شاخص کامیابی لگاتوم

شاخص کامیابی لگاتوم (Legathum Prosperity Index) ابزاری برای سنجش میزان کامیابی در جهان ارائه می‌کند. این شاخص تلاش کرده تصویری جامع از کامیابی ارائه کند به‌طوری‌که همه ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رفاه را در‌بر‌بگیرد. این شاخص نقاط ضعف و قوت کشورها را به آنها می‌شناساند و نشان می‌دهد برای افزایش کامیابی روی چه حوزه‌هایی باید بیشتر سرمایه‌گذاری کرد.

معرفی کوتاهی از «شاخص کامیابی لگاتوم» و وضعیت آن در ایران را در ویدئوی زیر ببینید:

سازمان محاسبه‌کننده شاخص کامیابی لگاتوم:

مؤسسه لگاتوم سنجش و رصد شاخص کامیابی را به عهده دارد و به چالش‌های مهم نسل جاری می‌پردازد. این مؤسسه هدف خود را به چنگ‌آوردن فرصت‌های جدید و اطمینان از انتقال آنها به نسل بعدی و افزایش کامیابی آنها عنوان می‌کند.

 

بهترین و بدترین‌ کشورها در شاخص کامیابی لگاتوم:

پنج کشور برتر از نظر شاخص کامیابی و همچنین از نظر زیر‌شاخص‌های اصلی آن در سال ۲۰۲۰ به شرح جدول زیر است:

پنج کشور برتر از نظر شاخص کامیابی

کشورهای دارای بدترین عملکرد از نظر شاخص کامیابی و زیرشاخص‌های اصلی آن در سال ۲۰۲۰ نیز به شرح جدول زیر فهرست شده‌اند:

بدترین‌ کشورها در شاخص کامیابی لگاتوم

توصیف وضعیت ایران در شاخص کامیابی لگاتوم:

در جدیدترین گزارش شاخص کامیابی برای سال ۲۰۲۰، ایران نمره ۴۸.۱ را کسب کرده است و در رتبه ۱۲۰ قرار دارد.

 وضعیت ایران در شاخص کامیابی لگاتوم

نمودار بالا، وضعیت زیرشاخص‌های کامیابی ایران را در مقایسه با دانمارک به‌عنوان کشور صدرنشین در جدول رتبه‌بندی کامیابی نشان می‌دهد. ایران در زمینه زیرشاخص‌های آزادی فردی و حکمرانی، بیشترین فاصله را با دانمارک دارد. میزان انطباق ایران با دانمارک در زمینه زیرشاخص حکمرانی برابر با ۴۳ درصد و در زمینه زیرشاخص آزادی فردی برابر با ۱۶ درصد است. کمترین فاصله ایران با دانمارک در زیرشاخص سلامت است که نمره آن، ۸۶ درصد با وضعیت دانمارک انطباق دارد. زیرشاخص شرایط زندگی و آموزش ایران به ترتیب ۷۹ و ۷۴ درصد از زیرشاخص‌های مربوطه به کشور دانمارک است. اما نکته تناقض‌آمیز، فاصله اندک ایران با دانمارک در زمینه زیرشرایط زندگی در عین فاصله بسیار زیاد آنها در زمینه آزادی‌های فردی است.

 

روند شاخص کامیابی لگاتوم در ایران:

روند شاخص کامیابی لگاتوم در ایران

روند تغییر داده‌های مربوط به ایران در نمودار بالا نمایش داده می‌شود. این نمودار نشان می‌دهد که شاخص کامیابی ایران طی دوره ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۰، عملکردی نوسانی دارد اما خط روند میانگین آن با شیبی اندک، از حالتی صعودی برخوردار است. مقدار شاخص کامیابی ایران از ۴۶.۷ در ابتدای دوره به ۴۸.۴۳ در انتهای دوره افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۵ پس از چند سال که شاخص روند کاهشی داشته است، با افزایش مواجه شده به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۱۸ به بالاترین میزان خود در این سال‌ها رسیده است؛ اما مجدد در سال ۲۰۱۹ روند، کاهشی شده است.

 

شاخص کامیابی لگاتوم درباره ایران چه می‌گوید؟

  • اگر کشورهای عضو نمونه شاخص لگاتوم را بر حسب عملکردشان به پنج دسته تقسیم‌بندی کنیم ایران در گروه چهارم قرار می‌گیرد.
  • شرایط زندگی، سلامت و آموزش(توسعه انسانی) از نقاط قوت ایران در شاخص کامیابی لگاتوم هستند.
  • محدودیت در آزادی‌های فردی، ناکارآمدی حکمرانی و فضای نامناسب کسب‌و‌کار علل اصلی عملکرد ضعیف ایران در شاخص کامیابی لگاتوم هستند. بنابراین لازم است دولت‌ها به سمت بهبود این حوزه‌ها پارادایم شیفت داشته‌باشند.
  • از میان ابعاد سه‌گانه کامیابی، ایران در بعد افراد توانمند وضعیت نسبتاً مناسبی دارد اما در دو بعد اقتصادهای باز و فراگیری وضعیت خوبی ندارد.

 

بیشتر بخوانید:

برای دریافت فایل اکسل داده‌ها و نمودارهای مریوط به شاخص کامیابی لگاتوم و وضعیت ایران در این شاخص در مقایسه با سایر کشورها کلیک کنید.