ساز می باشد. بررسی فضای کسب و کار(Doing Business) در کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۴ در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است. این طرح که توسط موسسه IFC ، بازوی توسعه بخش خصوصی بانک، راهبری می‌شود، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه بخش‌ خصوصی واکاوی کرده و بر اساس شاخص‌هایی که تدوین نموده، اقتصاد کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. توسعه ساز
۱۹۶ Getting electricity دسترسی به برق برای کسب و کار این زیرشاخص شامل رویه ها، زمان و هزینه اتصال به شبکه برق، میزان اطمینان از عرضه برق و میزان شفافیت نرخ تعرفه می باشد. بررسی فضای کسب و کار(Doing Business) در کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۴ در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است. این طرح که توسط موسسه IFC ، بازوی توسعه بخش خصوصی بانک، راهبری می‌شود، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه بخش‌ خصوصی واکاوی کرده و بر اساس شاخص‌هایی که تدوین نموده، اقتصاد کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. توسعه ساز
۱۹۷ Registering property سهولت ثبت مالکیت و دارایی ها این زیرشاخص شامل رویه ها ، زمان و هزینه انتقال اموال و کیفیت سیستم مدیریت اراضی می باشد. بررسی فضای کسب و کار(Doing Business) در کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۴ در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است. این طرح که توسط موسسه IFC ، بازوی توسعه بخش خصوصی بانک، راهبری می‌شود، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه بخش‌ خصوصی واکاوی کرده و بر اساس شاخص‌هایی که تدوین نموده، اقتصاد کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. توسعه ساز
۱۹۸ Protecting minority investors حمایت از سرمایه گذاران اقلیت این زیرشاخص شامل حقوق سهامداران جزء در معاملات با اشخاص وابسته و حاکمیت شرکتی می باشد. بررسی فضای کسب و کار(Doing Business) در کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۴ در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است. این طرح که توسط موسسه IFC ، بازوی توسعه بخش خصوصی بانک، راهبری می‌شود، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه بخش‌ خصوصی واکاوی کرده و بر اساس شاخص‌هایی که تدوین نموده، اقتصاد کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. توسعه ساز
۱۹۹ Getting credit سهولت اعتبار گرفتن این زیرشاخص شامل موارد قوانین وثیقه منقول و سیستم اطلاعات اعتباری می باشد. بررسی فضای کسب و کار(Doing Business) در کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۴ در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است. این طرح که توسط موسسه IFC ، بازوی توسعه بخش خصوصی بانک، راهبری می‌شود، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه بخش‌ خصوصی واکاوی کرده و بر اساس شاخص‌هایی که تدوین نموده، اقتصاد کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. توسعه ساز
۲۰۰ Paying taxes سهولت پرداخت مالیات این زیرشاخص شامل موارد پرداخت ها، زمان و نرخ کل مالیات قابل پرداخت یک شرکت طبق مقررات مالیاتی و همچنین فرآیندهای مربوطه می باشد. بررسی فضای کسب و کار(Doing Business) در کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۴ در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است. این طرح که توسط موسسه IFC ، بازوی توسعه بخش خصوصی بانک، راهبری می‌شود، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه بخش‌ خصوصی واکاوی کرده و بر اساس شاخص‌هایی که تدوین نموده، اقتصاد کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. توسعه ساز
۲۰۱ Trading across borders سهولت تجارت فرا مرزی این زیرشاخص شامل زمان و هزینه صادرات محصول با مزیت نسبی و واردات قطعات خودرو می باشد. بررسی فضای کسب و کار(Doing Business) در کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۴ در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است. این طرح که توسط موسسه IFC ، بازوی توسعه بخش خصوصی بانک، راهبری می‌شود، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه بخش‌ خصوصی واکاوی کرده و بر اساس شاخص‌هایی که تدوین نموده، اقتصاد کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. توسعه ساز
۲۰۲ Enforcing contracts ضمانت اجرایی قراردادها این زیرشاخص شامل زمان، هزینه حل و فصل اختلافات تجاری و کیفیت فرآیندهای قضایی می باشد. بررسی فضای کسب و کار(Doing Business) در کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۴ در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است. این طرح که توسط موسسه IFC ، بازوی توسعه بخش خصوصی بانک، راهبری می‌شود، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه بخش‌ خصوصی واکاوی کرده و بر اساس شاخص‌هایی که تدوین نموده، اقتصاد کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. توسعه ساز
۲۰۳ Resolving insolvency رفع ورشکستگی این زیرشاخص شامل زمان، هزینه، نتیجه و نرخ بازیافت برای یک بدهی معوقه و قدرت چارچوبی حقوقی برای حل و فصل آن، می باشد. بررسی فضای کسب و کار(Doing Business) در کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۴ در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است. این طرح که توسط موسسه IFC ، بازوی توسعه بخش خصوصی بانک، راهبری می‌شود، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه بخش‌ خصوصی واکاوی کرده و بر اساس شاخص‌هایی که تدوین نموده، اقتصاد کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. توسعه ساز
۲۰۴ internet quality کیفیت اینترنت اندازه گیری ثبات، سرعت و رشد سالانه اتصالات آنلاین تحقیق Surfshark براساس اطلاعات منبع باز پایگاه داده‌های مختلف از جمله سازمان ملل، بانک جهانی، سازمان غیر دولتی Freedom House و اتحادیه ارتباطات بین‌المللی ارائه شده است. توسعه ساز
۲۰۵ electronic security امنیت الکترونیک توانایی مقابله با جرایم سایبری و وضعیت قوانین حفاظت از داده ها تحقیق Surfshark براساس اطلاعات منبع باز پایگاه داده‌های مختلف از جمله سازمان ملل، بانک جهانی، سازمان غیر دولتی Freedom House و اتحادیه ارتباطات بین‌المللی ارائه شده است. توسعه ساز
۲۰۶ electronic infrastructure زیرساختهای الکترونیک درصد کاربران اینترنت در هر کشور و میزان آمادگی شبکه تحقیق Surfshark براساس اطلاعات منبع باز پایگاه داده‌های مختلف از جمله سازمان ملل، بانک جهانی، سازمان غیر دولتی Freedom House و اتحادیه ارتباطات بین‌المللی ارائه شده است. توسعه ساز
۲۰۷ electronic government دولت الکترونیک ارائه خدمات دولتی آنلاین، به علاوه آمادگی هوش مصنوعی تحقیق Surfshark براساس اطلاعات منبع باز پایگاه داده‌های مختلف از جمله سازمان ملل، بانک جهانی، سازمان غیر دولتی Freedom House و اتحادیه ارتباطات بین‌المللی ارائه شده است. توسعه ساز
۲۰۸ internet affordability مقرون به صرفه بودن اینترنت ساعات کاری مورد نیاز برای پرداخت هزینه اینترنت ، پهنای باند و تلفن همراه تحقیق Surfshark براساس اطلاعات منبع باز پایگاه داده‌های مختلف از جمله سازمان ملل، بانک جهانی، سازمان غیر دولتی Freedom House و اتحادیه ارتباطات بین‌المللی ارائه شده است. توسعه ساز
۲۰۹ corruption perceptions index ادارک فساد شاخص CPI فساد را اندازه نمی‌گیرد، چرا که فساد پدیده‌ای پنهان است و وقوع آن به سادگی قابل شمارش یا اندازه‌گیری نیست.هر پدیده‌ یک واقعیتی دارد و یک ادراک (فردی یا جمعی) از آن واقعیت. واقعیت یک پدیده و ادراک از آن همواره یکسان نیستند. این فاصله در پدیده‌های حوزه‌ی علوم اجتماعی بیشتر نیز می‌گردد، مانند عدالت، رونق اقتصادی، مرزهای سازمان، قدرت، و … . در مورد فساد هم ماجرا همین‌طور است؛ گاهی ادراک از فساد بیشتر از واقعیت موجود است و گاهی کمتر از آن. لذا شاخص CPI صرفاً ادراک عمومی از فساد را اندازه‌گیری می‌کند نه خود آن را. این شاخص توسط مهم‌ترین و بزرگترین سازمان مردم نهاد (NGO) بین‌المللی در حوزه‌ی مبارزه با فساد، یعنی سازمان شفافیت بین‌المللی (Transparency International)، و از سال ۱۹۹۵ به صورت سالیانه تهیه شده و منتشر می‌گردد. دامنه‌ی شمول کشورها در این فهرست از سال اول ۴۱ کشور و در آخرین نسخه از این شاخص در سال ۲۰۲۰ به ۱۸۰ کشور رسیده است. توسعه ساز
۲۱۰ Welfare regime وضعیت رفاه این زیرشاخص به معنای وجود تمهیدات قابل قبول و قابل اجرا جهت جبران هزینه های اجتماعی یک نظام اقتصادی بوده و شامل شبکه های تامین اجتماعی و فرصت های برابر می باشد. بنیاد پژوهشی برتلسمان Social safety nets
Equal opportunity
توسعه سنج
۲۱۱ Monetary and fiscal stability ثبات پولی و  مالی دولت این زیرشاخص شامل اقدامات احتیاطی نهادی یا سیاسی برای کنترل پایدار تورم همراه با یک سیاست پولی و سیاست مالی مناسب می باشد و موارد مورد بررسی عبارت اند از : ثبات مالی و ثبات پولی . بنیاد پژوهشی برتلسمان Monetary stability
Fiscal stability
توسعه ساز
۲۱۲ Economic performance کیفیت عملکرد اقتصادی زیرشاخص عملکرد اقتصادی به رشد قابل قبول یک اقتصاد اشاره دارد و شامل میزان خروجی ( output ) یک اقتصاد می باشد. بنیاد پژوهشی برتلسمان  Output strength توسعه ساز
۲۱۳ Sustaibility ثبات اقتصادی این زیرشاخص به معنای وجود یک رشد اقتصادی متوازن، که از نظر زیست محیطی پایدار بوده و آینده محور باشد ، می باشد و شامل موارد سیاست های زیست محیطی و سیاست های آموزشی/ تحقیق و توسعه است . بنیاد پژوهشی برتلسمان Environmental policy
Education / R&D policy
توسعه ساز
۲۱۴ Private property مالکیت خصوصی این زیرشاخص به معنای وجود شرایط کافی برای حمایت از بخش خصوصی کارآمد ، می باشد و شامل موارد حقوق مالکیت و شرکت های خصوصی می باشد. بنیاد پژوهشی برتلسمان Property rights
Private enterprise
توسعه ساز
۲۱۵ Organization of the market and competition سازماندهی بازار و رقابت این زیرشاخص به معنای وجود قوانین روشن برای رقابت پایدار مبتنی بر بازار می باشد و شامل موارد سازماندهی بازار، سیاست های رقابتی، آزادسازی تجارت خارجی و سیستم بانکی می باشد. بنیاد پژوهشی برتلسمان Market organization
Competition policy
Liberalization of foreign trade
Banking system
توسعه ساز
۲۱۶ International cooperation میزان همکاری های بین الملل این زیرشاخص میزان تمایل همکاری یک دولت را با سازمان ها و حامیان بین المللی نشان می دهد و شامل موارد استفاده مؤثر از حمایت های بین المللی، اعتبارات و همکاری های منطقه ای می باشد. بنیاد پژوهشی برتلسمان Effective use of support
Credibility
Regional cooperation
توسعه ساز
۲۱۷ Resource efficiency کارآمدی استفاده از منابع طبیعی این زیرشاخص به معنای استفاده بهینه دولت از منابع موجود است و شامل استفاده کارآمد از دارایی ها، هماهنگی سیاست ها و سیاست مبارزه با فساد می باشد. بنیاد پژوهشی برتلسمان Efficient use of assets
Policy coordination
Anti-corruption policy
توسعه ساز
۲۱۸ level of socioeconomic development سطح توسعه اجتماعی – اقتصادی سطح توسعه اجتماعی و اقتصادی یک کشور، میزان آزادی انتخاب را برای شهروندان فراهم می آورد و شامل موارد بررسی موانع توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور می باشد. بنیاد پژوهشی برتلسمان    Socioeconomic barriers توسعه ساز
۲۱۹ Monopoly on the use of force انحصار استفاده از زور در این شاخص این پرسش مطرح می شود که انحصار دولت در استفاده از زور تا چه حد کل قلمرو کشور را در بر می گیرد؟ بنیاد پژوهشی برتلسمان توسعه ساز
۲۲۰ Free and fair elections انتخابات آزاد و منصفانه تعیین نمایندگان سیاسی توسط انتخابات عمومی، آزاد و عادلانه، برگزاری انتخابات عمومی به طور منظم در سطح ملی ، شرکت چندین حزب با پلتفرم های مختلف ، شفاف و منصفانه بودن رویه های ثبت نام برای رأی دهندگان، نامزدها و احزاب و رویه های رأی گیری از جمله شمارش آرا، تأیید نتایج و حل شکایات ، دسترسی عادلانه و برابر به رسانه ها برای همه نامزدها و احزاب . بنیاد پژوهشی برتلسمان توسعه ساز
۲۲۱ Separation of powers درجه تفکیک قوا این سؤال به پیکربندی و عملیات اساسی تفکیک قوا (تمایز نهادی، تقسیم کار بر اساس کارکردها و مهمتر از همه، کنترل ها و تعادل ها) اشاره دارد. بنیاد پژوهشی برتلسمان توسعه ساز
۲۲۲ Independent judiciary استقلال قوه قضائیه قوه قضائیه تا چه اندازه مستقل است ؟ یک قوه قضاییه مستقل توانایی و استقلال دارد تا فارغ از تأثیر تصمیم گیرندگان سیاسی یا گروه‌های قدرتمند، قوانین و سیاست‌های موجود، اعم از عمومی و مدنی را تفسیر و بازبینی کند. بنیاد پژوهشی برتلسمان توسعه ساز
۲۲۳ Prosecution of office abuse پیگرد قانونی سوء استفاده از مقام مقامات دولتی که از موقعیت خود سوء استفاده می کنند تا چه حد تحت تعقیب یا مجازات قرار می گیرند؟ این سوال به دنبال ارزیابی این است که آیا کارمندان دولتی و سیاستمداران در صورت نقض قانون و دست زدن به اقدامات فاسد در برابر پیگرد قانونی و افکار عمومی پاسخگو هستند یا خیر. بنیاد پژوهشی برتلسمان توسعه سنج
۲۲۴ Liberalization of foreign trade آزادی سازی تجارت خارجی تجارت خارجی تا چه حد آزاد شده است؟ هدف این سوال ارزیابی میزان باز بودن یک اقتصاد نسبت به تجارت خارجی است. بنیاد پژوهشی برتلسمان توسعه سنج
۲۲۵ Competition policy تقویت رقابت این شاخص این پرسش را مطرح می کند که تا چه حد تدابیری برای حفاظت از رقابت وجود دارد و تا چه حد اجرا می شود؟ هدف این سوال ارزیابی این است که آیا قوانین ضد انحصار یا رقابت وجود دارد و در برابر انحصار و رفتار کارتلیستی چگونه  اجرا می شود. بنیاد پژوهشی برتلسمان توسعه ساز
۲۲۶ Market organization ساماندهی رقابت مبتنی بر بازار مبانی رقابت مبتنی بر بازار تا چه سطحی توسعه یافته است؟ تمرکز اصلی این سوال ارزیابی این است که آیا رقابت آزاد و منصفانه توسط یک چارچوب نهادی تضمین می شود که مشارکت نامحدود در بازار و زمینه بازی برابر برای همه شرکت کنندگان در بازار را تضمین کند یا خیر. بنیاد پژوهشی برتلسمان توسعه ساز
۲۲۷ No interference of religious dogmas عدم دخالت عقاید مذهبی در ساماندهی امور تا چه اندازه نظم حقوقی و نهادهای سیاسی بدون دخالت نهادهای ‌های مذهبی تعریف می‌شوند و قادر به فعالیت می باشند؟ اگر صلاحیت نظام حقوقی و نهادهای سیاسی  توسط نهاد‌های دینی تعریف شده و برگرفته از آن باشد، احتمالاً موانعی اساسی برای رشد باورها، ظرفیت‌ها و باورهای فردی وجود خواهد داشت. بنیاد پژوهشی برتلسمان توسعه سنج
۲۲۸ Civil rights حقوق مدنی حقوق شهروندی تا چه حد تضمین شده و حمایت می شود و شهروندان تا چه اندازه می توانند به دنبال جبران نقض این حقوق باشند. مهمترین جنبه های آنها عبارتند از:  حمایت از آزادی شخصی در برابر نهادهای دولتی و غیردولتی، از جمله حق زندگی و امنیت شخص، ممنوعیت شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه و غیرانسانی و حفاظت از حریم خصوصی، برابری در برابر قانون، دسترسی برابر به عدالت و دادرسی مناسب تحت حاکمیت قانون. بنیاد پژوهشی برتلسمان توسعه سنج
۲۲۹ Party system نظام حزبی در این شاخص این پرسش مطرح می شود که تا چه اندازه یک نظام حزبی باثبات و دارای ریشه اجتماعی قادر به بیان و تجمیع منافع اجتماعی است؟ بنیاد پژوهشی برتلسمان توسعه سنج
۲۳۰ Association / assembly rights حقوق انجمن ها و اجتماعات در این شاخص این پرسش مطرح می شود که افراد تا چه اندازه می توانند گروه های مستقل سیاسی یا مدنی تشکیل دهند و به آنها بپیوندند؟ این گروه ها تا چه اندازه می توانند آزادانه فعالیت و تجمع کنند؟ بنیاد پژوهشی برتلسمان توسعه سنج
۲۳۱ Civil society participation مشارکت جامعه مدنی نهادهای سیاسی تا چه اندازه مشارکت جامعه مدنی را در فرآیند سیاسی امکان پذیر می کند؟ این سوال این سوال را مطرح می کند که آیا نهادهای سیاسی، جامعه مدنی را در موارد زیر درگیر می کند: · تنظیم دستور کار · تدوین خط مشی · مشورت و تصمیم گیری · اجرای سیاست · نظارت بر عملکرد مدنی جامعه شامل انجمن های مدنی، اقتصادی و حرفه ای، سازمان های مذهبی، خیریه و جامعه محور، روشنفکران، دانشمندان و روزنامه نگاران . بنیاد پژوهشی برتلسمان توسعه ساز
۲۳۲ Property rights حقوق مالکیت در این شاخص این پرسش مطرح می شود که مقامات دولتی تا چه حد از حقوق مشخص شده مالکیت خصوصی اطمینان می‌دهند و کسب، مزایا، استفاده و فروش اموال را تنظیم می‌کنند؟ بنیاد پژوهشی برتلسمان توسعه سنج
۲۳۳ Education / R&D policy سیاست آموزشی تا چه حد مؤسسات مستحکمی برای آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی و همچنین تحقیق و توسعه وجود دارد؟ این سوال به دنبال ارزیابی این موارد است: رقابت پذیری نظام آموزشی و بخش تحقیقات ، ساختار تأمین‌کنندگان مالی و دانش (همکاری دولتی، خصوصی، بین‌المللی) ،خروجی تلاش‌های آموزشی و توسعه‌ای، نرخ ثبت‌نام، نرخ باسوادی، درصد افراد دارای تحصیلات عالی، تعداد درخواست‌های ثبت اختراع و غیره. بنیاد پژوهشی برتلسمان توسعه سنج
۲۳۴ Social safety nets شبکه های ایمنی اجتماعی شبکه های تامین اجتماعی تا چه اندازه جبران خطرات اجتماعی را فراهم می کنند؟ این سوال به شبکه های تامین اجتماعی اشاره دارد که مخاطرات اجتماعی سیستم اقتصادی سرمایه داری مانند بیکاری یا فقر را جبران می کند و ناتوانی هایی مانند پیری، بیماری یا ناتوانی را کاهش می دهد. . بنیاد پژوهشی برتلسمان توسعه سنج
۲۳۵ Equal opportunity برابری فرصت برابری فرصت ها تا چه اندازه وجود دارد؟ این سؤال برای این است که بفهمیم افراد تا چه اندازه بدون توجه به پیشینه اجتماعی خود، دسترسی برابر به مشارکت در جامعه دارند که شامل دسترسی برابر به آموزش، مناصب دولتی یا اشتغال است. محرومیت از فرصت برابر بر اساس جنسیت، گرایش جنسی، مذهب، قومیت، نژاد یا ترجیحات سیاسی در این پرسش مورد ارزیابی قرار میگیرد، همانطور که دامنه و شدت تبعیض علیه افراد غیر شهروند نیز باید ارزیابی شود. بنیاد پژوهشی برتلسمان توسعه سنج
۲۳۶ Freedom of expression آزادی بیان در این شاخص این پرسش مطرح می شود که شهروندان، سازمان‌ها و رسانه‌های جمعی تا چه اندازه می‌توانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند؟ بنیاد پژوهشی برتلسمان توسعه سنج
۲۳۷ Armed Conflict, Internal جنگ و درگیری مسلحانه داخلی در این شاخص این پرسش مطرح می شود که آیا این کشور درگیری مسلحانه داخلی را تجربه کرده است؟ V-Dem Institute توسعه ساز
۲۳۸ Clean elections index شفافیت انتخابات انتخابات تا چه حد آزاد و منصفانه است؟ آزاد و منصفانه به معنای عدم تقلب در ثبت نام، بی نظمی های سیستماتیک، ارعاب دولت از مخالفان، خرید رای، و خشونت انتخاباتی است. V-Dem Institute توسعه ساز
۲۳۹ Election losers accept results پذیرش نتیجه انتخابات توسط بازندگان آیا احزاب و نامزدهای بازنده نتیجه این انتخابات سراسری را ظرف سه ماه پذیرفتند؟ V-Dem Institute توسعه سنج
۲۴۰ Election Boycotts تحریم انتخابات آیا در این انتخابات سراسری، نامزدها یا احزاب مخالف ثبت نام کرده بودند؟ تحریم عبارت است از خودداری عمدی و علنی از شرکت در انتخابات توسط نامزد یا حزبی که واجد شرایط شرکت در انتخابات است. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۴۱ Elections Multiparty انتخابات چند حزبی در این شاخص این پرسش مطرح می شود که آیا انتخابات به صورت چندحزبی برگزار می گردد یا خیر. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۴۲ Election free campaign media دسترسی رایگان به رسانه برای تبلیغات انتخاباتی در این انتخابات سراسری، احزاب یا نامزدها به رسانه‌های پخش ملی دسترسی رایگان یا با بودجه عمومی داشتند؟ V-Dem Institute توسعه سنج
۲۴۳ Government Attacks On Judiciary حملات حکومت (قوه مجریه) به قوه قضائیه حملات به یکپارچگی قوه قضاییه می تواند شامل ادعاهایی مبنی بر فاسد، بی کفایتی یا اینکه تصمیمات با انگیزه سیاسی بوده است، باشد. این حملات می‌تواند به طرق مختلف از جمله بیانیه‌های آماده گزارش‌شده توسط رسانه‌ها، کنفرانس‌های مطبوعاتی، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها باشد. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۴۴ Rule of law index حاکمیت قانون قوانین تا چه حد به طور شفاف، مستقل، قابل پیش بینی، بی طرفانه و به طور مساوی اجرا می شوند و اقدامات مقامات دولتی تا چه اندازه با قانون مطابقت دارد؟ V-Dem Institute توسعه ساز
۲۴۵ Political Corruption فساد سیاسی شاخص فساد شامل معیارهایی از فساد است که حوزه ها و سطوح مختلف سیاست را پوشش می دهد و بین فساد نهادهای اجرایی، قانونی و قضایی تمایز قائل می شود. در حوزه اجرایی، اقدامات مربوط به فساد عمدتاً مربوط به رشوه و فساد ناشی از اختلاس می باشد. V-Dem Institute توسعه ساز
۲۴۶ State Ownership Of Economy مالکیت دولت بر اقتصاد آیا دولت بخش های مهم اقتصاد را در اختیار دارد یا مستقیماً کنترل می کند؟ این سؤال میزان مالکیت و کنترل دولت سرمایه (از جمله زمین) در بخش های صنعتی، کشاورزی و خدمات را می سنجد. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۴۷ Freedom From Political Killings رهایی از کشتار سیاسی قتل‌های سیاسی قتل‌هایی هستند که توسط دولت یا عوامل آن بدون روند قانونی به منظور از بین بردن مخالفان سیاسی انجام می‌شود. این قتل‌ها نتیجه استفاده عمدی از نیروی مرگبار توسط پلیس، نیروهای امنیتی، مقامات زندان یا سایر عوامل دولت (از جمله گروه‌های شبه‌نظامی) است. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۴۸ Freedom from torture رهایی از شکنجه شکنجه عبارت است از تحمیل هدفمند درد شدید، اعم از روحی یا جسمی، با هدف استخراج اطلاعات یا ارعاب قربانیانی که در حالت حبس هستند. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۴۹ Access To Justice دسترسی به عدالت آیا شهروندان از دسترسی ایمن و موثر به عدالت برخوردار هستند؟ V-Dem Institute توسعه سنج
۲۵۰ Direct Popular Vote Index   رای مستقیم مردمی رای مستقیم مردمی در اینجا به فرآیند نهادینه شده ای اطلاق می شود که به وسیله آن شهروندان یک منطقه یا کشور انتخاب یا نظر خود را در مورد موضوعات خاص از طریق برگه رای ثبت می کنند. . V-Dem Institute توسعه سنج
۲۵۱ Local Government Index دولت محلی (از حیث انتخابی بودن و اختیارات) آیا دولت های محلی منتخب وجود دارند، و اگر چنین است تا چه حد می توانند بدون دخالت نهادهای غیر مرتبط در سطح محلی فعالیت کنند؟ امتیاز بالا به کشوری تعلق می گیرد که در آن دولت های محلی انتخاب می شوند و قادر به فعالیت بدون محدودیت از سوی سایر نهاد ها در سطح محلی به استثنای نهادهای قضایی هستند. طبیعتاً دولت‌های محلی تابع دولت‌های منطقه‌ای و ملی هستند. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۵۲ Regional government index دولت منطقه ای (از حیث انتخابی بودن و اختیارات) آیا دولت های منطقه ای منتخب وجود دارند، و اگر چنین است تا چه حد می توانند بدون دخالت نهادهای غیر مرتبط در سطح محلی فعالیت کنند؟ امتیاز بالا به کشوری تعلق می گیرد که در آن دولت های منطقه ای انتخاب می شوند و قادر به فعالیت بدون محدودیت از سوی سایر نهاد ها در سطح محلی به استثنای نهادهای قضایی هستند. طبیعتاً دولت‌های منطقه ای تابع دولت‌های منطقه‌ای و ملی هستند. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۵۳ Civil Society Participation Index   مشارکت جامعه مدنی میزان مشارکت مردم در سازمان های مدنی چقدر است. حوزه جامعه مدنی در فضای عمومی بین حوزه خصوصی و دولت قرار دارد. در اینجا، شهروندان در گروه‌هایی سازماندهی می‌شوند تا به دنبال منافع و آرمان‌های جمعی خود باشند. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۵۴ Barriers to parties موانع فعالیت حزبی موانع تشکیل یک حزب چقدر محدود کننده است. موانع شامل الزامات قانونی مانند الزامات عضویت یا سپرده های مالی و همچنین آزار و اذیت است. V-Dem Institute توسعه ساز
۲۵۵ Party ban ممنوعیت فعالیت حزبی آیا احزاب از شرکت در انتخابات محروم شده اند؟ این امر در مورد احزابی که به دلیل عدم رعایت شرایط ثبت نام یا حمایت از رقابت منع شده اند صدق نمی کند. V-Dem Institute توسعه ساز
۲۵۶ Opposition parties autonomy استقلال احزاب اپوزیسیون از دولت آیا احزاب اپوزیسیون مستقل از رژیم حاکم هستند؟ حزب اپوزیسیون هر حزبی است که بخشی از دولت نباشد، یعنی هیچ کنترلی بر قوه مجریه نداشته باشد. V-Dem Institute توسعه ساز
۲۵۷ Engaged Society   جامعه مدنی فعال (درگیر نسبت به مسائل عمومی) هنگامی که تغییرات مهم سیاستی در نظر گرفته می شود، بحث های عمومی چقدر گسترده و چقدر مستقل هستند؟ این سؤال به بحث و گفتگو اشاره دارد که در بحث، مناظره و سایر محافل عمومی مانند رسانه های عمومی آشکار می شود. V-Dem Institute توسعه ساز
۲۵۸ Transparent laws with predictable enforcement شفافیت قوانین و اجرای قابل پیش بینی قوانین توسط دولت آیا قوانین کشور شفاف، منسجم (منطبق با یکدیگر)، پایدار و به شیوه ای قابل پیش بینی اجرا می شوند؟ این سوال بر شفافیت و قابل پیش بینی بودن قوانین کشور متمرکز است. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۵۹ Accountability Index پاسخگویی ایده آل پاسخگویی دولت تا چه اندازه محقق شده است که به به توانایی جمعیت  برای پاسخگویی دولت خود از طریق انتخابات اشاره دارد، و پاسخگویی افقی به کنترل و تعادل بین نهادها اشاره دارد. همچنین نظارت سازمان های جامعه مدنی و فعالیت های رسانه ای را در بر می گیرد. V-Dem Institute توسعه ساز
۲۶۰ Judicial accountability پاسخگویی قوه قضائیه هنگامی که قضات مسئول تخلفات جدی شناخته می شوند، هر چند وقت یک بار از سمت خود برکنار می شوند یا به نحو دیگری تنبیه می شوند؟ V-Dem Institute توسعه ساز
۲۶۱ Freedom from forced labor   رهایی از کار اجباری آیا شهروندان بالغ از بندگی و سایر انواع کار اجباری مبرا هستند؟ خدمت اجباری زمانی اتفاق می‌افتد که یک فرد بالغ نتواند شغلی را نه به دلیل ضرورت اقتصادی، بلکه به دلیل اجبار کارفرما ترک نماید. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۶۲ Equal Protection Index حفاظت برابر از گروه های اجتماعی حمایت دولت از حقوق و آزادی‌های گروه‌های اجتماعی چقدر برابر است؟ حمایت یکسان به این معناست که دولت حقوق و آزادی‌ها را به طور یکسان در میان گروه‌های اجتماعی اعطا کرده و از آن‌ها حمایت می‌کند. V-Dem Institute توسعه ساز
۲۶۳ Educational equality برابری آموزشی تا چه حد آموزش پایه با کیفیت بالا برای همه تضمین شده است تا آنها را قادر سازد تا از حقوق اولیه خود به عنوان یک شهروند استفاده کنند. آموزش پایه به سنین معمولاً بین ۶ تا ۱۶ سال اطلاق می شود، اما این میزان در بین کشورها کمی متفاوت است. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۶۴ Health equality برابری سلامت تا چه حد کیفیت بالای مراقبت های بهداشتی اولیه برای همه تضمین شده است تا آنها را قادر سازد تا از حقوق سیاسی اولیه خود به عنوان شهروندان بزرگسال استفاده کنند؟ مراقبت های بهداشتی بی کیفیت می تواند باعث شود که شهروندان نتوانند از حقوق اولیه خود به عنوان یک شهروند بزرگسال استفاده کنند. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۶۵ Access to public services distributed by gender دسترسی به خدمات عمومی بر اساس جنسیت آیا دسترسی به خدمات عمومی اولیه مانند نظم و امنیت، آموزش ابتدایی، آب سالم و مراقبت های بهداشتی به طور مساوی بر اساس جنسیت توزیع می شود؟ V-Dem Institute توسعه سنج
۲۶۶ Access to public services distributed by social group دسترسی به خدمات عمومی بر اساس گروه بندی اجتماعی این سوال این است که آیا گروه اجتماعی یک شکاف مهم در جامعه برای توزیع خدمات عمومی است؟ بنابراین، اگر نابرابری هایی در دسترسی به خدمات عمومی وجود داشته باشد، اما این نابرابری ها عمدتاً به دلیل تمایز بین گروه های اجتماعی خاص نیست، کد باید “۴” (برابر) باشد. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۶۷ Access to public services distributed by socio-economic position  دسترسی به خدمات عمومی بر اساس موقعیت اجتماعی_اقتصادی آیا دسترسی به خدمات عمومی اولیه مانند نظم و امنیت، آموزش ابتدایی، آب پاک و مراقبت های بهداشتی به طور مساوی بر اساس موقعیت اجتماعی-اقتصادی توزیع می شود؟ این سؤال می‌پرسد که آیا موقعیت اقتصادی-اجتماعی یک شکاف مهم در جامعه برای توزیع خدمات عمومی است؟ بنابراین، اگر نابرابری‌هایی در دسترسی به خدمات عمومی وجود داشته باشد، اما این نابرابری‌ها عمدتاً به دلیل تمایز بین موقعیت اجتماعی-اقتصادی خاص نباشد، کد باید «۴» (برابر) باشد. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۶۸ Access to public services distributed by urban-rural location دسترسی به خدمات عمومی بر اساس موقعیت شهروی_روستایی آیا دسترسی به خدمات عمومی اولیه مانند نظم و امنیت، آموزش ابتدایی، آب پاک و مراقبت های بهداشتی به طور مساوی در مناطق شهری و روستایی توزیع شده است؟ این سوال این را مطرح می کند که آیا گروه جغرافیایی یک شکاف مهم در جامعه برای توزیع خدمات عمومی است؟ بنابراین، اگر نابرابری‌هایی در دسترسی به خدمات عمومی وجود داشته باشد، اما این نابرابری‌ها عمدتاً ناشی از تمایز بین مناطق شهری و روستایی نباشد، کد باید «۴» (برابر) باشد. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۶۹ Access to state jobs by gender  دسترسی به مشاغل دولتی بر اساس جنسیت آیا مشاغل دولتی برای افراد واجد شرایط بدون در نظر گرفتن جنسیت به یک اندازه موجود است؟ V-Dem Institute توسعه سنج
۲۷۰ Access to state jobs by political group دسترسی به مشاغل دولتی بر اساس گروه بندی سیاسی آیا مشاغل دولتی برای افراد واجد شرایط بدون در نظر گرفتن ارتباط آنها با یک گروه سیاسی به یک اندازه موجود است؟ گروه سیاسی به افرادی گفته می شود که به یک حزب سیاسی یا نامزد خاص یا گروهی از احزاب/نامزدها وابسته هستند. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۷۱ Access to state jobs by social group  دسترسی به مشاغل دولتی بر اساس گروه بندی اجتماعی آیا مشاغل دولتی به یک اندازه برای افراد واجد شرایط بدون توجه به گروه اجتماعی موجود است؟ گروه اجتماعی در داخل یک کشور بر اساس قومیت، زبان، نژاد، منطقه، مذهب، وضعیت مهاجرت یا ترکیبی از آنها متمایز می شود. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۷۲ Access to state jobs by socio-economic position  دسترسی به مشاغل دولتی بر اساس موقعیت اجتماعی و اقتصادی افراد آیا مشاغل دولتی برای افراد واجد شرایط بدون توجه به موقعیت اجتماعی-اقتصادی به یک اندازه موجود است؟ موقعیت اجتماعی-اقتصادی گروه‌ها بر اساس ویژگی‌های ثروت، شغل یا سایر شرایط اقتصادی مانند مالکیت، تعریف می‌ شود. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۷۳ Access to state jobs by urban-rural location  دسترسی به مشاغل دولتی بر اساس موقعیت شهری_جغرافیایی آیا مشاغل دولتی به همان اندازه برای افراد واجد شرایط بدون توجه به موقعیت روستایی یا شهری آنها موجود است؟ V-Dem Institute توسعه سنج
۲۷۴ Harassment Of Journalists آزار و اذیت روزنامه نگاران آیا روزنامه نگاران،  افرادی که در حین انجام فعالیت های مشروع روزنامه نگاری توسط نهادهای دولتی یا قدرتمند غیردولتی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، به افترا، دستگیر، زندانی، ضرب و شتم یا کشته می شوند؟ V-Dem Institute توسعه سنج
۲۷۵ Internet Censorship Effort سانسور اینترنت آیا دولت برای سانسور اطلاعات (متن، صوتی یا تصویری) در اینترنت تلاش می‌کند؟ تلاش‌های سانسور شامل فیلتر کردن اینترنت (مسدود کردن دسترسی به وب‌سایت‌ها یا مرورگرهای خاص)، حملات به سرویس، و قطع کردن جزئی یا کلی اینترنت است. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۷۶ Abuse of defamation and copyright law by elites سوء استفاده مقامات از قوانین برای سانسور مطالب سیاسی در فضای مجازی مقامات تا چه حد از سیستم حقوقی (مانند هتک حرمت و قانون کپی رایت) برای سانسور گفتار سیاسی آنلاین سوء استفاده می کنند؟ V-Dem Institute توسعه سنج
۲۷۷ Government Internet filtering capacity توانایی (ظرفیت) دولت برای سانسور اینترنت فارغ از اینکه آیا واقعاً این کار را در عمل انجام می دهد، آیا دولت در صورت تصمیم، توانایی فنی برای سانسور اطلاعات (متن، صدا، تصاویر یا ویدیو) در اینترنت را از طریق فیلتر کردن (مسدود کردن دسترسی به وب سایت های خاص) دارد؟ V-Dem Institute توسعه سنج
۲۷۸ Government Internet shut down capacity توانایی (ظرفیت) دولت برای قطع کامل اینترنت فارغ از اینکه آیا واقعاً در عمل این کار را انجام می دهد، آیا دولت در صورت تصمیم، توانایی فنی برای قطع فعال دسترسی داخلی به اینترنت را دارد؟ V-Dem Institute توسعه سنج
۲۷۹ Government Internet shut down in practice   قطع کامل اینترنت توسط دولت دولت هر چند وقت یک بار دسترسی داخلی به اینترنت را قطع می کند؟ V-Dem Institute توسعه سنج
۲۸۰ Government social media censorship in practice سانسور رسانه های فضای مجازی توسط دولت دولت تا چه حد محتوای سیاسی (یعنی حذف یا فیلتر کردن پست های خاص به دلایل سیاسی) در رسانه های اجتماعی را در عمل سانسور می کند؟ V-Dem Institute توسعه سنج
۲۸۱ Government social media shut down in practice قطع کامل رسانه های فضای مجازی توسط دولت دولت چند بار دسترسی به پلتفرم های رسانه های اجتماعی را قطع می کند؟ V-Dem Institute توسعه سنج
۲۸۲ Government Censorship Effort – Media سانسور رسانه ها توسط دولت آیا دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم اقدام به سانسور رسانه های مکتوب و یا پخش می کند؟ V-Dem Institute توسعه سنج
۲۸۳ Media bias سوء گیری رسانه ها آیا سوگیری رسانه ای علیه احزاب یا نامزدهای مخالف وجود دارد؟ V-Dem Institute توسعه سنج
۲۸۴ Media Self-Censorship خودسانسوری رسانه ها آیا هنگام گزارش در مورد موضوعاتی که دولت از نظر سیاسی حساس می داند، خودسانسوری در میان خبرنگاران وجود دارد؟ V-Dem Institute توسعه سنج
۲۸۵ Print/Broadcast Media Critical میزان انتقادی بودن رسانه ها از میان رسانه های چاپی و پخش عمده، چه تعداد به طور معمول از دولت انتقاد می کنند؟ V-Dem Institute توسعه سنج
۲۸۶ Print/broadcast media perspectives پوشش (تنوع) خبری رسانه ها آیا رسانه های چاپی و پخش عمده طیف وسیعی از دیدگاه های سیاسی را نشان می دهند؟ V-Dem Institute توسعه سنج
۲۸۷ Alternative sources of information index منابع جایگزین اطلاعات دولت تا چه اندازه به آزادی مطبوعات و رسانه ها، آزادی مردم عادی برای بحث در مورد مسائل سیاسی در داخل و حوزه عمومی و همچنین آزادی بیان دانشگاهی و فرهنگی احترام می گذارد؟ V-Dem Institute توسعه سنج
۲۸۸ Media corrupt فساد رسانه ها آیا روزنامه‌نگاران، ناشران یا پخش‌کننده‌ها در ازای تغییر پوشش خبری، رشوه می‌پذیرند؟ V-Dem Institute توسعه سنج
۲۸۹ Freedom of discussion آزادی بیان آیا شهروندان می‌توانند آشکارا در مورد مسائل سیاسی در منازل شخصی و در فضاهای عمومی بحث کنند؟ این شاخص میزان امکان مشارکت شهروندان در بحث‌های خصوصی، به ویژه در مورد مسائل سیاسی، در خانه‌های خصوصی و فضاهای عمومی رستوران‌ها، حمل‌ونقل عمومی، رویدادهای ورزشی ،کار و غیره را بدون ترس از آزار و اذیت توسط نهادهای دولتی را نشان می دهد. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۹۰ Arrests For Political Content آزادی ابراز نظرات سیاسی در فضای مجازی اگر یک شهروند محتوای سیاسی را به صورت آنلاین منتشر کند که مخالف دولت و سیاست‌های آن باشد، احتمال اینکه شهروند دستگیر شود چقدر است؟ V-Dem Institute توسعه سنج
۲۹۱ Academic Freedom Index آزادی تحصیلی آزادی آکادمیک به عنوان حق دانشگاهیان، برای آزادی تدریس و بحث، آزادی در انجام تحقیقاتو انتشار نتایج آن، بیان آزادانه عقاید خود در مورد مؤسسه یا سیستمی که در آن هستند، تلقی می‌شود.  شاخص آزادی آکادمیک تحقق واقعی آزادی آکادمیک، از جمله میزان مستقل بودن مؤسسات آموزش عالی را نشان می‌دهد. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۹۲ Freedom Of Religion آزادی دینی آیا آزادی مذهب وجود دارد؟ این شاخص مشخص می‌کند که افراد و گروه‌ها تا چه حد حق دارند یک دین را انتخاب کنند، دین خود را تغییر دهند و همچنین به طور مسالمت‌آمیز تبلیغ کنند، بدون اینکه در معرض محدودیت‌های مقامات دولتی قرار گیرند. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۹۳ Freedom Of Domestic Movement آزادی مهاجرت داخلی آیا شهروندان از آزادی رفت و آمد و اقامت برخوردارند؟ این شاخص مشخص می‌کند که شهروندان تا چه اندازه می‌توانند آزادانه در روز و شب، در معابر عمومی، در سراسر مناطق داخل کشور رفت و آمد کنند و در جایی که مایلند اقامت دائم خود را ایجاد کنند. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۹۴ Freedom Of Foreign Movement آزادی مهاجرت خارجی آیا آزادی سفر و مهاجرت خارجی وجود دارد؟ این شاخص مشخص می‌کند که شهروندان تا چه حد می‌توانند آزادانه به کشور سفر کرده و از کشور خارج شوند و بدون محدودیت‌های مقامات دولتی مهاجرت کنند. V-Dem Institute توسعه سنج
۲۹۵ Representative Government میزان نماینده بودن حکومت از مردم این شاخص شامل انتخابات شفاف، حق رای فراگیر، احزاب سیاسی آزاد و دولت منتخب می باشد. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) Clean Elections
Inclusive Suffrage
Free Political Parties
Elected Government
توسعه ساز
۲۹۶ Absence of Corruption عدم وجود فساد این شاخص نشان می دهد که چه میزان قوای مجریه و به طور کلی مدیریت دولتی از منصب برای منافع شخصی استفاده نمی کند. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) توسعه سنج
۲۹۷ Access to Justice دسترسی به عدالت بیانگر میزان عادلانه بودن نظام حقوقی است (شهروندان در معرض بازداشت یا بازداشت خودسرانه نیستند و در صورت بازداشت حق دارند تحت صلاحیت دادگاه‌های مستقل و بی‌طرف باشند) International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) توسعه سنج
۲۹۸ Participatory Engagement تعهد مشارکتی این شاخص شامل موارد مشارکت در انتخابات، دمکراسی مستقیم و دمکراسی محلی می باشد. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) lectoral Participation
Direct Democracy
Local Democracy
توسعه ساز
۲۹۹ Freedom of Association and Assembly آزادی تشکل و اجتماعات میزان آزادی اجتماعات و اجتماعات افراد و گروه ها، یعنی حق شهروندان برای تجمع آزادانه و برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز و همچنین پیوستن به سایر افراد در احزاب سیاسی، سازمان های فرهنگی، تجارت و اتحادیه ها یا موارد مشابه به انتخاب خود بدون اینکه مشمول محدودیت ها باشند. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) توسعه سنج
۳۰۰ Checks on Government نظارت بر دولت این شاخص شامل استقلال قوه قضاییه، پارلمان کارآمد و یکپارچگی رسانه می باشد. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) Effective Parliament
Judicial Independence
Media Integrity
توسعه سنج
۳۰۱ Basic Welfare رفاه اولیه/اساسی این شاخص شامل مرگ و میر نوزادان، امید به زندگی، میزان دریافت کیلوکالری به ازای هر نفر در روز، میانگین سال های تحصیل، برابری آموزشی، برابری سلامت است. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) Infant mortality
Life expectancy
Kilocalories per person per day
Mean years of schooling
Educational equality
Health equality
توسعه سنج
۳۰۲ Social Group Equality برابری گروه های اجتماعی این شاخص شامل برابری طبقات اجتماعی در احترام به آزادی های مدنی، برابری گروه های اجتماعی در احترام به آزادی های مدنی، قدرت توزیع شده بر اساس موقعیت اجتماعی-اقتصادی، بازنمایی گروه های اجتماعی محروم، تنش های مذهبی، تنش های قومیتی می باشد. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) Social class equality in respect for civil liberties
Social group equality in respect for civil liberties
Power distributed by socioeconomic position
Representation of disadvantaged social groups
Religious tensions
Ethnic tensions
توسعه سنج
۳۰۳ Gender Equality برابری جنسیتی این شاخص شامل توزیع قدرت بر اساس جنسیت، مشارکت زنان، میانگین سنوات تحصیلی زن در مقابل مرد، انتخاب زنان توسط قانون گذاران در کابینه. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) Power distributed by gender
women’s participation
Female vs. male mean years of schooling
legislators  Election women in the cabinet
توسعه سنج
۳۰۴ Freedom of Expression آزادی بیان این شاخص شامل چاپ/پخش، تلاش برای سانسور، آزار روزنامه نگاران، خودسانسوری رسانه ها، آزادی بحث برای زنان، آزادی بحث برای مردان، آزادی بیان علمی و فرهنگی و آزادی عقیده می باشد. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) Print/broadcast
censorship effort
Harassment of journalists
Media self-censorship
Freedom of discussion for women
Freedom of discussion for men
Freedom of academic and cultural expression
Freedom of opinion and expression
توسعه سنج
۳۰۵ Freedom of Movement آزادی حرکت و رفت و آمد داخلی و خارجی این شاخص شامل آزادی رفت و آمد خارجی ,آزادی رفت و آمد داخلی برای زنان,آزادی رفت و آمد داخلی برای مردان و آزادی اقامت می باشد. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) Freedom of foreign movement
Freedom of domestic movement for women
Freedom of domestic movement for men
Freedom of movement and residence
توسعه سنج
۳۰۶ Military interference in rule of law and politics دخالت نظامیان در حاکمیت قانون و سیاست دخالت نظامی ممکن است ناشی از یک تهدید خارجی یا داخلی باشد، نشانه مشکلات اساسی باشد، یا یک تسلط نظامی در مقیاس کامل باشد. در درازمدت، سیستم حکومت نظامی تقریباً به طور قطع عملکرد مؤثر دولت را کاهش می‌دهد و محیطی ناآرام برای تجارت خارجی ایجاد می‌کند.. PRS Group, International Country Risk Guide توسعه ساز
۳۰۷ Judicial independence استقلال قضائی اولین منبع این مؤلفه از سؤال گزارش رقابت جهانی است: «آیا قوه قضائیه در کشور شما مستقل از تأثیرات سیاسی اعضای دولت، شهروندان یا شرکت ها است؟ World Economic Forum, Global Competitiveness Report; World Bank, Worldwide Governance Indicators; V-Dem Institute, Varieties of Democracy. توسعه ساز
۳۰۸ Impartial courts بی طرفی دادگاه های اولین منبع این مؤلفه از سؤال گزارش رقابت‌پذیری جهانی است: « آیا چارچوب قانونی در کشور شما برای کسب‌وکارهای خصوصی برای حل و فصل اختلافات و به چالش کشیدن قانونی بودن اقدامات و/یا مقررات دولتی ، کارآمد و بی طرفانه است؟ World Economic Forum, Global Competitiveness Report; V-Dem Institute, Varieties of Democracy توسعه ساز
۳۰۹ Size of Government اندازه دولت این شاخص نشان دهنده میزان مخارج ، مالیات ها و مشارکت دولت ، مصرف دولتی به عنوان درصدی از کل و پرداخت های انتقالی به عنوان درصدی از GDP ، سهم مخارج دولتی از مخارج کل کشور و مشارکت دولت در امر تولید کل می باشد. The Fraser Institute i. Government consumption
ii. Transfers and subsidies
iii. Government investment
iv. Top marginal tax rate
a. Top marginal income tax rate
b. Top marginal income and payroll tax rates
v. State ownership of assets
توسعه سنج
۳۱۰ Freedom to Trade Internationally آزادی تجارت بین الملل این شاخص نشان دهنده میزان مالیات بر مبادلات بین المللی، موانع تجاری قانونی ، تفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار سیاه می باشد. The Fraser Institute i. Tariffs
a. Revenue from trade taxes (% of trade sector)
b. Mean tariff rate
c. Standard deviation of tariff rates
ii. Regulatory trade barriers
a. Nontariff trade barriers
b. Compliance costs of importing and exporting
iii. Black-market exchange rates
iv. Controls of the movement of capital and people
a. Financial openness
b. Capital controls
c. Freedom of foreigners to visit
توسعه ساز
۳۱۱ Regulation کیفیت مقررات  شاخص مقررات به عنوان میانگین سه جزء آن – مقررات بازار اعتباری، مقررات بازار کار، و مقررات تجاری محاسبه می شود. The Fraser Institute  i. Credit market regulations
a. Ownership of banks
b. Private-sector credit
c. Interest rate controls/negative real interest rates
ii. Labor market regulations
a. Hiring regulations and minimum wage
b. Hiring and firing regulations
c. Centralized collective bargaining
d. Hours regulations
e. Mandated cost of worker dismissal
f. Conscription
iii. Business regulations
a. Administrative requirements
b. Bureaucracy costs
c. Starting a business
d. Impartial public administration
e. Licensing restrictions
f. Cost of tax compliance
توسعه سنج
۳۱۲ Reliability of police اعتماد به پلیس این مؤلفه برگرفته از سؤال گزارش رقابت جهانی است: «تا چه حد می‌توان به خدمات پلیس برای اجرای قانون و نظم در کشور شما اعتماد کرد؟  World Economic Forum, Global Competitiveness Report. توسعه سنج
۳۱۳ Protection of property rights حفاظت از حقوق مالکیت آیا در کشور شما حقوق مالکیت، از جمله دارایی‌های مالی، به وضوح تعریف شده و توسط قانون به خوبی محافظت می‌شود ؟ World Economic Forum, Global Competitiveness Report; World Bank توسعه سنج
۳۱۴ ELECTORAL PROCESS فرایند انتخابات سیستم انتخاباتی یا سیستم رأی دهی مجموعه ای از قوانین است که نحوه برگزاری انتخابات و همه پرسی و چگونگی تعیین نتایج آن را تعیین می کند. Freedom House Democracy توسعه ساز
۳۱۵ RULE OF LAW حاکمیت قانون این شاخص میزان اعتماد به قوانین و تبعیت از آن را نشان می دهد. Freedom House Democracy توسعه ساز
۳۱۶ POLITICAL PLURALISM AND PARTICIPATION کثرت گرایی و مشارکت سیاسی کثرت گرایی نظریه ای است که نشان می دهد سازمان‌های از جمله اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای، محیط‌بانان، فعالان حقوق مدنی، لابی‌های تجاری و مالی و ائتلاف‌های رسمی و غیررسمی که شهروندان همفکر را شامل می‌شوند، بر وضع و اجرای قوانین و سیاست‌ها تأثیر می‌گذارند. Freedom House Democracy توسعه ساز
۳۱۷ ASSOCIATIONAL AND ORGANIZATIONAL RIGHTS حقوق انجمنی و سازمانی در این شاخص این پرسش مطرح می شود که افراد تا چه اندازه می توانند گروه های مستقل سیاسی یا مدنی تشکیل دهند و به آنها بپیوندند؟ این گروه ها تا چه اندازه می توانند آزادانه فعالیت و تجمع کنند؟ Freedom House Democracy توسعه سنج
۳۱۸ FREEDOM OF EXPRESSION AND BELIEF آزادی بیان و عقیده آزادی بیان به توانایی یک فرد یا گروهی از افراد برای بیان عقاید، افکار، عقاید و عواطف خود در مورد مسائل مختلف و بدون سانسور دولتی اشاره دارد. Freedom House Democracy توسعه سنج
۳۱۹ PERSONAL AUTONOMY AND INDIVIDUAL RIGHTS استقلال شخصی و حقوق فردی این شاخص به توانایی فرد برای عمل بر اساس ارزش‌ها و علایق خود اشاره دارد. Freedom House Democracy توسعه سنج
۳۲۰ Constraints on Government Powers پایبندی افراد حاکم به قانون این شاخص میزان پایبندی افراد حاکم به قانون را اندازه گیری می کند که شامل قانون اساسی و نهادی که به وسیله آنها اختیارات دولت و مقامات و کارگزاران آن محدود شده و بر اساس قانون پاسخگو می باشند. همچنین شامل بررسی‌های غیردولتی بر قدرت دولت است، مانند مطبوعات آزاد و مستقل. worldjusticeproject ۱-۱.Government powers are effectively limited by the legislature
۱.۲ Government powers are effectively limited by the judiciary
۱.۳ Government powers are effectively limited by independent auditing and review
۱.۴ Government officials are sanctioned for misconduct
۱.۵ Government powers are subject to non-governmental checks
۱.۶ Transition of power is subject to the law
توسعه ساز
۳۲۱ Regulatory Enforcement اجرای مقررات این شاخص میزان اجرای مقررات را به طور عادلانه و مؤثر می سنجد. مقررات، اعم از حقوقی و اداری، رفتارها را در داخل و خارج از دولت تشکیل می دهند. این عامل میزان مقررات مناسب برای یک فعالیت خاص را در نظر نمی‌گیرد. بلکه به بررسی نحوه اجرا و اجرای مقررات می پردازد. worldjusticeproject ۶.۱ Government regulations are effectively enforced
۶.۲ Government regulations are applied and enforced without improper influence
۶.۳ Administrative proceedings are conducted without unreasonable delay
۶.۴ Due process is respected in administrative proceedings
۶.۵ The government does not expropriate without lawful process and adequate compensation
توسعه سنج
۳۲۲ Absence of Corruption عدم وجود فساد این شاخص عدم وجود فساد در دولت را اندازه گیری می کند. این عامل سه شکل از فساد را در نظر می گیرد: رشوه، نفوذ نادرست با توجه به منافع عمومی یا خصوصی، و سوء استفاده از بودجه عمومی یا سایر منابع. این سه شکل از فساد به وسیله افسران دولتی در قوه مجریه، قوه قضائیه، ارتش، پلیس و قوه مقننه بررسی می شود. worldjusticeproject ۲.۱ Government officials in the executive branch do not use public office for private gain
۲.۲ Government officials in the judicial branch do not use public office for private gain
۲.۳ Government officials in the police and the military do not use public office for private gain
۲.۴ Government officials in the legislative branch do not use public office for private gain
توسعه سنج
۳۲۳ Order and Security نظم و امنیت از سازمان جهانی عدالت این شاخص اندازه گیری می کند که یک جامعه چقدر امنیت افراد و دارایی ها را تضمین می کند. امنیت یکی از جنبه‌های تعیین‌کننده هر جامعه قانونمند و کارکرد اساسی دولت می باشد. همچنین پیش شرط تحقق حقوق و آزادی هایی است که حاکمیت قانون به دنبال پیشبرد آنها است. worldjusticeproject ۵.۱ Crime is effectively controlled
۵.۲ Civil conflict is effectively limited
۵.۳ People do not resort to violence to redress personal grievances
توسعه سنج
۳۲۴ The right to life and security of the person is effectively guaranteed حق زندگی و امنیت فرد این شاخص اندازه گیری می کند که آیا پلیس در حین دستگیری و بازجویی به مظنونان جنایتکار صدمه جسمی وارد می کند یا خیر، و اینکه آیا معترضان سیاسی و اجتماعی یا اعضای رسانه تحت بازرسی غیرمنطقی، دستگیری، بازداشت، زندان، تهدید، رفتار توهین آمیز یا خشونت قرار می گیرند یا خیر. worldjusticeproject توسعه سنج
۳۲۵ Freedom from arbitrary interference with privacy is effectively guaranteed حفظ حریم خصوصی از دخالت خودسرانه دولت این شاخص اندازه گیری اینکه آیا پلیس یا سایر مقامات دولتی بدون مجوز به بازرسی فیزیکی افراد یا خانه آن ها می پردازند یا ارتباطات الکترونیکی افراد را بدون مجوز قضایی رهگیری می کنند. worldjusticeproject توسعه سنج
۳۲۶ Civil Justice عدالت مدنی این شاخص به اندازه گیری اینکه آیا مردم عادی می توانند شکایات خود را به طور مسالمت آمیز و مؤثر از طریق سیستم عدالت مدنی حل و فصل کنند یا خیر می پردازد. همچنین ارزیابی می کند که آیا سیستم های عدالت مدنی در دسترس و مقرون به صرفه و همچنین عاری از تبعیض، فساد و نفوذ نادرست مقامات دولتی هستند یا خیر. بررسی می‌کند ک آیا تصمیم‌ها به طور مؤثر اجرا می‌شوند. همچنین دسترسی، بی طرفی و اثربخشی مکانیسم های حل اختلاف جایگزین را می سنجد. worldjusticeproject ۷.۱ People can access and afford civil justice
۷.۲ Civil justice is free of discrimination
۷.۳ Civil justice is free of corruption
۷.۴ Civil justice is free of improper government influence
۷.۵ Civil justice is not subject to unreasonable delay
۷.۶. Civil justice is effectively enforced
۷.۷ Alternative dispute resolution mechanisms are accessible, impartial, and effective
توسعه ساز
۳۲۷ Criminal Justice عدالت کیفری این شاخص سیستم عدالت کیفری یک کشور را ارزیابی می کند. یک سیستم عدالت کیفری مؤثر یکی از جنبه‌های کلیدی حاکمیت قانون است، زیرا مکانیزم متعارف برای رسیدگی به شکایات و طرح دعوی علیه افراد برای جرایم علیه جامعه را تشکیل می‌دهد. ارزیابی اجرای عدالت کیفری باید کل سیستم شامل پلیس، وکلا، دادستان، قضات و افسران زندان را در نظر بگیرد. worldjusticeproject ۸.۱ Criminal investigation system is effective
۸.۲ Criminal adjudication system is timely and effective
۸.۳ Correctional system is effective in reducing criminal behavior
۸.۴ Criminal system is impartial
۸.۵ Criminal system is free of corruption
۸.۶ Criminal system is free of improper government influence
۸.۷. Due process of the law and rights of the accused
توسعه ساز
۳۲۸ Due process of law and rights of the accused روند قانونی و حقوق متهم این شاخص به سنجش اینکه آیا حقوق اولیه مظنونین جنایی از جمله فرض بی گناهی و آزادی از دستگیری خودسرانه و بازداشت غیر معقول پیش از محاکمه رعایت می شود یا خیر می پردازد. همچنین بررسی می‌کند که آیا مظنونان جنایی می‌توانند به شواهدی که علیه آنها استفاده می‌شود دسترسی پیدا کنند و آنها را به چالش بکشند، آیا در معرض رفتار توهین‌آمیز قرار دارند یا خیر، و اینکه آیا کمک قانونی کافی به آنها ارائه می‌شود. علاوه بر این، بررسی می کند که آیا حقوق اولیه زندانیان پس از محکوم شدن به جرم رعایت می شود یا خیر. worldjusticeproject توسعه سنج
۳۲۹ Freedom of assembly and association is effectively guaranteed آزادی اجتماعات این شاخص اندازه گیری می کند که آیا مردم می توانند آزادانه در جلسات اجتماعی شرکت کنند، به سازمان های سیاسی بپیوندند، تظاهرات عمومی مسالمت آمیز برگزار کنند، کارزار ها را امضا کنند و نظرات خود را علیه سیاست ها و اقدامات دولت بدون ترس از انتقام بیان کنند. worldjusticeproject توسعه سنج
۳۳۰ Open Government  دولت شفاف این شاخص میزان باز بودن و شفافیت دولت را می سنجد که بر اساس میزان اشتراک گذاری اطلاعات توسط دولت و تقویت مشارکت شهروندان در بحث های سیاست عمومی مورد ارزیابی قرار می گیرد. این عامل میزان انتشار قوانین اساسی و اطلاعات مربوط به حقوق قانونی را می سنجد و کیفیت اطلاعات منتشر شده توسط دولت را ارزیابی می کند. worldjusticeproject ۳.۱. Publicized laws and government data
۳.۲ Right to information
۳.۳ Civic participation
۳.۴ Complaint mechanisms
توسعه سنج
۳۳۱ Fundamental labor rights are effectively guaranteed   حقوق اساسی کار این شاخص اجرای مؤثر حقوق اساسی کار، از جمله آزادی تشکل و حق چانه زنی جمعی، عدم تبعیض در رابطه با شغل، و آزادی از کار اجباری و کار کودکان را اندازه گیری می کند. worldjusticeproject توسعه سنج
۳۳۲ Equal treatment and absence of discrimination برخورد برابر و عدم تبعیض این شاخص ندازه گیری می کند که آیا افراد از تبعیض – بر اساس وضعیت اجتماعی-اقتصادی، جنسیت، قومیت، مذهب، هویت ملی با توجه به خدمات عمومی، استخدام، دادرسی، و سیستم قضایی عاری هستند یا خیر. worldjusticeproject توسعه سنج
۳۳۳ Freedom of opinion and expression آزادی عقیده و بیان این شاخص اندازه گیری می کند که آیا رسانه های مستقل، سازمان های جامعه مدنی، احزاب سیاسی و افراد آزاد هستند تا بدون ترس از تلافی، در مورد سیاست های دولت گزارش دهند و اظهار نظر کنند. worldjusticeproject توسعه سنج
۳۳۴ Freedom of belief and religion آزادی دینی این شاخص اندازه گیری می کند که آیا اعضای اقلیت های دینی می توانند آزادانه و علنی عبادت کنند و اعمال دینی را انجام دهند، و اینکه آیا افراد غیرمذهبی در برابر قوانین دینی محافظت می شوند. worldjusticeproject توسعه سنج
۳۳۵ Electoral process and pluralism فرایند انتخابات و کثرت گرایی کثرت گرایی یک سیستم انتخاباتی است که در آن یک نامزد یا نامزدهایی که بیش از هر همتای دیگری رای دریافت می کنند) انتخاب می شوند.و بر وضع و اجرای قوانین و سیاست‌ها تأثیر می‌گذارند. The Economist Intelligence Unit (EIU) توسعه ساز
۳۳۶ Functioning of government عملکرد حکومت این شاخص به کارکردهای اساسی یک دولت اشاره دارد. کارکردهای اساسی یک دولت عبارتند از: ارائه رهبری، حفظ نظم، ارائه خدمات عمومی، تامین امنیت ملی، تامین امنیت اقتصادی و ارائه کمک های اقتصادی. The Economist Intelligence Unit (EIU) توسعه سنج
۳۳۷ Civil liberties آزادی های مدنی آزادی های مدنی حقوقی هستند که توسط قانون اساسی تضمین شده است و آنها به عنوان حقوق طبیعی توصیف شده اند که ذاتی هر شخص می باشد. The Economist Intelligence Unit (EIU) توسعه سنج
۳۳۸ Political participation مشارکت سیاسی مشارکت سیاسی اقدامی است که بر توزیع کالاها و ارزش های اجتماعی تأثیر می گذارد. The Economist Intelligence Unit (EIU) توسعه سنج
۳۳۹ EPI عملکرد محیط زیست عملکرد زیست محیطی به عنوان یک شاخص ترکیبی داده های شاخص های پایداری زیست محیطی را در یک عدد تجمیع می کنو برای هر کشور، امتیازات شاخص‌ها را در ۱۱ دسته بررسی می نماید که عبارت اند از: کیفیت هوا، بهداشت و آب آشامیدنی، فلزات سنگین، مدیریت پسماند، تنوع زیستی و زیستگاه، خدمات اکوسیستمی، شیلات، تغییرات آب و هوا، انتشار آلودگی، منابع آب، و کشاورزی. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۴۰ Environmental Health سلامت زیست محیطی این شاخص با بسیاری از عوامل مانند مسائل مرتبط با سلامت – کیفیت هوا، بهداشت و آب آشامیدنی، فلزات سنگین و مدیریت زباله – توضیح داده می شود. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۴۱ Air Quality کیفیت هوا عملکرد زیست محیطی از سه شاخص برای اندازه گیری کیفیت هوا استفاده می کند: قرار گرفتن در معرض PM2.5 (ذرات ریز هوای کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر)، سوخت جامد خانگی و قرار گرفتن در معرض اشعه های ازن در سطح زمین. این شاخص‌ها بخش قابل توجهی از تغییرات جهانی در اثرات سلامتی ناشی از کیفیت هوا را به دلیل تهدید مستقیمی که ایجاد می‌کنند را نشان می‌دهند. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۴۲ PM2.5 exposure قرار گرفتن در معرض PM2.5 این شاخص نشان دهنده میزان آسیب به سلامتی در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر (میزان DALY) به دلیل قرار گرفتن در معرض ذرات ریز هوای کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر (PM2.5) می باشد. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۴۳ Household solid fuels کیفیت سوخت خانوارها این شاخص نشان دهنده میزان آسیب به سلامتی در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر (نرخ DALY) به دلیل قرار گرفتن در معرض آلودگی هوای خانگی (HAP) ناشی از استفاده از سوخت‌های جامد خانگی می باشد. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه ساز
۳۴۴ Ozone exposure میزان آسیب به لایه اوزون این شاخص نشان دهنده میزان آسیب به سلامتی در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر (نرخ DALY) به دلیل قرار گرفتن در معرض آلودگی اشعه های ازن در سطح زمین می باشد. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۴۵ Sanitation & Drinking Water کیفیت منابع آب آشامیدنی و سرپناه مدیریت ایمن بهداشت و آب آشامیدنی زیربنای سلامت عمومی و توسعه پایدار است، با این حال نزدیک به ۸۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان به آب آشامیدنی تمیز دسترسی ندارند و ۲ میلیارد نفر فاقد خدمات اولیه بهداشتی هستند. معیارهای عملکرد زیست محیطی برای این شاخص ، میزان بیماری ها و مرگ و میر ناشی از ناایمنی مدیریت فاضلاب و عدم دسترسی به آب سالم را اندازه گیری می نماید. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه ساز
۳۴۶ unsafe Sanitation همخوانی سرپناه با محیط زیست این شاخص میزان آسیب به سلامتی در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر (نرخ DALY) به دلیل قرار گرفتن آنها در معرض امکانات بهداشتی نامناسب  را نشان می دهد. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۴۷ unsafe Drinking water کیفیت آب آشامیدنی این شاخص میزان آسیب به سلامت را در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر (نرخ DALY) به دلیل در دسترس نبودن آب آشامیدنی سالم اندازه‌گیری می نماید. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه ساز
۳۴۸ Heavy Metals میزان فلزات سنگین فلزات سنگین مانند سرب، آرسنیک، جیوه و کادمیوم سمی بوده و خطر سلامت عمومی در سراسر جهان را به همراه دارد. با توجه به داده های موجود در مورد سرب در سطح جهانی، عملکرد زیست محیطی ، میزان قرار گرفتن افراد در معرض سرب را به عنوان معیاری برای سنجش تاثیر آلودگی فلزات سنگین انتخاب کرده است. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۴۹ Lead exposure میزان قرار گرفتن در معرض سرب این شاخص میزان آسیب به سلامت را در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر (نرخ DALY) به دلیل قرار گرفتن در معرض سرب اندازه‌گیری می نماید. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۵۰ Waste Magement کیفیت مدیریت پسماند دفع کنترل نشده زباله باعث ایجاد آلودگی هوا و آب، آلودگی خاک و افزایش خطر قرار گرفتن در معرض عوامل بیماری زا و مواد سمی می شود. پسماندهایی که مدیریت ضعیفی دارند نیز از طریق انتشار گاز متان به تغییرات آب و هوایی دامن زده و در برخی شرایط می تواند تنوع زیستی را تهدید کند. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه ساز
۳۵۱ Solid waste زباله های جامد زباله های جامد کنترل شده به درصد زباله های خانگی و تجاری (نه مواد سمی) تولید شده در یک کشور اشاره دارد که به گونه ای جمع آوری و تصفیه می شود که خطرات زیست محیطی را کنترل می کند. اگر زباله‌ها از طریق بازیافت، کمپوست‌سازی، سوزاندن یا دفن بهداشتی انجام شوند، این شاخص، زباله‌ها را «کنترل‌شده» حساب می‌کند. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه ساز
۳۵۲ Ecosystem Vitality سرزندگی اکوسیستم این شاخص روند تغییرات جهانی برای تغییرات آب و هوا، تنوع زیستی و حیات کلی اکوسیستم را نشان می دهد. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۵۳ Biodiversity تنوع زیستی تنوع زیستی زیربنای تمامی فعالیت های اکوسیستمی است و به عنوان پایه و اساس تمام فعالیت های انسانی، اقتصاد و رفاه عمل می کند. علیرغم این ارزش بالا، تجزیه و تحلیل های اخیر در سراسر جهان وخامت تنوع زیستی و زیستگاه های طبیعی را به دلیل فعالیت های انسانی گزارش کرده اند، به طوری که تخمین زده می شود یک میلیون گونه در چند دهه آینده در معرض خطر انقراض قرار گیرند .از دست دادن تنوع زیستی، ارائه خدمات اکوسیستمی را کاهش می دهد و پیشرفت به سوی دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تضعیف می کند. شاخص تنوع زیستی و زیستگاه اقدامات کشورها را در جهت حفظ اکوسیستم های طبیعی و حفاظت از طیف کامل تنوع زیستی در داخل مرزهای خود ارزیابی می کند. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۵۴ Terrestrial biomes (t’l) زیست بوم های زمینی (نسبت به داخل) شاخص حفاظت از زیست بوم های ملی، زیست بوم های مهم تحت پوشش مناطق حفاظت شده در یک کشور را اندازه گیری می کند . Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۵۵ Terrestrial biomes (global) زیست بوم های زمینی (نسبت به جهان) شاخص حفاظت از زیست بوم های ملی، زیست بوم های مهم تحت پوشش مناطق حفاظت شده در یک کشور را اندازه گیری می کند و در سطح جهانی وزن می دهد. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۵۶ Marine protected areas مناطق حفاظت شده دریایی منطقه حفاظت شده دریایی درصدی از منطقه اقتصادی انحصاری یک کشور (EEZ) که توسط مناطق حفاظت شده دریایی (MPAs) پوشیده شده است را اندازه گیری می کند. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه ساز
۳۵۷ Protected Areas Rep. Ind. مناطق حفاظت شده زمینی این شاخص بیانگر این است که که مناطق حفاظت شده زمینی یک کشور از نظر اکولوژیکی ، به چه میزان نشان دهنده گونه های موجود در آن کشور هستند. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه ساز
۳۵۸ Species Habitat Index گونه های موجود در زیست بوم این شاخص میانگین نسبت زیستگاه های مناسب برای گونه‌ها را در یک کشور نسبت به سال ۲۰۰۱ اندازه‌گیری می‌کند. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۵۹ Species Protection Index حمایت از گونه های جانوری شاخص حفاظت از گونه ها میانگین نسبت زیستگاه مناسب برای همه گونه های یک کشور را در در مناطق حفاظت شده اندازه گیری می کند. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه ساز
۳۶۰ Biodiversity Habitat Index زیستگاه  تنوع زیستی این شاخص میزان تغییر در تنوع زیستی حفظ شده در یک کشور را به عنوان تابعی از تخریب و نابودی زیستگاه ها در سراسر آن کشور تخمین می زند. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۶۱ Ecosystem Services خدمات اکوسیستم اکوسیستم ها تعادل سیاره ای را حفظ کرده و رفاه انسان ها را تضمین می کنند. جنگل ها آب و هوای جهانی را تنظیم کرده و زیستگاه زندگی بیش از ۸۰ درصد گونه های جانوران، گیاهان و حشرات و به طور مستقیم از معیشت بیش از ۱.۶ میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار می دهند.عملکرد زیست محیطی  سه شاخص آزمایشی، از بین رفتن علفزار ، تالاب و پوشش درختان را اندازه گیری می نماید. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه ساز
۳۶۲ Tree cover loss میزان از دست دادن پوشش درختی این شاخص درصد کاهش در پوشش درختی یک کشور در مناطق جنگلی،در مناطقی با بیش از ۳۰ درصد پوشش درختی، از سال مرجع ۲۰۰۰ با استفاده از میانگین متحرک پنج ساله تعریف می‌شود. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۶۳ Grassland loss میزان از دست دادن علفزار این شاخص درصد کاهش در سطح مراتع یک کشور از سال مرجع ۱۹۹۲ با استفاده از میانگین متحرک پنج ساله می باشد. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۶۴ Wetland loss میزان از دست دادن تالاب ها این شاخص به عنوان درصد کاهش مساحت تالاب های یک کشور از سال مرجع ۱۹۹۲ با استفاده از میانگین متحرک پنج ساله تعریف می شود. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۶۵ Fisheries میزان ماهیگیری شیلات منبع مهم تغذیه و فعالیت اقتصادی برای جوامع در سراسر جهان است. صید بیش از حد، کاهش تنوع گونه‌های ماهی، اسیدی شدن اقیانوس‌ها و از بین رفتن تنوع اکوسیستم، ذخایر ماهی‌های دریایی جهان را تهدید می‌کند. با افزایش تقاضای غذا از سوی جمعیت رو به رشد، آینده نامشخص شیلات جهان چالش مهمی را از نقطه نظر تغذیه انسان، فعالیت اقتصادی و سلامت اکوسیستم ایجاد می‌کند. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه ساز
۳۶۶ Fish Stock Status وضعیت  انباشت ماهی ها در آب های هر کشور وضعیت ذخایر ماهی بر اساس ارزیابی تمام ذخایر ماهی صید شده در منطقه اقتصادی انحصاری یک کشور (EEZ) و درصد کل صید یک کشور را که ناشی از بهره برداری بیش از حد ذخایر ماهی است، اندازه گیری می کند. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۶۷ Marine Trophic Index تغذیه دریایی شاخص  سلامت ذخایر ماهیگیری یک کشور را در طول زمان توصیف می کند. امتیاز MTI کمتر  نشان میدهد که گونه‌های بالاتر در شبکه غذایی تقریباً یا به طور کامل صید شده‌اند و بخش ماهیگیری به سمت ماهی‌هایی در سطوح تغذیه‌ای پایین‌تر ، هدف قرار گرفته است . Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۶۸ Fish caught by trawling میزان ماهیگیری با کشتی این شاخص درصد ماهی‌های یک کشور را که توسط ترال صید می‌شوند، اندازه‌گیری می‌کند. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۶۹ Climate Change تغییرات آب و هوایی تغییرات آب و هوایی جهانی سلامت و ایمنی انسان و همچنین اکوسیستم ها و منابع طبیعی را که همه مردم به آن وابسته هستند به خطر می اندازد. تغییرات اقلیمی ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از احتراق سوخت های فسیلی، تغییر کاربری زمین و سایر منابع است. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۷۰ CO2 growth rate نرخ رشد انتشار کربن این شاخص میانگین سالانه افزایش یا کاهش انتشار گاز کربن دی اکسید را  اندازه‌گیری می‌کند. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۷۱ CH4 growth rate نرخ رشد انتشار CH4 این شاخص میانگین سالانه افزایش یا کاهش انتشار گاز متان را  اندازه‌گیری می‌کند. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۷۲ F-gas growth rate نرخ رشد گاز F این شاخص میانگین سالانه افزایش یا کاهش انتشار گازهای فلوئوردار را اندازه‌گیری می‌کند. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۷۳ N2O growth rate نرخ رشد گاز N2O این شاخص میانگین سالانه افزایش یا کاهش انتشار گاز نیتروژن اکسید را  اندازه‌گیری می‌کند. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۷۴ Black Carbon growth rate نرخ رشد کربن سیاه این شاخص میانگین سالانه افزایش یا کاهش انتشار گاز کرلن سیاه را  اندازه‌گیری می‌کند. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۷۵ CO2 from land cover کربن منتشر شده از زمین این شاخص میانگین سالانه افزایش یا کاهش انتشار دی‌اکسید کربن ناشی از تغییر پوشش زمین را در طی سال‌های ۲۰۰۱-۲۰۱۵ اندازه‌گیری می‌کند. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۷۶ Greenhouse gas intensity growth rate نرخ رشد انتشار گازهای گلخانه ای این شاخص شدت انتشار گازهای گلخانه ای نسبت تن گاز منتشر شده [معادل CO2] به ازای واحد تولید ناخالص داخلی است که میانگین نرخ‌های رشد سالانه را در شدت گازهای گلخانه‌ای در یک دوره ده ساله، ۲۰۰۸-۲۰۱۷ اندازه‌گیری می نماید. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۷۷ Greenhouse gas emissions per capita سرانه انتشار گازهای گلخانه ای این شاخص میانگین انتشار گازهای گلخانه ای به ازای هر فرد در هر کشور را در سال ۲۰۱۷ اندازه گیری می کند. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۷۸ Pollution Emissions میزان انتشار آلاینده ها دی اکسید گوگرد (SO2) و اکسیدهای نیتروژن (NOX)، دو آلاینده اصلی هوا، کیفیت خاک و آب را کاهش می دهند و باعث ایجاد  اثرات زیست محیطی می شوند که تنوع زیستی را کاهش داده و در نهایت جوامع انسانی را در معرض خطر قرار می دهد . Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۷۹ SO2 growth rate نرخ رشد SO2 این شاخص‌  روند انتشار دی اکسید گوگورد را در کشورها دنبال می‌کنند به این صورت که میانگین سالانه افزایش یا کاهش انتشار را بر اساس داده‌های ده ساله محاسبه کرده و سپس این نرخ‌ها را برای روندهای اقتصادی تنظیم می نماید. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۸۰ NOx growth rate نرخ رشد انتشار Nox این شاخص‌  روند انتشار اکسیدهای نیتروژن را در کشورها دنبال می‌کنند به این صورت که میانگین سالانه افزایش یا کاهش انتشار را بر اساس داده‌های ده ساله محاسبه کرده و سپس این نرخ‌ها را برای روندهای اقتصادی تنظیم می نماید. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۸۱ Agriculture کیفیت کشاورزی حرکت به سمت آینده کشاورزی و دامداری پایدار نیازمند کنترل بهتر آلودگی و استفاده کارآمدتر از منابع است. شاخص‌هایی که تأثیر زیست‌محیطی بخش کشاورزی را اندازه‌گیری می‌کنند، ابزارهای مهمی برای سنجش تلاش‌های جهانی برای سوق دادن کشورها به آینده‌ی غذایی پایدار ارائه می‌دهند. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه ساز
۳۸۲ Sustaible N Mgmt Index پایداری منابع شاخص مدیریت پایدار نیتروژن (SNMI) به دنبال متعادل کردن کاربرد کارآمد کود نیتروژن با حداکثر کردن عملکرد محصول به عنوان معیاری برای عملکرد زیست محیطی تولید کشاورزی است. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه ساز
۳۸۳ Water Resources میزان منابع آب آلودگی آب و استفاده بی رویه از آب شیرین، پایداری درازمدت محیط زیست، اقتصاد و سلامت عمومی ما را به خطر می اندازد و مدیریت موثر فاضلاب را به یک ضرورت اساسی برای طبیعت و جامعه تبدیل می کند .فن‌آوری‌های تصفیه ، آلاینده‌های مضر را از آب حذف می‌کنند و آب را برای تخلیه به اکوسیستم‌های آبی ایمن می‌سازند . استفاده مجدد از آب این مزیت اضافی را دارد که در وهله اول نیاز ما به برداشت آب از جریان های طبیعی را کاهش می دهد، که یک مزیت به ویژه مهم در کشورهایی است که با کمبود آب مواجه هستند Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه سنج
۳۸۴ Wastewater treatment بازفراوری پسماند های آبی این شاخص تصفیه فاضلاب را به عنوان درصد فاضلابی که حداقل در هر کشور تحت تصفیه اولیه قرار می‌گیرد، اندازه‌گیری کرده و سپس با نسبت جمعیت متصل به سیستم جمع‌آوری فاضلاب شهری ، استاندارد سازی می نماید. Center for International  Earth Science.
..Environmental Performance Index
توسعه ساز

شاخص‌های توسعه

شاخص جهانی حکمرانی

شاخص حقوق مالکیت

شاخص توسعه انسانی

شاخص پیشرفت اجتماعی

شاخص کامیابی لگاتوم

شاخص جهانی شادی

شاخص عملکرد زیست‌محیطی

شاخص سهولت کسب‌وکار

شاخص جهانی صلح

شاخص رقابت‌پذیری

شاخص بهره‌وری انرژی

شاخص دولت شکننده

شاخص جهانی نوآوری

توسعه در یک نگاه